Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 58227/02.05.00/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 19.01.2022 § 5

 

 

§ 5

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan järjestöavustukset vuodelle 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ahonen Sanna

Rysti Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta myöntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukevaan sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävään järjestötoimintaan sekä veteraanien kuntoutukseen 454 550 euroa liitteen mukaisesti.

 

Käsittely 

Jäsenet Gustav Båsk, Jukka Salminen ja Tiina Thure-Toivanen poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi HallL 28 § 1 mom.

5-kohta.

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa ja liitteissä.

 

Värmälä Hyrkön kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

 

1. Autismiyhdistys PAUT ry +500e (avustussumma vuoden 2021 tasolle)

2. Espin - Espoon invalidit ry +4500 (avustussumma lähemmäksi aikaisempaa tasoa)

3. Espoon kehitysvammatuki ry +2200 (avustussumma vuoden 2021 tasolle)

4. Leijonaemot ry +1000 (avustussumma viime vuoden avustussumman tasolle)

5. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry +3800 (avustussumma vuoden 2021 tasolle)

6. Suomen Kuurosokeat ry +500 (avustussumma lähemmäksi vuoden 2021 tasoa)

7. Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry +500 (avustussumma lähemmäksi vuoden 2021 tasoa)

8. Vammaispalveluyhdistys Jaatinen ry +1000 (avustussumma vuoden 2021 tasolle)

9. Alpert ry +500 (avustussumma vuoden 2021 tasolle) 10. Imetyksen tuki ry +950e (avustussumma lähemmäksi viime vuoden avustussummaa)

 

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta


Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta myöntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukevaan sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävään järjestötoimintaan sekä veteraanien kuntoutukseen 454 550 euroa liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

 

Selostus 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022 terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan myöntämiin järjestöavustuksiin on varattu 470 000 euroa, jonka lisäksi veteraanien ulkomaan kuntoutusavustusta on siirtynyt 40 000 € (korvamerkitty veteraaniyhdistyksille) järjestöavustushaun yhteyteen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 16.6.2021 kokouksessaan avustusperiaatteet vuodelle 2022. Järjestöavustukset ovat luonteeltaan yleisavustuksia. Avustuksia myönnetään eläkeläis- ja veteraanijärjestöille, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille tai yhteisöille, joiden toiminta luo espoolaisille sujuvan arjen perusedellytyksiä, lisää heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja edistää heidän toimintakykyään, hyvinvointiaan ja terveyttään. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

 

Järjestöavustuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka

  • edistää osallisuutta ja toimintakykyä
  • vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  • lisää vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa
  • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella

 

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota järjestöjen kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä huomioidaan hakijan toiminnan laatu, hakijan tarve avustukseen sekä hakijan muu varainhankinta. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään lisäksi huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen sekä arvioidaan kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumista. Avustusta myönnetään enintään anottu summa. Usealla järjestöllä oli jäänyt koronatilanteen vuoksi avustuksia käyttämättä vuosina 2020 ja 2021, mikä vaikutti esitettävään avustussummaan joko pienentäväksi tai avustusta ei esitetty. Koronan vuoksi käyttämättä jäänyttä avustusta voi käyttää vuonna 2022.

 

Järjestöavustusten hakuaika oli 1.10.- 29.10.2021. Hakemukset tuli olla toimitettuna kirjaamoon 29.10. klo 15.45 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 117 hakemusta (125/2020). Näiden lisäksi yksi hakemus saapui myöhässä, kaksi hakemusta vedettiin pois käsittelyn aikana ja yksi hakemus ei täyttänyt hakukriteerejä.

 

Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi 111 järjestölle. 

  • Sairaus- ja vammaisjärjestöt: 42 kpl / 182 100 € (hakemuksia 45)
  • Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt: 22 kpl / 92 600 € (hakemuksia 22)
  • Muut järjestöt: 47 kpl / 179 850 € (hakemuksia 50)

Järjestöavustussummia esitettäessä on pidetty tärkeänä säilyttää ennustettavuus ja pitkäjänteisyys. Avustuksia on korotettu osalle järjestöistä, mikäli sille on perusteet. Koko avustussummasta osa jää käyttämättä, koska avustusta hakeneita järjestöjä oli aiempaa vähemmän ja osalla on koronan vuoksi jäänyt avustusta käyttämättä (siirtyy vuodelle 2022). Tilanteen arvioidaan olevan väliaikainen ja rahoitustarpeen kasvavan uudelleen, joten pitkäjänteisen ja ennustettavan rahoituksen varmistamiseksi avustussummia ei ole lähdetty korottamaan, vaikka talousarvion määrärahat sen sallisivatkin.

 

Mikäli avustusta ei ole esitetty (6 järjestöä), syynä ovat vuosina 2020 ja/ tai 2021 koronan vuoksi käyttämättä jääneet avustukset tai merkittävä osa niistä tai puutteellinen hakemus/ ei täytä kriteerejä.

 

Avustushakemukset ovat nähtävillä Valtuustotalon TV-studiossa, Espoonkatu 5, pe 14.1. - ke 19.1.2022 klo 8-18.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Sairaus- ja vammaisjärjestöt 2022, muutettu kokouksessa

2

Eläke- ja veteraanijärjestöt 2022

3

Muut järjestöt 2022, muutettu kokouksessa

 

Oheismateriaali

-

Vammaisneuvoston lausunto 2.1.2022

-

Vanhusneuvoston lausunto 29.12.2021

 

Tiedoksi

Avustusta hakeneet järjestöt