Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


382/02.05.02/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 14.12.2021 § 75

 

 

§ 75

Kulttuurin vuosiavustukset Espoossa toimiville kotiseutuyhdistyksille vuodelle 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja
Nybacka Sari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää vuoden 2022 vuosiavustuksina kotiseutuyhdistyksille 64 200 euroa oheisen liitteen mukaisesti.

Avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella sisältäen pyydetyt liitteet. Lisätiedot ja lomake ovat saatavilla espoo.fi -verkkosivulla (Kulttuuriavustukset).

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on päättää avustusten myöntämisen periaatteet ja avustusten myöntämisestä (osa I, luku 4, 15 §:n kohdat 9 ja 10). Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle sekä kotiseututyölle. Vuosiavustuksia myönnetään espoolaisten rekisteröityjen kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten toimintaan. Avustustoiminnan tehtävänä on edistää kulttuuripalveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä.

 

Vuosiavustuksen saaminen edellyttää, että hakemus on toimitettu määräaikaan mennessä sähköisen hakujärjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti Espoon kaupungin kirjaamoon. Vuosiavustuksen käytöstä tulee raportoida kaupungille avustuksen käyttövuotta seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä toimitettavalla selvityksellä. Vuosiavustuksen käytöstä annetaan selvitys viimeistään haettaessa uutta avustusta. Selvitys avustuksen käytöstä annetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi liittää uuden vuosiavustushakemuksen oheen. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen. Vuosiavustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Selvityksen yhteydessä tulee toimittaa verkkosivuilla todetut pakolliset liitteet.

 

Yhteisöt toimivat sääntöjensä puitteissa itsenäisesti. Kulttuurilautakunta voi tukea vuosiavustuksella yhteisön toimintaa silloin kun se toteuttaa lautakunnan asettamia tavoitteita (Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten periaatteet 1.12.2021 alkaen). Kotiseutuyhdistysten ja kulttuuriyhdistysten arviointiperusteita ovat etenkin osallisuus ja osallistuminen, saavutettavuus ja saatavuus sekä yhteistyö ja kumppanuudet. Arviointiin vaikuttaa hakemuksessa esitetyn toimintasuunnitelman laatu ja talousarvion realistisuus.

 

Avustuspäätökset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan arviointiperusteiden lisäksi hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laajuus sekä Espoon kaupungin käytettävissä olevat määrärahat suhteessa hakijoiden määrään. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustukseen.

 

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 32 kpl, avustuksia haettiin yhteensä 76 300 euroa.

 

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustuksina vuodelle 2022 esitetään myönnettäväksi 32 hakijalle yhteensä 64 200 euroa liitteen mukaisesti.

 

Vuosiavustusta esitetään Kalajärvi-seura ry:lle ja Vanhankartanon omakotiyhdistys ry:lle, jotka eivät olleet vuosiavustuksen saajia vuosina 2020-2021. Vuosiavustusta esitetään myös Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:lle, Mankkaa-seura ry:lle, Pro Espoonjoki ry:lle, Tontunmäki-seura ry:lle ja Tuomarila-seura ry:lle, jotka eivät olleet vuosiavustuksen saajia vuonna 2021.

 

Vuosiavustuksen korotusta esitetään seuraaville kotiseutuyhdistyksille niiden toiminnan aktiivisuuden perusteella. Pyrkimyksenä on vahvistaa asukkaiden osallisuutta Espoossa sekä mahdollistaa vuosittain toistuvien, jo vakiintuneiden tapahtumien tuottaminen Espoon eri alueilla ilman erillistä projektiavustusta. Korotusta esitetään myös muutamiin alle 1000 euron vuosiavustuksiin.

 

  • Friisilän Omakotiyhdistys ry
  • Kauklahti-seura ry
  • Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
  • Laajalahti ry
  • Lippajärveläiset ry
  • Matinkylä-Seura ry
  • Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys ry
  • Olari-seura ry
  • Veinin Omakotiyhdistys ry

 

Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää yhteisön toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Vuosiavustusta saavien taide- ja kulttuuriyhteisöjen on varattava kaupungille mahdollisuus hallinnon ja tilien tarkastamiseen Espoon kaupungin myöntämien avustusten osalta. Kaupunki velvoittaa yhteisöjä myös ilmoittamaan kulttuurin tulosyksikölle oikea-aikaisesti keskeiset muutokset, jotka koskevat kulttuurilautakunnan myöntämän vuosiavustuksen käyttöä.

 

Avustettavaa toimintaa koskevassa viestinnässä tulee mainita, että Espoon kaupunki on tukenut avustuksen saajaa.

 

Hakemusasiakirjat ovat pyydettäessä saatavilla kokouksessa.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Vuosiavustukset kotiseutuyhdistyksille vuodelle 2022_Kulttuurilautakunta 14.12.2021

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa