Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


382/02.05.02/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 14.12.2021 § 74

 

 

§ 74

Kulttuurin vuosiavustukset Espoossa toimiville kulttuuriyhdistyksille vuodelle 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja
Nybacka Sari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää vuoden 2022 vuosiavustuksina kulttuuriyhdistyksille 254 000 euroa oheisen liitteen mukaisesti.

Avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella sisältäen pyydetyt liitteet. Lisätiedot ja lomake ovat saatavilla espoo.fi -verkkosivulla (Kulttuuriavustukset).

 

 

Käsittely 

Kimmo Metsä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 §:n 1 mom 5-kohta, Tapiolan Kuoron ja Urkuyö & Aarian hallituksen jäsenyys).

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on päättää avustusten myöntämisen periaatteet ja avustusten myöntämisestä (osa I, luku 4, 15 §:n kohdat 9 ja 10). Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle sekä kotiseututyölle. Vuosiavustuksia myönnetään espoolaisten rekisteröityjen kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten toimintaan. Avustustoiminnan tehtävänä on edistää kulttuuripalveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä.

 

Vuosiavustuksen saaminen edellyttää, että hakemus on toimitettu määräaikaan mennessä sähköisen hakujärjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti Espoon kaupungin kirjaamoon. Vuosiavustuksen käytöstä tulee raportoida kaupungille avustuksen käyttövuotta seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä toimitettavalla selvityksellä. Vuosiavustuksen käytöstä annetaan selvitys viimeistään haettaessa uutta avustusta. Selvitys avustuksen käytöstä annetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi liittää uuden vuosiavustushakemuksen oheen. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen. Vuosiavustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Selvityksen yhteydessä tulee toimittaa verkkosivuilla todetut pakolliset liitteet.

 

Yhteisöt toimivat sääntöjensä puitteissa itsenäisesti. Kulttuurilautakunta voi tukea vuosiavustuksella yhteisön toimintaa silloin kun se toteuttaa lautakunnan asettamia tavoitteita (Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten periaatteet 1.12.2021 alkaen). Kotiseutuyhdistysten ja kulttuuriyhdistysten arviointiperusteita ovat etenkin osallisuus ja osallistuminen, saavutettavuus ja saatavuus sekä yhteistyö ja kumppanuudet. Arviointiin vaikuttaa hakemuksessa esitetyn toimintasuunnitelman laatu ja talousarvion realistisuus.

 

Avustuspäätökset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan arviointiperusteiden lisäksi hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laajuus sekä Espoon kaupungin käytettävissä olevat määrärahat suhteessa hakijoiden määrään. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustukseen.

 

Kulttuuriyhdistysten vuosiavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 56 kpl, avustuksia haettiin yhteensä 406 608 euroa.

 

Kulttuuriyhdistysten vuosiavustuksina vuodelle 2022 esitetään myönnettäväksi 54 hakijalle yhteensä 254 000 euroa liitteen mukaisesti.

 

Vuosiavustusta esitetään Chinese Students & Scholars Association at Aalto University ry:lle, Espoonlahden teatteriyhdistys ry:lle ja Kuvataidetaloyhdistys Suna ry:lle, jotka eivät ole olleet vuosiavustuksen saajia vuosina 2020-2021. Vuosiavustusta esitetään myös Espoon Pohjola-Norden ry:lle, joka ei ollut vuosiavustuksen saajana vuonna 2021.

 

Vuosiavustuksen korotusta esitetään seuraaville kulttuuriyhdistyksille niiden toiminnan aktiivisuuden perusteella. Pyrkimyksenä on myös mahdollistaa vuosittain toistuvien, jo vakiintuneiden tapahtumien tuottaminen Espoon eri alueilla ilman erillistä projektiavustusta.

 

 • Elokuvakerho Montaasi ry
 • Espoo Art ry
 • Espoon barokki ry
 • Espoon Kirjailijat - Esbo Författare ry
 • Espoon perinneseura ry
 • InterLab ry
 • Kara-Kamerat ry
 • Kuninkaantien Taiteilijat ry
 • Matinkylän Musiikinharrastajien Tuki Musatreenis ry
 • Olarin Kamerat ry
 • Teatteri Röntgensali ry

 

Vuosiavustuksen vähennystä esitetään seuraaville kulttuuriyhdistyksille seuraavin perustein.

 

 • Elävä Espoo ry

Vuosiavustus kohdennetaan Karakallion alueen julkisen taiteen tunnettuuden lisäämiseen sekä paikallisten toimijoiden sitouttamiseen osaksi toimintaa. Vuosiavustuksen painopisteenä ei enää ole uusien teosten suunnittelu ja toteutus alueella.

 

 • Tapiolan kamarikuoro ry, Tapiola Kammarkör rf

Vuosiavustus kohdennetaan erityisesti Espoossa toteutuvaan konserttitoimintaan sekä yleisötyöhön ja yhteistyöprojekteihin espoolaisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

 

Vuosiavustusta ei esitetä myönnettäväksi seuraaville hakijoille seuraavin perustein.
 

 • Föreningen Luckan r.f.

Hakijan kotipaikka on Helsinki.

 

 • Kahvi-Olli Ky / NitroTrio

Hakija ei ole rekisteröitynyt kulttuuriyhdistys.

 

Edellä mainittujen yhteisöjen on mahdollista hakea Espoossa tapahtuvaan taide- ja kulttuuritoimintaan kulttuurilautakunnan projektiavustusta.

 

Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää yhteisön toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Vuosiavustusta saavien taide- ja kulttuuriyhteisöjen on varattava kaupungille mahdollisuus hallinnon ja tilien tarkastamiseen Espoon kaupungin myöntämien avustusten osalta. Kaupunki velvoittaa yhteisöjä myös ilmoittamaan kulttuurin tulosyksikölle oikea-aikaisesti keskeiset muutokset, jotka koskevat kulttuurilautakunnan myöntämän vuosiavustuksen käyttöä.

 

Avustettavaa toimintaa koskevassa viestinnässä tulee mainita, että Espoon kaupunki on tukenut avustuksen saajaa.

 

Hakemusasiakirjat ovat pyydettäessä saatavilla kokouksessa.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Vuosiavustukset kulttuuriyhdistyksille vuodelle 2022_Kulttuurilautakunta 14.12.2021

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa