Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


11668/00.01.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 118

 

 

§ 118

Espoon kaupungin viljelypalstojen sääntöpäivitys

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuura Kati

Mannermaa Anne

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta hyväksyy viljelypalstojen säännöt 1.1.2022 alkaen liitteen mukaisesti.


Sovellettava oikeusohjeet

Espoon kaupungin hallintosääntö, osa Luottamushenkilötoimielimet / 4 / 11 § 1. mom. kohta 3.

 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Merva Mikkola ehdotti, että lautakunta päättäisi lisäksi seuraavaa:

 

"Luonnonhoitoyksikkö inventoi yhden viljelypalstakohteen luonnon monimuotoisuuden, erityisesti kasvien pölytyksen kannalta".

 

Edelleen Simo Grönroos ehdotti, että Espoon kaupungin viljelypalstoista ei tiedoteta jatkossa englanniksi, venäjäksi tai arabiaksi.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että molemmat tehdyt ehdotukset olivat jääneet ilman kannatusta ja siten raukeavat.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 

 

Selostus 

Kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikkö hallinnoi viljelypalstojen vuokrasopimuksia, valvoo sopimusehtojen (sääntöjen) noudattamista ja perii palstamaksut. Viljelypalstoja on Espoossa n. 1 200 kpl, joista suurin osa on noin yhden aarin palstoja.

 

Tekninen lautakunta hyväksyi alkuvuodesta 2020 uudet säännöt viljelypalstoille. Kaupunkitekniikan keskuksessa tämän jälkeen kaikki sopimukset uusittiin.

 

Sääntöjä tarkennettiin Silkkiniityn viljelypalstojen osalta Kaupunkitekniikan johtajan päätöksellä 9.2.2021. Silkkiniityn palstat ovat osa Silkkiniityn puiston perusparannusta ja vaati hieman erilaiset säännöt verrattuna muihin alueisiin.

 

Sääntöjä tarkasteltiin kaupungin näkökulmasta ja palstakontakteilta pyydettiin myös kommentteja niihin. Palstakontaktit ovat viljelijöistä koostuvia vapaaehtoisia, jotka toimivat kontaktihenkilöinä eri palsta-alueiden viljelijöiden ja kaupungin välillä/ kanssa. Viljelijät olivat teettäneet itse palstatyytyväisyyskyselyn keväällä 2021, jonka pohjalta palstakontaktit olivat koostaneet mm. sääntöihin muutosehdotuksia.

 

Palstakontaktit toivat näitä asioita esille sääntöjä käsittelevässä kokouksessa 17.11.2021, joka käytiin luonnonhoitoyksikön kanssa.  Palstakontaktit saivat sähköpostilla 24.11.2021 muokatun sääntöluonnoksen, sääntöjä täydentävän infokirjeen sekä tarkennuspyyntöihin liittyneet vastaukset.

 

Tarkennuspyynnöt liittyivät kasvihuoneiden kokoon ja ympärivuotisuuteen sekä aitojen korkeuteen. Näiden rakenteiden kohdalla noudatetaan rakennusvalvontakeskuksen linjauksia ja Espoon rakennusjärjestyksen 18 § ja 19 § kohtia, joista rakennusvalvonta antoi lausunnon.

 

Pääsääntöisesti sääntöjen kohtia tarkennettiin selvemmiksi ja tarkennettiin joitain kohtia, mm. kompostoinnista. Kaupallisen myynnin kieltäminen lisättiin sääntöihin, annettiin lupa hieman suurempiin vesiastioihin, sekä poistettiin kohta väliaikaisista vuokrauksista, jos tyhjiä palstoja on saatavilla. Aitojen korkeutta ei muutettu, ja kasvihuoneet tulee purkaa edelleen kauden päätteeksi. Muovien ja harsojen käyttöä kasvatuksessa tarkennettiin.

 

Sääntöpäivityksen lisäksi luonnonhoitoyksikkö teki erillisen palstainfon, johon on koottu tarkentavia asioita muutamiin sääntöjen kohtiin, sekä tietoa palsta-asioista yleensä. Säännöt ja info viedään espoo.fi-sivuille nähtäville.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Viljelypalstojen säännöt

2

Info palstaviljelijöille

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa