Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

11362/02.05.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.12.2021 § 143

 

 

§ 143

Ohjaamotalon tilojen käyttö- ja maksuperiaatteet

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nordling Merja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää Ohjaamotalon tilojen käytöstä selostusosan mukaisesti. Lautakunta päättää myös, että päätös on voimassa vuoden 2022 ajan ja seuraavien vuosien käytöstä päätetään loppuvuonna 2022 osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluja.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Liikunta- ja nuorisolautakunta on päättänyt nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteista 15.04.2021 § 11.Päätös tuli voimaan 1.9.2021 alkaen. Päätöksen mukaan nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteet on jaettu kolmeen ryhmään, joista ryhmän 1 käyttövuorot ovat maksuttomia. Muiden ryhmien maksamat käyttökorvaukset muodostuvat toiminnan tarkoituksesta ja käytettävän tilan pinta-alasta. Nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet ovat liitteenä.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 24.11.2021 § 125, että Ohjaamotalon tilojen käyttö- ja maksuperiaatteet tuodaan lautakunnan päätettäviksi erikseen. Lautakunta päätti myös, että edellä mainittujen tilojen luovuttamisesta päättää nuorisopalvelupäällikkö.

 

Espoon nuorisopalvelujen hallinnassa olevassa Ohjaamotalossa on haettavissa tiloja 1.1.2022 alkavaa toimintaa varten. Tilat sijaitsevat Lintuvaarantie 2:n Kiinteistö OY Lintutörmässä 4. kerroksessa. Talo on toimistokäyttöön tarkoitettu, mikä asettaa tiettyjä rajoituksia tilan käytön suhteen. Tilojen yhteydessä on myös yhteiskäyttöinen keittiö samassa kerroksessa sijaitsevan vakituisen käyttäjän kanssa.

 

Ohjaamotalon osalta noudatetaan erilaisia käyttö- ja maksuperiaatteita kuin nuorisotilojen osalta, koska Ohjaamotalon palvelut ovat suunnattu 16-28-vuotiaille.

 

Tilat ovat Ohjaamotalon sidosryhmien, nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteissa ryhmässä 1 lueteltujen nuorten ryhmien sekä alle 29-vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja kasvua tukevien ryhmien käyttöön maksutta. Maksuton käyttö koskee myös kaupungin muiden toimijoiden sekä Omnian toimintaa.

 

Nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteissa ryhmä 1 sisältää:

1.1 aluenuorisojärjestöt

1.2 partiolippukunnat

1.3 taiteen perusopetus lapsille ja nuorille, 18-vuotiaat tai alle

1.4 muiden varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten espoolaisten ryhmien toiminta, joka on suunnattu 18-vuotiaille tai alle

1.5 liikuntayhdistykset, joiden toiminta on suunnattu 18-vuotiaille tai alle

1.6 18-25-vuotiaiden nuorten vakituista toimintaa tarjoavat omaehtoiset toimintaryhmät

1.7 espoolaisten eläkeläisjärjestöjen toiminta

1.8 espoolaiset opiskelijajärjestöt, joiden toiminta on suunnattu 18-vuotiaille tai alle

1.9 kaupungin muiden tulosyksiköiden lapsille ja nuorille järjestämät tilaisuudet (maksuton).

 

Käyttövuorot myönnetään määräajaksi koko tilaan vuodeksi 2022. Vuoroja myönnetään hakemuksesta. Hakemuksesta tulee selvitä toiminnan tarkoitus ja kohderyhmä.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 11 § 11 ja 12 kohtien mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat maksut tehtäväalueellaan ja päättää tehtäväalueensa tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja vastaavien käyttöoikeussopimusten sekä muuhun ulkopuoliseen käyttöön luovuttamisen periaatteista.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa