Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


9318/10.03.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 123

 

 

§ 123

Tervaportin katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Välimäki Jyri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavan katu- ja puistosuunnitelman:


Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi   Piirustus nro

Kattilalaakso II ja Kattilalaakso III 
Tervaportti    7668 / 002
 


Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 § ja 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (25.10 - 8.11.2021) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä suunnitelmaehdotus koskee Kattilalaakso (Kitteldalen) II ja Kattilalaakso III -asemakaava-alueilla sijaitsevan Tervaportin (Tjärporten) rakentamista.

 

 Suunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.


 

 

 1. Suunnitelman sisältö

 

 Tervaportti on saneerattava tonttikatu, joka palvelee sen varrella olevia kiinteistöjä. Tällä hetkellä kadun ajorata on sorapintainen ja kulkee osittain yksityisten tonttien alueella. Hulevesiviemäri puuttuu ja kadun kuivatus on puutteellista. Kadun loppuosuuden jyrkkä mäki on hankala kunnossapidettävä. Tervaportin ajorata ja kadun toiminnat on tarkoitus siirtää katu- ja puistoalueelle. Tulevan asfaltoitavan ajoradan leveys vaihtelee 4,00 m ja 4,50 m välillä. Kadun alkupään kevyen liikenteen järjestelyt jäsennellään uudestaan ja erotetaan ajoradasta reunakivellä. Kadun varteen tulee kahden auton pysäköintitasku. Kadun rakentamisen yhteydessä viereistä puistoaluetta siistitään.

 

 HSY rakentaa suunnittelualueelle vesihuoltoa katujen yhteydessä.

 

 Tervaportin alustavat rakennuskustannukset ovat 100 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 27 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten ei arvioida muuttuvan.

 

 

 2. Suunnittelun kulku

 

 Katu- ja puistosuunnitelma on laadittu vuoden 2021 aikana. Suunnitelmaluonnos oli asukkaiden nähtävänä ja kommentoitavana Ota kantaa -verkkopalvelussa 24.6.2021-4.8.2021.

 

 

 3. Nähtävillä olo

 

 Katu- ja puistosuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 25.10 - 8.11.2021. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse.

 

 

 4. Muistutukset  

 

 Katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

 

 

 5. Rakentaminen

 

 Kadun rakentaminen ei ole työohjelmassa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Tervaportti, suunnitelmaselostus

2

Katu- ja puistosuunnitelma 7668/002

3

Käännös päätöksestä, beslutsprotokollet i översättning: Godkännande av gatu- och parkplanen för Tjärporten

 

Oheismateriaali

-

Kustannusarviot

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa