Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 115


1634/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 115

 

 

§ 115

Espoon kaupungin liittyminen MyData Global järjestön jäseneksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Griep Wilhelmiina

Wollsten Piia

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus päättää, että

1                 
Espoon kaupunki liittyy MyData Global ry:een,

2
jäsenmaksu 2500 euroa/vuosi maksetaan konsernihallinnon palvelukehitys-vastuuyksikön tietojohtamisen vastuualeen kustannuspaikalta 10440 E521.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Päätösehdotuksessa ehdotetaan, että Espoon kaupunki liittyy MyData Global ry:n jäseneksi.

 

OmaDatalla (myös MyData) tarkoitetaan a) ihmiskeskeisiä henkilötiedon hallinta- ja hyödyntämismalleja, joissa ihmisille annetaan oikeus omaan dataansa ja b) tällaisten mallien mukaisesti hallinnoitua henkilötietoa. Omadata-periaatteen mukaisesti ihmisillä on oltava mahdollisuus hallinta, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättyä dataa. 

 

Omadata ja sen tuomat mahdollisuudet on tunnustettu mm. Euroopan komission datastrategiassa sekä Suomen hallitusohjelmassa.

 

MyData Global ry on Suomessa perustettu voittoa tavoittelematon järjestö. Sen tavoitteena on edistää ihmiskeskeistä ja eettistä henkilötiedon käyttöä maailmanlaajuisesti. Järjestöllä on jäsenenä yli 100 organisaatiota yli 50 valtiossa. Espoon kansallisista yhteistyökumppaneista järjestöön ovat liittyneet mm. Oulu, Helsinki, Tampere, Aalto Yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Sitra ja BusinessFinland.

 

Järjestön jäsenenä Espoon kaupunki pystyy vaikuttamaan OmaData-periaatteiden kehitykseen sekä äänestää yhdistyksen vaaleissa ja yhdistyskokouksessa. Jäsenenä Espoo saa alennuksia järjestön tapahtumista ja voi kasvattaa kyvykkyyttään tiedon hyödyntämisessä ja tiedolla johtamisessa vertaisoppimisen ja kansainvälisten verkostojen avulla. Järjestön kautta on tarjolla tukea Omadata-periaatteen mukaisten verkkopalveluiden toteuttamiseen.

 

Ihmiskeskeisen ja eettisen henkilötiedon käytön edistäminen on Espoon arvojen mukaista. Omalla esimerkillään kaupunki toimii vastuullisena edelläkävijänä myös kansainvälisesti.  Omadata-periaatteen edistäminen tukee useita Espoo-tarinan tavoitteita. Omadatan avulla tuetaan toimintojen yhteentoimivuutta ja nopeutetaan palveluprosesseja. Tarjoamalla ihmisille keinoja hallita ja hyödyntää itseään koskevaa tietoa,

lisätään toiminnan avoimuutta ja tuetaan asukkaiden osallisuutta.

 

Elinvoimanäkökulmasta Espoon kaupunki voi OmaData-toimintamallia edistämällä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Mallin edistämien niin kaupungin omissa toiminnoissa kuin myös yhteistyössä kaupungin kumppaneiden kanssa nopeuttaa alustamaisten ratkaisujen kehitystä sekä dataa eettisesti ja kestävästi hyödyntävien ekosysteemien syntymistä.

 

Espoo on osallistunut vuosina 2020-2021 Valtiovarainministeriön rahoittaman Kaupunki omadata-operaattorina -projektin toteutukseen. Projektissa tunnistettiin kaupungin ydinprosesseissa yli 80 potentiaalista Omadatan hyödyntämiskohdetta, joiden toteuttaminen edistäisi palveluiden vaikuttavuutta.

 

Edellä mainittua projektia toteuttanut konsernihallinnon palvelukehitysyksikön tietojohtamisen vastuualue toimii Espoon kaupungin vastuuyksikkönä MyData Global jäsenyyden hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Vastuuyksikkö arvioi vuosittain jäsenyyden hyödyt sekä jäsenyyden jatkamisen perusteet.

 

Jäsenyys edellyttää vuosittaista jäsenmaksua, joka on tällä hetkellä suuruudeltaan 2 500 euroa/vuosi ja se voidaan toistaiseksi maksaa konsernihallinnon palvelukehitys-vastuuyksikön tietojohtamisen vastuualeen kustannuspaikalta 10440 hanke E521.

 

Toimivalta 

 

Hallintosäännön (17 §) mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää yhdistysten, järjestöjen ja vastaavien jäsenyydestä, ellei toimivaltaa ole annettu lautakunnalle tai johtokunnalle.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

MyData Global ry