Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6652/02.05.02/2020

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.12.2021 § 142

 

 

§ 142

Nuorisopalvelut/Aluejärjestöavustus 31.10.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Savilahti Hanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää
 

1
että nuorisopalveluiden v. 2022 avustusmäärärahoista jaetaan aluejärjestöavustuksiin 276 000 €.

2 
myöntää aluejärjestöavustusta seitsemälle espoolaiselle aluenuorisojärjestölle liitteen mukaisesti. Avustusta myönnetään yhteensä  276 000 euroa, josta 5000 euroa on erityiskohdeavustusta.

3
Erityskohdeavustusta myönnettäessä aluenuorisojärjestön on pystyttävä antamaan selvitys toteutuneesta tapahtumasta toimintakertomuksessaan ja tilinpäätöksessään osoittamaan tämän kohteen kustannukset. Erityiskohdeavustusta saavan aluenuorisojärjestön paikallisyhdistykset eivät voi hakea kohdeavustusta saman kohteen järjestämiskuluihin tai toimintoihin, mihin aluenuorisojärjestö on jo saanut tukea.
 
Kasvun ja oppimisen lautakunta edellyttää, että aluenuorisojärjestöt toimivat voimassa olevan avustusohjeen mukaisesti. Vuosittainen avustus maksetaan tammikuun loppuun mennessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 Kasvun ja oppimisen lautakunnan 25.11.2021 voimaan tulleen avustusohjeen mukaan lautakunta päättää vuosittain joulukuussa aluejärjestöavustuksesta espoolaisille aluenuorisojärjestöille.

 

Aluenuorisojärjestöjen rooli on ensisijaisesti koordinoida ja tukea alaistensa perusyhdistysten, osastojen, jaostojen tai nuorten toimintaryhmien toimintaa ja järjestön toiminnan luonne edellyttää organisoimista. Tukemalla espoolaisten aluenuorisojärjestöjen toimintaa, kasvun ja oppimisen lautakunta vahvistaa järjestäytyneen vapaaehtoisen nuorisotoiminnan pitkäjänteisyyttä, sekä nuorisotoiminnan kehittymistä laadullisesti ja määrällisesti.

 

Nuorisopalvelut tukee seitsemää espoolaista aluenuorisojärjestöä: Esbobygdens Ungdomsförbund rf, Espoon Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry, Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ry, Espoon Partiotuki ry (EPT), Espoon Lastenliitto ry, Suomen Demokratian Pioneeriliiton Espoon Aluejärjestö ry ja Espoon 4H. Järjestöjen kanssa pidetään joka 2. tai 3. vuosi arviointi- ja kehittämisneuvottelut järjestöjen toiminnasta ja taloudesta. Aluenuorisojärjestöjen toiminta on monipuolinen, laadullinen ja kattavasti eri puolella Espoota. Järjestöt toimivat hyvin eri tavalla ja eri toimintamuodoin, näin espoolaisille lapsille ja nuorille taataan monipuolinen harrastus- ja vapaa-ajan toiminta molemmilla kotimaisilla kielillä.

 

Nuoret liikkuvat yli kaupunkirajojen pääkaupunkiseudulla, mikä myös näkyy järjestötoiminnassa siten, että moni järjestö toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun sisarjärjestöjen, piirin tai liiton kanssa. Järjestöjen toiminnan monipuolisuus näkyy myös siinä, että jotkut järjestöt hakevat avustuksia muilta lautakunnilta Espoossa. Yhteistyön merkitys on tärkeää monipuolisen ja laadukkaan toiminnan järjestämisen kannalta. Kasvun ja oppimisen lautakunta painottaa kuitenkin järjestötoiminnan espoolaisuutta ja tuen kohdentumista espoolaisten lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

 

Valmistelun lähtökohtana on ollut järjestöjen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukainen toiminta vuodelle 2022. Toiminnan tulee tukea nuorten alle 29 -vuotiaiden espoolaisten aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista ja itsenäisyyden tukemista, huomioon ottaen avustusohjeen asettamaa pääpainoa 7-20 -vuotiaiden nuorten toiminnallisuuteen. Valmistelussa on myös huomioitu järjestöjen taloudellinen tilanne ja avustuksen tarve.

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Aluejärjestöavustus päätös v. 2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa