Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikuntalautakunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 17


Oikaisuvaatimus Espoo Omnia työväenopisto

11837/10.03.02/2021

 

 

 

Liikuntalautakunta 21.04.2022 § 17

 

 

§ 17

Oikaisuvaatimus Espoo/ Omnia työväenopisto Matinkylän uimahallin vuorot 2022-2023

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sistonen Markku Antero

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

 

Liikuntalautakunta hylkää 8.3.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen Matinkylän uimahallin käyttövuoroista ajalle 4.4.2022-28.5.2023 selostusosassa mainituin perustein. Liikuntapalvelupäällikön 22.02.2022 §5 tekemä päätös on tehty oikeassa järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaansa.

Käsittely 

 

 

Päätös

Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin elinvoiman tulosalueen toimintaohjeen 25§:n kohdan 2 mukaisesti palvelualeen päällikkö päättää johtamansa palvelualueen tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja muun irtaimen omaisuuden käyttöoikeuden luovuttamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
 

Matinkylän uimahallin käyttövuorojen jako perustuu lautakunnan hyväksymiin jakoperusteisiin.
 

Liikuntatiloja ja suorituspaikkoja myönnetään hakemusten perusteella seuraavassa järjestyksessä:
 

1. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten lasten ja nuorten liikuntatoiminta, aikuisten kilpailutoiminta sekä liikuntapalveluiden liikuntaryhmät

2. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten aikuisten terveysliikuntatoiminta, espoolaisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toiminta sekä liikuntapalveluiden ja liikuntaseurojen ja yhdistysten välinen yhteistyötoiminta

3. muu kaupungin liikuntatoiminta, mm. työväenopiston liikuntatoiminta

4. espoolaisten rekisteröityjen eläkeläisyhdistysten liikuntatoiminta

5. taiteen perusopetuksen toiminta

6. muiden espoolaisten yhteisöjen liikuntatoiminta (vanhempainyhdistykset, omakotiyhdistykset)

7. espoolaisten yritysten liikuntatoiminta

8. espoolaisten yksityishenkilöiden liikuntatoiminta

9. ulkopaikkakuntalaisten liikuntatoiminta

10. muu toiminta                   

Matinkylän uimahallin käyttövuorot jaetaan poikkeuksellisesti yhdeksi vuodeksi ajalle 4.4.2022- 28.5.2023. Normaalisti vakiovuorot myönnetään uimahalleihin kahden vuoden ajalle. Vuorojaossa on huomioitu myös Espoonlahden uimahallin sulkeutuminen vuoden 2022 lopussa ja Cetuksen toiminnan siirtyminen Matinkylän halliin vuoden 2023 alusta. Lisäksi olemme halunneet korostaa kuntalaisten vapaata käyttöä. Koronan johdosta hallit ovat olleet suljettuna sekä käyttö on ollut rajattu lasten ja nuorten toimintaan. Aikuisten uintimahdollisuudet ovat kärsineet koronajasta huomattavasti.                                                                                                               

Matinkylän lämminvesialtaassa on tarjolla maksutonta virtuaalista vesivoimistelua kaikille hallin asiakkaille. Liikuntapalveluiden siirtäessä toimintaa Olarin uimahallista Matinkylän uimahalliin mahdollistaa se Espoo/Omnia työväenopistolle mahdollisuuden varata ja järjestää vesivoimistelua Olarin uimahallissa.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Oikaisuvaatimus Espoo Omnia työväenopisto

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä