Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


10824/12.01.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.12.2021 § 144

 

 

§ 144

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2022-2023

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Erma Tapio

Turpeinen Jaakko

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

1
hyväksyä lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät lukuvuodelle 2022-2023 seuraavasti:

- Espoon yhteislyseo, 230 aloituspaikkaa
- Espoonlahden lukio, 210 aloituspaikkaa
- Etelä-Tapiolan lukio, 185 aloituspaikkaa, joista 50 IB-linjalle
- Haukilahden lukio, 185 aloituspaikkaa, joista 50 urheilulinjalle
- Kaitaan lukio, 160 aloituspaikkaa, joista 20 kuvataidelinjalle
- Kuninkaantien lukio, 180 aloituspaikkaa
- Leppävaaran lukio, 160 aloituspaikkaa, joista 50 urheilulinjalle
- Otaniemen lukio, 429 aloituspaikkaa, joista 72 matematiikka- ja
  luonnontiedelukioon
  ja 25 teatterin ja median linjalle
- Tapiolan lukio, 160 aloituspaikkaa, joista 30 musiikkilukioon
- Viherlaakson lukio, 180 aloituspaikkaa, joista 30 taidelinjalle

Yhteensä 2079 aloituspaikkaa.

2
edellä mainitun IB-koulutuksen 50 aloituspaikoista enintään 8 voidaan täyttää harkintaan perustuvassa valinnassa.

3
vahvistaa lukioon pääsyn edellytykseksi Espoossa lukuaineiden tai painotetun keskiarvon vähintään 7,00.

4
antaa lukion rehtorille oikeuden päättää Espooseen muuttavien tai lukiota vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylipaikoille.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Aloituspaikat, ensisijaisten hakijoiden määrä ja alimmat sisäänpääsykeskiarvot vuonna 2021

 

Aloituspaikkoja varattiin lukuvuodelle 2021-2022 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen (28.10.2020, § 189) mukaisesti 66 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Lukuvuodelle 2020-2021 aloituspaikkoja oli 64 prosentille ikäluokasta.

 

Espoon ruotsinkielisessä Mattlidens gymnasiumissa on lukuvuodelle 2021-2022 varattu 175 aloituspaikkaa yleislukioon ja 50 paikkaa IB-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

 

Kevään 2021 yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä nousi merkittävästi. Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin oli yhteensä 2527 ensisijaista hakijaa (2020: 2170, 2019: 2001). Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,28, kun se edeltävänä vuonna oli 1,19.

 

Keväällä 2021 alin lukioon vaadittava sisäänpääsykeskiarvo oli edellisvuoden tapaan 7,83. Alimmat sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain riippuen muun muassa ensisijaisten hakijoiden määristä, aloituspaikkojen kokonaismääristä, ulkopaikkakuntalaisten hakijoiden määristä sekä perusopetuksen keskiarvojen keskiarvoista. Kevään 2021 hakijamäärän kasvuun saattoi vaikuttaa myös oppivelvollisuuden laajentaminen.

 

Espoon kaupungin suomenkielisen peruskoulun päättävistä 75 % (vuonna 2020: 77%) valitsi viime keväänä ensisijaiseksi hakutoiveekseen lukiokoulutuksen.

 

Ehdotettu aloituspaikkojen kokonaismäärä

 

Keväällä 2022 Espoon kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja Kauniaisissa päättää peruskoulun yhdeksännen luokan arviolta 3224 oppilasta (Espoo 3113 ja Kauniainen 111). Peruskoulun päättävä ikäluokka nousee 156 oppilaalla vuodesta 2021. Perusopetuksen lisäopetuksen päättää arviolta 112 opiskelijaa ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 17 opiskelijaa.

 

Peruskoulun päättävien nuorten määrä nousee tasaisesti 2020-luvulla. Kun vuonna 2022 peruskoulun päättää arviolta 3113 espoolaista, on vuonna 2024 peruskoulun päättäviä 3204 ja vuonna 2028 noin 3400.

 

Lukiokoulutuksen suosio on Espoossa valtakunnallisesti katsoen korkea. Vuonna 2021 espoolaisista peruskoulun päättävistä, koulutukseen valituista hakijoista 72 % valittiin lukioon ja 28 % ammatilliseen koulutukseen. Valtakunnallisesti keskimäärin 55 % valitaan lukioon. Lukiokoulutuksen suuri suosio on yksi keskeinen tekijä korkeissa alimmissa sisäänpääsykeskiarvoissa.

 

Päätösehdotuksessa esitetään, että vuonna 2022 lukiopaikkoja tarjotaan edellisvuoden tapaan 66 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Ikäluokkaan laskettaisiin edellisvuosien tapaan myös perusopetuksen lisäopetuksen (10-luokka) sekä lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) päättävien määrät. Ikäluokan koko olisi näin ollen 3353. Lukuvuodelle 2022-2023 aloituspaikkoja Espoossa ja Kauniaisissa varattaisiin 2213, joista Espoon osuus olisi 2079 ja Kauniaisten osuus arviolta 134 (Kauniaisten opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättää aloituspaikoista 28.10.2021). Aloituspaikkojen absoluuttinen määrä lisääntyisi edellisvuoteen verrattuna 102 paikalla.

 

Päätöksenteon avoimuuden sekä hakijoiden oikeusturvan kannalta on perusteltua määritellä etukäteen, kuinka monta hakijaa IB-koulutukseen voidaan enintään ottaa harkintaan perustuvassa valinnassa.

 

Edellä mainittujen aloituspaikkojen lisäksi Espoon Steinerkoulun lukiossa on 34 aloituspaikkaa. Lisäksi suomenkieliset nuoret voivat hakeutua Espoossa myös Mattlidens gymnasiumin, jossa IB-linja tarjoaa 50 aloituspaikkaa (aloituspaikkamäärä päätetään Nämnden Svenska Rumissa 28.10.2021). Osa espoolaisista hakeutuu vuosittain myös esimerkiksi Helsingin kaupungin lukioihin.

 

Espoon suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä on syksyllä 2021 5824 (2020: 5596). Ehdotetun aloituspaikkamäärän perusteella opiskelijamäärän arvioidaan syksyllä 2022 olevan 6190.

 

Lukiokohtaiset aloituspaikat ja päätöksen valmistelu

 

Esityksen mukaisesti lukioiden aloituspaikkoja Espoossa olisi vuonna 2022 yhteensä 102 enemmän kuin vuonna 2021. Lisäyksen kohdentaminen ja aloituspaikkojen jakautuminen lukioiden välillä on valmisteltu lukiolinjan johtoryhmässä yhdessä lukiorehtoreiden kanssa. Valmistelussa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan rehtoreiden toiveet ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus. Samassa kiinteistössä toimivan yläkoulun mahtuminen on huomioitu samoin kuin peruskorjaukset ja niiden väistötilajärjestelyt.

 

Aloituspaikkojen kokonaismäärää koskevasta päätösehdotuksesta on tiedotettu myös Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa.

 

Alin vaadittava keskiarvo

 

Opiskelijat valitaan lukioon lukuaineiden tai painotetun keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, ja lukioon pääsyn edellytykseksi esitetään vähintään lukuaineiden keskiarvoa tai painotettua keskiarvoa 7,00. Painotettu keskiarvo liittyy niihin lukioihin, joissa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Valintaperusteista ja niiden painottamisesta opiskelijavalinnassa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 838/2021. Asetuksen mukaan voidaan lukuaineiden keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näin ollen alin keskiarvoraja ei perustu yksinomaan lukuaineisiin vaan myös mahdollisiin painotettuihin aineisiin.

 

Erityislukioiden sekä lukioiden linjojen valintakriteereistä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää erikseen.  

 

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja uusi tuva-koulutus

 

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä lainsäädäntö astui voimaan vuonna 2021. Peruskoulun päättävillä oppivelvollisilla on velvollisuus hakeutua koulutukseen ja perusopetuksen järjestäjän ja/tai asuinkunnan tulee huolehtia siitä, että kaikki perusopetuksen päättävät aloittavat perusopetuksen jälkeiset opinnot. Mikäli nuori ei saa paikkaa toisen asteen koulutuksesta, tulee hänelle viime kädessä osoittaa paikka tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (tuva). Tuva-koulutus korvaa aiemmat valmistavat koulutukset kuten kymppiluokan, Luvan ja Valman, joita sellaisinaan ei enää järjestetä. Espoossa koulutuskuntayhtymä Omnia toimii tuva-koulutuksen järjestäjänä elokuusta 2022 alkaen.

 

Elokuun lopulla 2021 asuinkunnan vastuulle siirtyi noin 60 ilman opiskelupaikkaa olevaa oppivelvollista. Lokakuun puolivälissä ilman paikkaa olevia oli noin 20, jotka kaikki ohjataan koulutukseen tai muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin oppivelvollisuuslain edellyttämällä tavalla.

 

Lukiokoulutuksen kustannukset ja aloituspaikkojen kustannusvaikutus

 

Lukiokoulutuksen rahoitus perustuu kunnille maksettavaan yksikköhintaperusteiseen valtionosuusrahoitukseen sekä laissa määriteltyyn kuntien omarahoitusosuuteen. Espoon kaupungin saama valtionosuusrahoituksen yksikköhinta on 6 244 €/opiskelija vuonna 2021. Espoon suomenkielisten lukioiden kustannukset ovat noin 6 500 €/opiskelija vuoden 2021 talousarviossa ilman tilakustannuksia (9?000 €/opiskelija tilakustannukset mukaan luettuna).

 

Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuu lisääntyviä kustannuksia opiskelijakohtaiseen kustannukseen tulevina vuosina.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden ehdotettu aloituspaikkamäärä 2022-2023 sekä lukuvuoden 2021-2022 päätetty aloituspaikkamäärä

 

Tiedoksi

Espoon kaupungin lukiot

 

Kauniaisten kaupunki

 

Kauniaisten lukio

 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa