Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 3910249/00.01.01/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 12.04.2022 § 39

 

 

§ 39

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö (delegointisääntö)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Karhuvaara Marjatta

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää muuttaa hyvinvoinnin ja terveyden toimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä liitteessä esitetyn mukaisesti 19.4.2022 lukien.

 

 

Käsittely 

Perusturvajohtaja Sanna Svahnin estyneenä ollessa asian esitteli perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä on tarpeen päivittää ja selkiyttää toimintojen sisäisten päätöksentekoprosessien muutosten ja selkiyttämisen, palveluissa tapahtuneiden muutosten sekä uusien toimintojen vuoksi. Muutoksista aiheutuu myös joitakin teknisiä muutoksia sisältönumerointiin.

 

Toimintojen sisäiset päätöksentekoprosessien selkiytykset ja muutokset sekä muutokset palveluissa

 

Aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajapalveluiden päälliköille on lisätty yksilöasioissa päätösvaltaa yhdenmukaisesti muiden palvelualueiden kanssa. Päälliköiden ja johtavien sosiaalityöntekijöiden päätösvaltaa on tarkennettu sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen myöntämisen osalta.

 

Omatilan osalta (Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen) päällikön päätösvaltaa koskeva delegointi on siirretty teknisesti kokonaan Omatila -toiminnon alle. Länsi-Uudenmaan kriisipäivystyksen johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijän ja ohjaajan osalta päätösvalta Omatilan palvelujen osalta on poistettu. Omatilan osalta päätettäviin palveluihin on lisätty kriisityön palvelut. Ohjaajan nimike on päivitetty sosiaaliohjaajaksi.

 

 

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikön, johtavan sosiaalityöntekijän ja sosiaalityöntekijän  päätösvaltaa on  tarkennettu sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen myöntämisen osalta.

 

Vanhusten palvelujen osalta seniorineuvontaan ja asiakasohjaukseen delegoidun päätösvallan käyttäjiksi on lisätty sosiaaliohjaajat, palvelupäällikkö ja palveluvastaava. Palvelujen nimiä on päivitetty: ympärivuorokautinen sosiaalihuoltolain mukainen tehostettu palveluasuminen, tuettu senioriasuminen, palveluasuminen, sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikainen laitoshoito sekä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotulottuki.

 

Uusien toimintojen edellyttämät delegoinnit

 

Aikuisten sosiaalipalveluissa uusi toiminto asumisen tuen palvelut on lisätty delegointisääntöön. Toiminnon palvelupäällikölle on delegoitu palvelun toteuttamisessa tarvittava päätösvalta.

 

Muut tekniset muutokset

 

Delegointisäännössä sisäinen numerointi muuttuu pykälästä 40 eteenpäin.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö 19.4.2022

 

Oheismateriaali

-

Delegointisääntö, punaisella korjattu asiasisällön muutokset

 

Tiedoksi