Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 32962/10.03.02/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 32

 

 

§ 32

Haukilahden lukion lisätilojen tarveselvitys

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Helin Erkko

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Haukilahden lukion lisätilahankkeen tarveselvityksen. Lautakunta pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta solmimaan kohteen vuokrasopimuksen kiireellisenä, jotta tilojen käyttöönotto elokuussa 2022 onnistuu.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Espoon kaupungin sivistystoimen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 21.11.2018 kokouksessaan päättänyt, että Haukilahden lukio toimii 1.1.2019 lukien pysyväisluonteisesti Otaniemen yliopistokampuksella (os. Tekniikantie 3, 02150 Espoo). Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti jatkaa vuokrasopimusta 13.5.2019 kymmenellä vuodella 31.7.2029 saakka.

 

Tekniikantien tilojen lisäksi Haukilahden lukio on käyttänyt opetuksessaan Aalto Yliopistokiinteistöt Oy:ltä SaaS- (School as a Service) -mallin mukaisesti vuokrattuja opetustiloja.

 

SAAS-mallissa lukio on hyödyntänyt laajamittaisesti Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitsevia tiloja. SAAS-mallin aloituksen 2016 jälkeen sekä Aalto-yliopiston että Haukilahden lukion opiskelijamäärät ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi. Haukilahden lukion osalta opiskelijamäärän kasvu on ollut vuodesta 2016 vuoteen 2022 lähes 65 %. Aalto-yliopiston opiskelijamäärien kasvu on tarkoittanut vähenevää tarjontaa Aalto Yliopistokiinteistöiltä, koska yliopisto tarvitsee tiloja enenevässä määrin omiin tarpeisiin.

 

Viimeisten vuosien aikana yhteistyö on kuitenkin vaikeutunut, koska Aalto-yliopisto ei ole pystynyt tarjoamaan tiloja Haukilahden lukion päärakennuksen läheltä. Tilanne on ollut erittäin haastava niin lukion hallinnon kuin myös opiskelijoiden näkökulmasta. Tämä tilaongelma on haitannut oleellisesti lukion toimintaa. Kaikille opetustunneille ei ole löytynyt tiloja ja saman kurssinkin sisällä on jouduttu käyttämään hyvin pirstaleisia tilaratkaisuja, jotka eivät ole tukeneet opetusta.

 

Marraskuussa 2021 Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtaja lähetti Aalto-yliopiston hallinnolle kirjallisen kysymyksen siitä, mitä edellytyksiä Aalto-yliopistolla on tulevaisuudessa tarjota tarkoituksenmukaisia tiloja suhteessa siihen vaihtoehtoon, että Espoon kaupunki vuokraa muita tiloja Haukilahden lukion käyttöön. Vastauksessaan Aalto-yliopisto kehotti Espoon kaupunkia vuokraamaan muitakin tiloja kuin Aalto-yliopiston tiloja, vaikka niin Aalto-yliopistolla kuin Espoon kaupungilla on halu jatkaa yhteisten tilojen käyttöä myös tulevaisuudessa.

 

Espoon lukioiden opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi ja ennusteen mukaan ja kasvu jatkuu tulevina vuosina.

 

 

 

Keväällä 2022 Espoon kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja Kauniaisissa päättää peruskoulun yhdeksännen luokan arviolta 3224 oppilasta (Espoo 3113 ja Kauniainen 111). Peruskoulun päättävä ikäluokka nousee 156 oppilaalla vuodesta 2021. Perusopetuksen lisäopetuksen päättää arviolta 112 opiskelijaa ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 17 opiskelijaa.

 

Myös peruskoulun päättävien nuorten määrä nousee tasaisesti 2020-luvulla. Kun vuonna 2022 peruskoulun päättää arviolta 3113 espoolaista, on vuonna 2024 peruskoulun päättäviä 3204 ja vuonna 2028 noin 3400.

 

Opiskelijamäärän kasvuun vaikuttaa osaltaan se, että lukiokoulutuksen suosio on Espoossa valtakunnallisesti katsoen korkea. Vuonna 2021 espoolaisista peruskoulun päättävistä, koulutukseen valituista hakijoista 72 % valittiin lukioon ja 28 % ammatilliseen koulutukseen. Valtakunnallisesti keskimäärin 55 % valitaan lukioon.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksen § 144 15.12.2021 mukaan vuonna 2022 lukiopaikkoja tarjotaan edellisvuoden tapaan 66 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Ikäluokan koko on näin ollen 3353. Lukuvuodelle 2022-2023 aloituspaikkoja Espoossa on päätöksen mukaisesti 2079. Aloituspaikkojen absoluuttinen määrä lisääntyisi edellisvuoteen verrattuna 102 paikalla.

 

Tilapalvelut-liikelaitoksen johdolla mahdollisten lisätilojen etsintää on tehty loppuvuodesta 2021 alkaen. Etsinnän lopputulemana toimialan, Tilapalvelut-liikelaitoksen ja lukion edustajille esiteltiin 14.1.2022 potentiaalista vaihtoehtoa osoitteessa Miestentie 1. Saavutettavuudeltaan tilat ovat Haukilahden lukion Tekniikantie 3:n toimitilojen läheisyydessä ja helposti saavutettavissa.

 

Tilat

 

Haukilahden lukion käyttöön tarjotut tilat jakautuvat kahteen kerrokseen. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat kuvataiteen opetustilojen lisäksi pieni opiskelijoiden oleskelualue, WC:t sekä teknisiä tiloja. Toisesta kerroksesta, johon on avoin porrasyhteys ensimmäisestä kerroksesta, löytyvät neljä yleisopetustilaa, opiskelijoiden projektitila, oleskelualue sekä opettajien tauko- ja työskentelytilat. Vuokra-ala on yhteensä 903 m2. Laskennallinen tiloissa toimiva opiskelijamäärä on 171. Lukion käyttöön on kiinteistössä oma sisäänkäynti.

 

Vuokrakohde tiloineen on merkitty tarkemmin oheismateriaalina olevaan piirrokseen.

 

 

Kustannukset

 

Kustannukset jakautuvat ylläpitovuokraan, pääomavuokraan sekä Tilapalvelut-liikelaitoksen hallinnointikuluun. Ylläpitovuokra on 4,50 euroa/m2/kk, yhteensä 4 063,50 euroa kuukaudessa. Pääomavuokra on 20,20 euroa/m2/kk, yhteensä 18 240,60 euroa kuukaudessa. Tilapalvelut-liikelaitoksen hallinnointikulu on 1,23 euroa/m2/kk, yhteensä 1100,69 euroa/kk. Kokonaisvuokra hallinnointikuluineen on 25,93 euroa/m2/kk, yhteensä 23 414,79 euroa/kk, vuodessa 280 977,48 euroa. Kaikki summat (alv 0 %).

 

Hanke ei ole investointiohjelmassa 2022-2031. Haukilahden lukion lisätilatarve on noussut akuuttina esille loppuvuodesta 2021 SaaS-mallin kautta hankittavien tilojen saannissa esiin tulleiden haasteiden takia.

 

Aikataulu

 

Tilojen hallinnan luovutuksen tavoite on 1.8.2022 tai viimeistään 1.12.22, riippuen

lupien saamisen aikatauluista. Sopimus purkautuu, mikäli vuokranantaja ei luovuta hallintaa viimeistään 1.12.2022. Vuokrasopimuksen kesto pyritään ajastamaan Haukilahden lukion Tekniikantien tilojen vuokrasopimuksen mukaiseksi eli päättymään 31.7.2029, vähintään kuitenkin viisi vuotta.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Tarveselvityslomake, Haukilahden lukion lisätilat, Miestentie 1

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista_Pohjapiirros, luonnos, Haukilahden lukion lisätilat

 

Tiedoksi

Toimitusjohtaja, Tilapalvelut-liikelaitos

 

Suunnittelupäällikkö, Tilapalvelut-liikelaitos

 

Haukilahden lukion rehtori