Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 7123/05.01.00/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 19.01.2022 § 7

 

 

§ 7

Länsi-Uudenmaan yhteisten ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkuuskriteerien hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jekkonen Tiina

Taina Sanna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Vanhusten palvelujen johtaja Hoffström Minna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyy Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiset ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen myöntämisen asiakkuuskriteerit sekä Espoon kriteerit palveluasumiseen ja muistipalvelukeskuksiin liitteen mukaisesti.

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset selostusosaan on huomioitu pöytäkirjassa.

 

ätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus  Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta on 31.5.2017 hyväksynyt tehostetun palveluasumisen (hoiva-asumisen) asiakkuuden kriteerit Espoon vanhusten palveluissa. Kriteerien päivitykset sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 28.2.2019 ja 17.12.2019.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 13.12.2018 hyväksynyt tehostetun palveluasumisen hankinnan periaatteet, joiden mukaisesti

tehostetun palveluasumisen hankinta on toteutettu yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Kaikissa näissä kunnissa on yhtenevä tehostetun palveluasumisen palvelukonsepti sekä hankintamenettely.

 

Yhteistyötä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa on jatkettu laatimalla yhteiset ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteerit. Kukin kunta hyväksyy yhteistyössä laaditut tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteerit omissa lautakunnissaan.

 

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisissä tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteereissä on aiempaa tarkemmin kuvattu palveluun hakeutumisen ja palvelunmyöntämisen prosessit. Palvelun myöntämisen kriteerit ovat samat kuin Espoossa jo käytössä olleet palvelun myöntämisen kriteerit. Tehostun palveluasumisen asiakkaan oma toive ohjaa hoivakotipaikan valintaa, ja asiakas saa myös halutessaan vaihtaa hoivakotia. Kriteereissä todetaan myös, että puolisot voivat asua yhdessä myös silloin, jos toinen puolisoista ei ole tehostetun palveluasumisen asiakas. Tämä tarkoittaa, sitä että puoliso vuokraa palveluntuottajalta asunnon ja tarvitsemansa palvelut yksityishenkilönä ja niihin liittyvät kustannukset ovat asiakkaan ja palveluntuottajan välinen asia.

 

Tehostettua palveluasumista järjestetään sekä pitkäaikaishoitona että lyhytaikaishoitona. Arvio tehostetun palveluasumisen tarpeesta tehdään aina yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella pohjautuen monialaiseen sosiaaliseen, lääketieteelliseen ja hoidolliseen arvioon. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan toimintakyky, elämäntilanne, voimavarat ja käytettävissä olevan avohoidon palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet. Arvioinnissa käytetään tukena RAI-toimintakykymittaria ja MMSE-muistitestiä. Ennen ympärivuorokautisen hoivakotipaikan myöntämistä selvitetään asiakaskohtaisella palveluohjauksella ja palvelutarpeen arvioinnilla, voisiko henkilön kotona asuminen jatkua kotihoidon palveluiden ja muiden avohoidon tukitoimien avulla.

 

Muista Länsi-Uusimaan kunnista poiketen Espoossa on kaksi muistipalvelukeskusta (Taavin ja Viherlaakson muistipalvelukeskukset). Lisäksi Espoon kaupunki järjestää kaupungin toimintana palveluasumista (ns. tuettu senoriasuminen) Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksessa ja  Soukan elä ja asu -seniorikeskuksessa. Sekä muistipalvelukeskusten että palveluasumisen asiakkuuskriteerit Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 17.12.2019. Kriteerit on lisätty Espoota koskevana liitteenä osaksi Länsi-Uusimaan tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteereitä.

 

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisissä tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteereiden soveltamisessa tehdään yhteistyötä Uudenmaan muiden kuntien kanssa.

 

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto

 

Länsi-Uusimaan tehostun palveluasumisen myöntämisen kriteerit

on käsitelty Espoon vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiset ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkuuskriteerit

 

Oheismateriaali

-

Vanhusneuvoston lausunto

-

Vammaisneuvoston lausunto 12.1.2022

-

Vastaukset Vammaisneuvoston lausunnon kysymyksiin

 

Tiedoksi