Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6748/02.02.00/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 117

 

 

§ 117

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 käyttötalouden ja investointien osalta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarner Kim

Vainio Petri

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevat käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 käyttötalouden ja investointien osalta.


Sovelletut oikeusohjeet:
Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I, 4., 11 §:n kohta 4.

 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Simo Grönroos teki kaksi vastaehdotusta käyttösuunnitelmaehdotukseen seuraavasti:

 

1)      Kaupunkitekniikan keskus ottaa hiilineutraalisuustavoitteekseen vuoden 2030 sijaan vuoden 2050.

 

2)      Kohdasta "Kaupunkirata" poistetaan miljoona euroa.

 

Heikki Seppä ilmoitti kannattavansa molempia ehdotuksia ja Fred Granberg jälkimmäistä ehdotusta. Aulikki Pentikäinen, Ulla Palomäki ja Pauliina Ilkko-Ervasti ilmoittivat vastustavansa molempia ehdotuksia. Heidi Hanhela ilmoitti vastustavansa jälkimmäistä ehdotusta.

 

Keskustelun jatkuessa Aulikki Pentikäinen ehdotti Ulla Palomäen kannattamana, että Kaitaannnitiitynpolku ja Kaitaanlaaksonpolku otetaan talviaurauksen piiriin.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää kolmesta tehdystä ehdotuksesta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestettäessä Grönroosin ensimmäisestä ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Aulikki Pentikäinen, Heidi Hanhela, Hannu Heikkinen, Pauliina Ilkko-Ervasti, Ulla Palomäki, Fred Granberg, Tommi Halkosaari, Riikka Ahonvala, Merva Mikkola, Mikael Sorri ja Marjaana Siivola, yhteensä 11 ääntä. Vastaehdotusta puolestaan kannattivat Simo Grönroos ja Heikki Seppä, yhteensä kaksi ääntä.

Äänestettäessä Grönroosin jälkimmäisestä ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Aulikki Pentikäinen, Heidi Hanhela, Hannu Heikkinen, Pauliina Ilkko-Ervasti, Ulla Palomäki, Tommi Halkosaari, Riikka Ahonvala, Merva Mikkola, Mikael Sorri ja Marjaana Siivola, yhteensä 10 ääntä. Vastaehdotusta puolestaan kannattivat Simo Grönroos, Heikki Seppä ja Fred Granberg, yhteensä kolme ääntä.

 

Äänestettäessä Pentikäisen ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Simo Grönroos ja Hannu Heikkinen, yhteensä kaksi ääntä. Vastaehdotusta puolestaan kannattivat Aulikki Pentikäinen, Heidi Hanhela, Pauliina Ilkko-Ervasti, Ulla Palomäki, Heikki Seppä, Fred Granberg, Tommi Halkosaari, Riikka Ahonvala, Merva Mikkola, Mikael Sorri ja Marjaana Siivola, yhteensä 11 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hylänneen molemmat Grönroosin ehdotukset, mutta hyväksyneen Pentikäisen ehdotuksen.

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin muutettuna siten, että myös Kaitaannnitiitynpolku ja Kaitaanlaaksonpolku otetaan talviaurauksen piiriin.

 

 

Selostus Valtuusto hyväksyi 8.12.2021 vuoden 2022 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2022 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Hallintosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta.

 

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022 käyttötalouden osalta

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma laaditaan käyttötalouden osalta palvelualueittain.

 

Teknisen lautakunnan palvelualueet ovat 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä 419 Investoinnit. Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys palvelualueille oli tulojen osalta 38 milj. euroa ja menojen osalta 61,9 milj. euroa. Lautakuntaesityksen jälkeen talousarviovalmistelu jatkuu toimialan valmisteluvaiheella. Kaupunkiympäristön toimialan valmisteluvaiheessa on toimialan kehyksen mukaista tulotavoitetta kohdennettu toimialan tulosyksiköiden kesken uudelleen ja teknisen lautakunnan tulotavoitteesta on vähennetty 0,5 milj. euroa ja vastaavalla summalla on toimialan esikunnan tulotavoitetta korotettu.

 

Valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa ei tehty muutoksia Teknisen lautakunnan toimialan valmisteluvaiheen talousarvioesitykseen, joka oli tulojen osalta 37,5 milj. euroa ja menojen osalta 61,9 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma käyttötalouden osalta vastaa muutoin lautakunnan talousarvioesityksen tulosyksikön määrärahojen jakoa palvelualueille, sillä poikkeuksella, että palvelualueen 419 Investoinnit tulotavoite on 0,5 milj. euroa alempi.

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 käyttötalouden osalta on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Vuoden 2022 käyttösuunnitelma on liitteenä.

 

Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 

Lautakunnan kunnallistekniikan investointien talousarvioesitykseen ei tehty muutoksia valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa vuodelle 2022. Sen sijaan vuodelle 2023 neuvottelutuloksena lisättiin 0,35 milj. euroa Blindsundin sillan rakentamiseen ja 0,4 milj. euroa moposuoran rakentamiseen Juvanmalmille. Kunnallistekniikan investointien vuoden 2022 käyttösuunnitelmassa osoitetaan talousarvion mukaiset määrärahat työkohteille.

 

Valtuusto päättää kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista Kehä I, Turunväylä, Turuntie, Vihdintie, Nupurintie, Espoonväylä ja joukkoliikenteen hankkeista Kaupunkirata, Jokeri 1 sekä Suurpellon, Tapiolan ja Urheilupuiston taseyksiköiden investoinneista. Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista päättää tekninen lautakunta.

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 investointien osalta on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

 

Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on liitteenä.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 käyttötalouden osalta

2

Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa