Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 381904/05.00.01/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 12.04.2022 § 38

 

 

§ 38

Valvontaraportit 2021, Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Astala Lena

Villgren Kati
Konieczny Vilja
Lajunen Virpi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan aikuisten sosiaalipalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, vanhusten palvelujen ja vammaispalvelujen yhteisen raportin asumispalvelujen valvonnasta 2021 sekä raportin lastensuojelun valvonnasta 2021.

 

Käsittely 

Perusturvajohtaja Sanna Svahnin estyneenä ollessa asian esitteli perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström.

 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus  Aikuisten sosiaalipalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, vanhusten palvelujen ja vammaispalvelujen asumispalveluiden yhteinen valvontasuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2020.  Yhtenä valvontasuunnitelman tavoitteena on palvelualueiden välisten valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen sekä vuosittaisten palvelualuekohtaisen raportoinnin yhdistäminen samaan raporttiin. Palvelualueiden yhteisessä valvontaraportissa kuvataan vuonna 2021 toteutettua valvontaa ja valvonnan havaintoja sekä toimenpiteitä.

 

Aikuisten sosiaalipalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, vanhusten palveluissa ja vammaispalveluissa on toteutettu asumispalvelujen valvontaa vuoden 2021 aikana yhtenäisin periaattein yhteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Sekä kaupungin omana toimintana tuotettavien että ostopalveluna hankittavien asumispalvelujen toiminnan valvonnassa on tehty hyvin samantyyppisiä havaintoja, jotka osin liittyvät isompiin haasteisiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Keskeisimpinä ovat näyttäytyneet henkilöstön rekrytointihaasteet sekä Covid-19 pandemian aiheuttamat äkilliset muutokset toimintaan sekä asiakkaisiin. Suurimassa osassa yksiköitä asiakkaiden saama palvelun laatu on kuitenkin ollut hyvää.

 

Lastensuojelun sijaishuollon valvontaraportissa kuvataan sijaishuollon valvontaa perhehoidossa, ostopalvelulaitoksissa ja kaupungin omissa lastensuojelun sijaishuollon yksiköissä. Ostopalvelulaitosten kilpailutus on toteutettu yhteistyönä Uudenmaan kuntien kanssa ja myös valvontaa on toteutettu yhdessä Uudenmaan kuntien kanssa. Koronapandemia vaikutti edelleen valvontakäynteihin siten, että osa peruuntui tai siirtyi ja osassa käytettiin etäyhteyksiä. Lähtökohtana on hoitaa valvontakäynnit yksiköissä paikan päällä. Valvonta- ja ohjauskäynneillä on keskitytty palvelun laatuun ja käynneillä on haastateltu yksikköön sijoitettuja lapsia.    

 

Muutokset valvonnan toteuttamisessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta

hyvinvointialueille 1 tammikuuta 2023. Länsi-uudenmaan hyvinvointialueella on jatkossa vastuu järjestämiensä palvelujen valvonnasta. Eri Länsi-Uudenmaan kuntien valvontakäytäntöjen selvityksen mukaan valvontaa toteutetaan hyvin eritasoisesti eri alueilla. Lausuntokierroksella oleva valvontalaki tuo 1.1.24 voimaan astuessaan lisäksi uusia velvoitteita ja käytäntöjä hyvinvointialueen valvonnan toteuttamiseen. Tarve palvelualueiden yhteisten valvontakäytäntöjen kehittämiselle on ilmeinen turvallisten ja laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi tulevalla hyvinvointialueella.

 

Palvelujen valvonnan kehittämistä ja yhtenäistämistä jatketaan Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla vuoden 2022 aikana osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyötä. Tässä yhteydessä hyödynnetään mm. valtakunnallisia valvonnan kehittämishankkeita, palvelualueiden yhteistä asumispalvelujen valvontasuunnitelmaa, kehitettyjä yhteisiä käytäntöjä sekä Länsi-Uudenmaan kuntien tekemää vanhustenpalvelujen valvonnan yhteistä kehittämistyötä.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Valvontakertomus 2021 Aikuisten sosiaalipalvelut, MTP, Vampa, Vapa

2

Lastensuojelun sijaishuollon valvontaraportti 2021

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi