Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 6


6 Kohdeavustukset 2022, kokouksessa muutettu

8235/02.05.02/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 19.01.2022 § 6

 

 

§ 6

Kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2022 (HYTET)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Wilen Leena

Villgren Kati
Laitsaari Susanna
Nieminen Tapio E  SOTET/SOS
Euramo Laura
Strömberg Juha-Pekka

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää hyväksyä kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2022 ja oikeuttaa tulosyksikön johtajat tekemään heidän kanssaan kohdeavustuksiin liittyvät toteuttamisohjelmat vuodelle 2022.

 

Käsittely 

Jukka Salminen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. HallL 28 § 1 mom. 5-kohta

 

Båsk Järvenpään kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

Päihdetyön kokemusasiantuntijan vastaanotto Isossa Omenassa on tärkeä. Vastaanottoa on jo pidetty 1,5 vuotta, vuodesta 2020. Kran rf = Ehdotus 10 000 euroa. (alle 2 % tähän ryhmän avustuksista).

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Båskin ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää hyväksyä kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2022 liitteen mukaisesti ja oikeuttaa tulosyksikön johtajat tekemään heidän kanssaan kohdeavustuksiin liittyvät toteuttamisohjelmat vuodelle 2022.

 

 

Selostus Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala on tukenut taloudellisesti joitakin yleishyödyllisiä järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tuottavat tietyille kuntalaisryhmille hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja. Näitä palveluja kaupunki ei järjestä eikä tuota itse ja asiakkaat ohjautuvat niihin pääosin omatoimisesti tai muiden kuin kaupungin toimijoiden ohjaamina. Suurin osa näistä palveluista tuotetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamana. STEAn avustuksen saamisen ehtona on, että kaupunki osallistuu toiminnan kustannuksiin. Järjestöjen palvelujen tuottamiseen liittyy yleisesti vapaaehtoista kansalaistoimintaa.

 

                                           Vuodesta 2017 lähtien toimialan avustukset on hoidettu julkisesti haettavalla kohdeavustuksella. Vuoden 2022 osalta avustushaku oli 1.-30.9.2022. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 30 ja näistä uusia hakemuksia oli kaksi. Hakemusten euromääräinen loppusumma oli 2 275 283M€. Kohdeavustusta esitetään myönnettäväksi 25:lle hakijalle Hylättäväksi esitetään 5 hakemusta. Hylättäväksi esitetyt hakemukset eivät täyttäneet kohdeavustuksen kriteerejä ja sisälsivät osin päällekkäistä toimintaa toimialalla jo käynnissä olevien toimintojen kanssa. Kohdeavustuksiin esitetään myönnettäväksi yhteensä 1 725 470 euroa. Summa sisältää Loisto setlementin ylläpitämän Tyttöjen talon 120 000 euron avustuksen, joka myönnettiin valtuuston neuvottelukunnan ratkaisun perusteella. Nuorisotoimi on aiemmin vastannut Tyttöjen talon perusrahoituksesta, mutta vuoden 2022 osalta toiminta siirtyi hyvinvoinnin ja terveyden toimialan kohdeavustuksella rahoitettavaksi.. Kohdeavustusten lisäksi joillekin kohdeavustuksen saajille annetaan kaupungin tiloja maksutta käyttöön.

 

                                           Kaikkien avustusta saavaksi esitettyjen järjestöjen palvelut ovat tärkeitä tukipalveluja kuntalaisille sekä espoolaisille erityisryhmille ja ne sopivat parhaiten järjestöjen tuottamiksi. STEAn avustukset näille toiminnoille vuoden 2022 osalta on noin 6M€ ja kaupungin tulee varmistaa toimijoiden avustusten saaminen myös jatkossa osallistumalla toimintojen tukemiseen. Järjestöjen ja yhteisöjen tukemiseen varatut määrärahat sisältyvät kunkin tulosyksikön vuoden 2022 talousarvioon.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Kohdeavustukset 2022, kokouksessa muutettu

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Avustusta hakeneet