Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 27928/02.05.02/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 27

 

 

§ 27

Yksityisen hoidon tuen kuntalisät viisivuotiaille lapsille sekä perheille, joilla on varhaiskasvatuksessa enemmän kuin yksi lapsi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Peltonen Anne

Mattila Virpi
Bigos Lucia

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että 1.8.2022 alkaen

1
sisaruslisänä maksettava kuntalisä on 60 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 60 % kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta,

2
yksityisen hoidon tuen toimipaikalle maksettava 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kuntalisä on 40 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 40 % kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.

3
kuntalisän maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja pienentää sisaruslisää saavan ja viisivuotiaan lapsen varhaiskasvatusmaksua kuntalisää vastaavalla euromäärällä.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Espoon kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisiä viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen ja perheille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa.

 

Perheille, joilla on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, on maksettu kuntalisää ns. sisaruslisänä 1.1.2018 alkaen. Sisaruslisää maksetaan toisesta lapsesta lukien perheille, joilla on useampi kuin yksi lapsi yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai palveluntuottajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisä maksetaan myös perheelle, jonka edellä mainitussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen sisarus on kunnallisessa, ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.   

 

Perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta alkaen maksettava sisaruslisä antaa perheille paremman mahdollisuuden hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä varhaiskasvatusyksiköstä. Tällä hetkellä sisaruslisä on enintään 173 euroa kuukaudessa lasta kohden perheen toisesta lapsesta lukien.

 

Lisäksi Espoo maksaa yksityisen hoidon tuen toimipaikoille kuntalisää, joka alentaa espoolaisten 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusmaksua maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Kuntalisää maksetaan lapsen esiopetusta edeltävältä toimintavuodelta (1.8.-31.7). Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on 40 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 115 €/kk.

 

Kuntalisien maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja pienentää sisaruslisää saavan ja viisivuotiaan lapsen varhaiskasvatusmaksua kuntalisää vastaavalla euromäärällä.

 

Sisaruslisän ja 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kuntalisän enimmäissumman määrittelyssä on käytetty kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteita. Maksettava euromäärä on enimmillään sama kuin perhe saisi vastaavassa tilanteessa maksualennusta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

 

Kansaneläkelaitoksella ei ole mahdollisuutta maksaa tämäntyyppisiä tarkemmin yksilöityjä kuntalisiä. Tämän johdosta kasvun ja oppimisen toimialan talousyksikkö hoitaa sisaruslisän ja viisivuotiaiden lasten kuntalisän maksamisen palveluntuottajille.

 

Esityksen perustelut

 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkistus kahden vuoden välein. Seuraava tarkistus toteutuu 1.8.2022 alkaen, jolloin varhaiskasvatuksen enimmäismaksua korotetaan 288 eurosta 295 euroon kuukaudessa. Korotuksen myötä myös sisaruslisää tulisi korottaa + 4 € ja 5-vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kuntalisää + 3 €/lapsi/kk.

 

Jotta näitä kuntalisiä ei tarvitsisi päättää indeksitarkistuksen vuoksi kahden vuoden välein, kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään, että päätöstä kuntalisistä muutetaan siten, että siinä ei enää määritellä tarkkoja enimmäiseuromääriä vaan ainoastaan jo aiemminkin ollut prosenttiosuus kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.

 

Tällöin sisaruslisänä maksettava kuntalisä olisi 60 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 60 % kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.

 

Lisäksi yksityisen hoidon tuen kuntalisä 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin järjestämiseen olisi 40 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 40 % kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.

 

Tällä päätöksellä kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset tulisi otetuksi ilman erillisistä päätöstä huomioon myös sisaruslisän ja 5-vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kuntalisissä.

 

Sisaruslisää hakee lapsen huoltaja ja viisivuotiaiden lasten kuntalisää varhaiskasvatuspalvelun tuottaja Espoon kaupungilta. Ne maksetaan varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle kuten muu yksityisen hoidon tuki. Maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja pienentää näitä kuntalisiä saavien lapsen varhaiskasvatusmaksua kuntalisää vastaavalla euromäärällä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Esimerkkejä yksityisen hoidon tuen kuntalisien vaikutuksesta varhaiskasvatusmaksuun

 

Tiedoksi