Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikuntalautakunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 18


7 Äänestyslista § 18
Oikaisuvaatimus Espoon Kilpauinti ry

11837/10.03.02/2021

 

 

 

Liikuntalautakunta 21.04.2022 § 18

 

 

§ 18

Oikaisuvaatimus Espoon Kilpauinti ry Matinkylän uimahallin vuorot 2022-2023

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sistonen Markku Antero

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

 

Liikuntalautakunta hylkää 9.3.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen Matinkylän uimahallin käyttövuoroista ajalle 4.4.2022-28.5.2023 selostusosassa mainituin perustein. Liikuntapalvelupäällikön 22.02.2022 §5 tekemä päätös on tehty oikeassa järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaansa.

 

Käsittely Poutala Wacklinin, Kupilan ja Kyrölän kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Annetaan Kilpauinti Ry:lle yhdeksän vuoroa Matinkylän uimahallista nuorten käyttöön tämän vuoden loppuun asti, jotta he voivat todistaa, että seurassa on vähintään kymmenen nuorta lisenssin omistavaa kilpauimaria.

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja totesi liikuntalautakunnan 7 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen Poutalan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Poutala jätti eriävän mielipiteen.

 

 

 

Selostus Espoon kaupungin elinvoiman tulosalueen toimintaohjeen 25§:n kohdan 2 mukaisesti palvelualeen päällikkö päättää johtamansa palvelualueen tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja muun irtaimen omaisuuden käyttöoikeuden luovuttamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Matinkylän uimahallin käyttövuorojen jako perustuu lautakunnan hyväksymiin jakoperusteisiin.


Liikuntatiloja ja suorituspaikkoja myönnetään hakemusten perusteella seuraavassa järjestyksessä:
 

1. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten lasten ja nuorten liikuntatoiminta, aikuisten kilpailutoiminta sekä liikuntapalveluiden liikuntaryhmät

2. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten aikuisten terveysliikuntatoiminta, espoolaisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toiminta sekä liikuntapalveluiden ja liikuntaseurojen ja yhdistysten välinen yhteistyötoiminta

3. muu kaupungin liikuntatoiminta, mm. työväenopiston liikuntatoiminta

4. espoolaisten rekisteröityjen eläkeläisyhdistysten liikuntatoiminta

5. taiteen perusopetuksen toiminta

6. muiden espoolaisten yhteisöjen liikuntatoiminta (vanhempainyhdistykset, omakotiyhdistykset)

7. espoolaisten yritysten liikuntatoiminta

8. espoolaisten yksityishenkilöiden liikuntatoiminta

9. ulkopaikkakuntalaisten liikuntatoiminta

10. muu toiminta

Matinkylän uimahallin käyttövuorot jaetaan poikkeuksellisesti yhdeksi vuodeksi ajalle 4.4.2022- 28.5.2023. Normaalisti vakiovuorot myönnetään uimahalleihin kahden vuoden ajalle. Vuorojaossa on huomioitu myös Espoonlahden uimahallin sulkeutuminen vuoden 2022 lopussa ja uimaseura Cetus ry:n toiminnan siirtyminen Matinkylän halliin vuoden 2023 alusta. Lisäksi olemme halunneet korostaa kuntalaisten vapaata käyttöä. Koronan johdosta hallit ovat olleet suljettuna sekä käyttö on ollut rajattu lasten ja nuorten toimintaan. Aikuisten uintimahdollisuudet ovat kärsineet koronajasta huomattavasti.
 

Vuorojaossa on huomioitu alle 20-vuotiaiden nuorten määrät. Cetus ry:llä on 2967 alle 20-vuotiasta uimaria ja Espoon Kilpauinti ry:llä ei ole yhtään alle 20-vuotiasta uimaria. Espoon Kilpauinti ry:lle on myönnetty Matinkylän uimahalliin yhdelle radalle vuoro torstaisin klo 7-9.
 

  

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Äänestyslista § 18

 

Oheismateriaali

-

Oikaisuvaatimus Espoon Kilpauinti ry

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

 

 

 

Äänestystiedot
 Äänestys-1.rtf (Esittelijä Jaa / Poutla Ei / Tyhjä)