Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikuntalautakunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 192004/10.03.01/2022

 

 

 

Liikuntalautakunta 21.04.2022 § 19

 

 

§ 19

Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lundgren Laura

Uppa Marianne

 Hakala Anna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

 

Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelman.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma kuvaa Espoon siniviherrakenteen nykytilaa ja kaupungin työtä siniviherrakenteen terveyshyötyjen turvaamiseksi. Suunnitelma toteuttaa Espoo-tarinaa käytännössä. Toimintasuunnitelma koostuu toimenpiteistä, joiden avulla kaupunki turvaa siniviherrakenteen terveyshyödyt kaupunkirakenteessa ja integroi luonnossa liikkumisen osaksi kaupungin palveluita ja toimintaa eri toimialoilla.

 

Espoon toimintasuunnitelman toimenpiteet on jaoteltu neljän päätavoitteen alle:

1. Luonto kaupungin palveluissa - luonnossa liikkumisen ja ulkoilun tukeminen osana kaupungin tarjoamia, jo olemassa-olevia palveluita, asukkaiden kannustaminen luonnossa liikkumiseen viestinnällisin keinoin

2. Kaupunkilaisten osallisuus - asukkaiden aktiivisuuden ja yhdistystoiminnan tukeminen kaupungin viherympäristöissä

3. Siniviherrakenteen suunnittelu ja ylläpito - viherympäristöjen terveysvaikutusten huomiointi ja edistäminen kaupunki-, viher- ja tilasuunnittelun keinoin

4.Tiedolla toimiva kaupunki - kaupungin sisäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon kehittäminen

 

Toimintasuunnitelma on laadittu osana URBACT-ohjelman Health&Greenspace- hanketta (2019-2022), johon osallistui yhteensä yhdeksän kaupunkia eri puolilta Eurooppaa. Espoossa hanketta on koordinoinut ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualue (ent. ympäristökeskus). Toimintasuunnitelma on eri toimialojen ja tulosyksiköiden tiiviin yhteistyön tulos: suunnitelma siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämiseksi koottiin verkostotyönä eri toimialojen asiantuntijoiden ja esimiesedustajien kesken. Lisäksi sen laatimisen aikana on järjestetty asukastilaisuuksia ja työpajoja espoolaisille yhdistyksille.

 

Suurin osa toimenpiteistä on rakennettu olemassa olevien, hyvien käytäntöjen päälle, ja ne voidaan toteuttaa olemassa olevilla resursseilla. Toimintasuunnitelman laatimisessa mukana olleet tulosyksiköt ja keskukset ovat itse määrittäneet omaan toimintaansa liittyvät toimenpiteet, joiden toteuttamisesta ne ovat vastuussa.

 

Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma saatetaan tiedoksi Tekniselle lautakunnalle 27.4.2022 ja Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 19.5.2022. Toimintasuunnitelma on esitelty Kasvun ja oppimisen toimialan johtoryhmälle 8.3.2022 ja se esitellään Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan johtoryhmälle 10.5.2022.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma 2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi