Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


3767/02.05.02/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 14.12.2021 § 76

 

 

§ 76

Kulttuurin vuosiavustukset Espoossa toimiville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille vuodelle 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Nybacka Sari
Kiesilä Taiju

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää toiminta-avustuksia ja vuokra-avustuksia taiteen perusopetuksen oppilaitoksille vuodelle 2022 liitteen mukaisesti 3 032 162 euroa sekä sisäisinä erinä tilakustannuksiin (tilankäyttöoikeus) 1 435 634 euroa. Vuosiavustukset taiteen perusopetuksen oppilaitoksille vuodelle 2022 ovat yhteensä 4 471 796 euroa.

Avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään mennessä. Selvitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella sisältäen pyydetyt liitteet. Lisätiedot ja lomakkeet ovat saatavilla espoo.fi -verkkosivulla (Kulttuuriavustukset).

Taiteen perusopetuksen opetustilojen muihin kuin nyt liitteessä esitettyihin tilankäyttöoikeuksiin liittyvä esitys tuodaan kulttuurilautakunnan päätettäväksi kesäkuun 2022 kokoukseen.

 

 

 

 

 

Käsittely 

Elina Wanne poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 §:n 1 mom 5-kohta, Espoon musiikkiopiston hallituksen jäsenyys).
 

Eija Pirinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 §:n 1 mom 5-kohta, Espoon Musiikkiopiston hallituksen jäsenyys).

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus  

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on päättää avustusten myöntämisen periaatteet ja avustusten myöntämisestä (osa I, luku 4, 15 §:n kohdat 9 ja 10). Kulttuurilautakunta päättää taiteen perusopetuksen oppilaitosten yleisluontoisista avustuksista 1.8.2021 alkaen. Aikaisemmin avustuksista päätti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Siirto tapahtui Espoon kaupungin organisaatiomuutoksen myötä.

 

Kulttuurilautakunnan myöntämillä vuosiavustuksilla luodaan edellytyksiä taiteen perusopetuksen tarjonnalle Espoossa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itsenään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatillisen ja korkea-asteen koulutukseen.

 

Vuosiavustuksen saaminen edellyttää, että hakemus on jätetty määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon. Vuosiavustuksen käytöstä tulee raportoida kaupungille avustuksen käyttövuotta seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään mennessä toimitettavalla selvityksellä. Selvitys avustuksen käytöstä annetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi liittää uuden vuosiavustushakemuksen oheen. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen. Vuosiavustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Selvityksen yhteydessä tulee toimittaa verkkosivuilla todetut pakolliset liitteet.

 

Kulttuurilautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden (23.11.2021, § 4) mukaan avustuksia taiteen perusopetukseen voidaan myöntää lakisääteisen valtionosuuden piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille sekä muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Vuosiavustusten taso pyritään pitämään vakaana kaupungin vuosittaisen talousarvion sen mahdollistaessa etenkin niiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten osalta, joiden rahoituksesta osa koostuu säännöllisestä valtionosuudesta.

 

Avustuspäätökset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan arviointiperusteiden lisäksi hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laajuus sekä Espoon kaupungin käytettävissä olevat määrärahat suhteessa hakijoiden määrään.

 

Toiminta-avustukset ja tilankäyttöoikeudet

 

Suomenkielisten taiteen perusopetuksen oppilaitosten vuosiavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 15 kpl ja avustuksia toimintaan haettiin yhteensä 3 762 472 euroa. Hakemuksista 8 kpl on valtionosuutta saavien oppilaitosten ja 7 kpl muiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten. Ruotsinkielisen Musikinstitutet Kungsvägenin toiminta-avustuksesta päättää Svenska rum -lautakunta.

 

Kulttuurilautakunnan vuosiavustuksiin voi sisältyä toiminta-avustuksen lisäksi tilankäyttöoikeus tai vuokraosuus.

 

Sisäisten erien osuus niistä tiloista, joihin taiteen perusopetuksen oppilaitoksilla on voimassa olevat tilankäyttöoikeudet, on 1 435 634 euroa vuodelle 2022.  Kuvataidekoulun Näyttelykeskus WeeGeellä (WeeGee Oy) olevien tilojen vuokra on 60 791 euroa korkeampi vuonna 2022 kuin vuonna 2021. WeeGee Oy:n vuokrankorotuksesta johtuen Kuvataidekoulun toiminta-avustuksesta joudutaan leikkaamaan 16 464 euroa. Toiminta-avustuksen vähennys kattaa korotuksen kustannusvaikutuksia osittain.

 

Organisaatiouudistuksen (1.8.2021 alkaen) yhteydessä on tullut esille muun muassa tiloihin liittyviä selvitettäviä asioita, jotka osin liittyvät myös taiteen perusopetuksen opetustiloihin. Opetustiloihin liittyviä tila-asioita selvitetään kevään 2022 aikana ja muihin kuin nyt liitteessä esitettyihin tilankäyttöoikeuksiin liittyvä esitys tuodaan kulttuurilautakunnan päätettäväksi kesäkuun 2022 kokoukseen.

 

Toiminta-avustuksia ja muita tukimuotoja vuodelle 2022 esitetään myönnettäväksi 13 taiteen perusopetuksen oppilaitokselle yhteensä 3 036 162 euroa liitteen mukaisesti. Tilakustannusten sisäiset erät mukaan lukien vuosiavustusten kokonaissumma on 4 471 796 euroa.

 

Uusina hakijoina vuosiavustusta esitetään myönnettäväksi

 

  • Käsityökoulu Robotille, jolle vuodesta 2021 alkaen on myönnetty valtionosuus.
  • International School of Music Finlandille vuokra-avustus toiminnan järjestämiseksi Espoo International Schoolin tiloissa Opinmäen kampuksella.

 

Vuosiavustusta ei esitetä myönnettäväksi Amado musiikkikouluyhdistys ry:lle ja Suomen taidetanssin tuki ry:lle, koska toiminta ei täytä riittävästi vuosiavustukselle asetettuja kriteerejä.

 

Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan hakemuksessaan esittämän tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuosiavustusta saavien taiteen perusopetuksen oppilaitosten on varattava kaupungille mahdollisuus hallinnon ja tilien tarkastamiseen Espoon kaupungin myöntämien avustusten osalta. Kaupunki velvoittaa oppilaitoksia myös ilmoittamaan kulttuurin tulosyksikölle oikea-aikaisesti keskeiset muutokset, jotka koskevat kulttuurilautakunnan myöntämän vuosiavustuksen käyttöä.

 

Kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten ja tukien tulee kohdentua espoolaisiin oppilaisiin ja Espoon kaupungin alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustettavaa toimintaa koskevassa viestinnässä tulee mainita, että Espoon kaupunki on tukenut avustuksen saajaa.

 

Hakemusasiakirjat ovat pyydettäessä saatavilla kokouksessa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Taiteen perusopetuksen vuosiavustukset vuodelle 2022_Kulttuurilautakunta 14.12.2021_

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa