Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikuntalautakunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 16


5 Äänestyslista 1 § 16
6 Äänestyslista 2 § 16
Oikaisuvaatimus Nousu ry

11837/10.03.02/2021

 

 

 

Liikuntalautakunta 21.04.2022 § 16

 

 

§ 16

Oikaisuvaatimus Nousu ry Matinkylän uimahallin vuorot 2022-2023

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sistonen Markku Antero

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

 

Liikuntalautakunta hylkää 4.3.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen Matinkylän uimahallin käyttövuoroista ajalle 4.4.2022-28.5.2023 selostusosassa mainituin perustein. Liikuntapalvelupäällikön 22.02.2022 §5 tekemä päätös on tehty oikeassa järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaansa.

 

 

Käsittely Kupila Kyrölän kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Nousu ry:lle myönnetään neljä 25m rataa. Ajankohdasta sovittava Nousu ry:n kanssa.

 

 Poutala Wacklinin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Myönnetään Nousu Ry:lle Matinkylän uimahallin aukioloaikojen ulkopuolelta vuoro, kunhan Nousu Ry tätä hakee.

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia kannatettuja ehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja totesi, että ensin äänestetään Kupilan ja Poutalan ehdotuksista, ja sen jälkeen voittanut ehdotus esittelijän ehdotusta vastaan.

 

 Liikuntalautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

 Puheenjohtaja totesi liikuntalautakunnan 6 äänellä 3 ääntä vastaan 3 äänestäessä tyhjää Kupilan ehdotuksen voittaneen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 Puheenjohtaja totesi liikuntalautakunnan 8 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen Kupilan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus Espoon kaupungin elinvoiman tulosalueen toimintaohjeen 25§:n kohdan 2 mukaisesti palvelualeen päällikkö päättää johtamansa palvelualueen tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja muun irtaimen omaisuuden käyttöoikeuden luovuttamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
 

Matinkylän uimahallin käyttövuorojen jako perustuu lautakunnan hyväksymiin jakoperusteisiin.
 

Liikuntatiloja ja suorituspaikkoja myönnetään hakemusten perusteella seuraavassa järjestyksessä:

 

1. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten lasten ja nuorten liikuntatoiminta, aikuisten kilpailutoiminta sekä liikuntapalveluiden liikuntaryhmät

2. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten aikuisten terveysliikuntatoiminta, espoolaisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toiminta sekä liikuntapalveluiden ja liikuntaseurojen ja yhdistysten välinen yhteistyötoiminta

3. muu kaupungin liikuntatoiminta, mm. työväenopiston liikuntatoiminta

4. espoolaisten rekisteröityjen eläkeläisyhdistysten liikuntatoiminta

5. taiteen perusopetuksen toiminta

6. muiden espoolaisten yhteisöjen liikuntatoiminta (vanhempainyhdistykset, omakotiyhdistykset)

7. espoolaisten yritysten liikuntatoiminta

8. espoolaisten yksityishenkilöiden liikuntatoiminta

9. ulkopaikkakuntalaisten liikuntatoiminta

10. muu toiminta

 

Matinkylän uimahallin käyttövuorot jaetaan poikkeuksellisesti yhdeksi vuodeksi ajalle 4.4.2022- 28.5.2023. Normaalisti vakiovuorot myönnetään uimahalleihin kahden vuoden ajalle. Vuorojaossa on huomioitu myös Espoonlahden uimahallin sulkeutuminen vuoden 2022 lopussa ja Cetuksen toiminnan siirtyminen Matinkylän halliin vuoden 2023 alusta. Lisäksi olemme halunneet korostaa kuntalaisten vapaata käyttöä. Koronan johdosta hallit ovat olleet suljettuna sekä käyttö on ollut rajattua lasten ja nuorten toimintaan. Aikuisten uintimahdollisuudet ovat kärsineet koronajasta huomattavasti.

 

Nousu ry:ltä on tullut hakemus Matinkylän uimahalliin hallin aukioloajalle, jolloin allastiloja ei voi myöntää sukellusseuran käyttöön.  Liikuntapalvelut on ollut yhteydessä Nousuun ja tarjonnut Nousulle mahdollisuutta tehdä varaushakemuksia aukioloajan ulkopuoliselle ajalle.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Äänestyslista 1 § 16

2

Äänestyslista 2  § 16

 

Oheismateriaali

-

Oikaisuvaatimus Nousu ry

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

 

 

 

Äänestystiedot
 Äänestys-1.rtf (Esittelijä Jaa / Kupila Ei / Tyhjä)
 Äänestys-2.rtf (Kupila Jaa / Poutala Ei / Tyhjä)