Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


11191/12.01.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021 § 121

 

 

§ 121

Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nurmi Juha

Valkama Venla
Leppänen Marianne
Tuulosniemi Susan

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
päättää, että suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2022-2023 seuraavat:

Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 42)
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (viikko 8)
Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy 9.2.2023.

2
päättää, että suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2022-2023 seuraavat:

Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 42)
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - pe 2.6.2023
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (viikko 8)

3
päättää, että suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Sovellettavat lait ja ohjeet

 

Perusopetuksen lukuvuodessa on perusopetuslain 23 §:n mukaan 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyö päätetään perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Esiopetuksen osalta ei ole vastaavia säädöksiä, vaan lukuvuosi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja. Myöskään lukiolainsäädännössä ei ole vastaavia säädöksiä työ- ja loma-ajoista.

 

Perusopetusasetuksen 9 §:n ja lukiolain 13 §:n mukaan vuosittain tulee laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään mm. työajoista. Työajoista tulee ilmoittaa ennalta oppilaille ja huoltajille. Espoossa ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti Espoon kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi koulut tiedottavat oman koulunsa oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän huoltajiaan ja koulun henkilökuntaa seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-ajoista.

 

Espoossa työ- ja loma-ajoista päättää suomenkielisen opetuksen osalta Kasvun ja oppimisen lautakunta ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta Svenska Rum -lautakunta. Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan 2 §:n kohdan 9 mukaan perusopetuksen aluepäällikkö päättää peruskoulun esityksestä yksittäisen koulupäivän vaihtamisesta vapaapäiväksi ja vastaavan lauantaityöpäivän tekemisestä.

Valmistelu

 

Lukuvuonna 2022-2023 työpäiviä on 187. Viikon 22 viimeinen arkipäivä on lauantai 3.6.2023. Esiopetuksessa lukuvuosi päättyy jo perjantaina 2.6.2023, sillä Espoossa esiopetus toteutetaan pääosin päiväkodeissa, jotka eivät ole lauantaisin avoinna. Esiopetuksen edellyttämät 700 tuntia täyttyvät siitä huolimatta.

 

Työ- ja loma-aikojen määrittelyä on valmisteltu suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön ja ruotsinkielisen sivistyspalvelujen tulosyksikön yhteistyönä. Työ- ja loma-aikojen ei tarvitse olla samoja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kuitenkin työ- ja loma-aikojen on hyvä olla samat sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä kouluissa ja vastaavasti lukioissa oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun vuoksi.

 

Espoossa on vuosina 2019 ja 2020 seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-aikoja valmisteltaessa järjestetty 3.-9.-luokkalaisille oppilaille, lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille, esi- ja perusopetuksen huoltajille sekä koulujen henkilökunnalle ja johtokunnille kysely, jossa heille on tarjottu mahdollisuutta ottaa kantaa seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-aikoihin. Aikaisemmin järjestetyissä kyselyissä on painotettu erityisesti sitä, tulisiko syysloman olla viikon mittainen vai kahden päivän mittainen. Aikaisempien kyselyiden perusteella suomenkielisessä esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vain pieni osa vastaajista on toivonut kahden päivän mittaista syyslomaa: oppilaista ja opiskelijoista kahden päivän mittaista syyslomaa on toivonut 6,6-9,0 %, huoltajista 25,5-28,3 %, henkilökunnasta 12,8 % ja johtokunnista 0,0-9,6 %.

 

Koska aikaisempina vuosina selkeä enemmistö niin oppilaista ja opiskelijoista, huoltajista kuin henkilökunnastakin on kannattanut viikon mittaista syyslomaa, tänä vuonna päätettiin, että vastaavaa kyselyä ei järjestetä. Myös esimerkiksi Vantaa järjestää asiasta kyselyn vain noin kerran valtuustokaudessa.

 

Nuorisovaltuusto on antanut lausuntonsa ehdotuksesta lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista. Lausunto on oheismateriaalina.

 

Muut kunnat

 

Päätösehdotus on yhtenevä Helsingissä ja Vantaalla tehtyjen lukuvuoden 2022-2023 suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikojen päätösten kanssa: Helsingissä Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 26.10.2021 ja Vantaalla Kasvun ja oppimisten lautakunta on 11.10.2021 päätynyt päätösehdotuksen kanssa yhteneviin lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-aikoihin. Kauniainen ei ole tehnyt vielä päätöstä lukuvuoden 2022-2023 suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajoista.

 

 

Ehdotus työ- ja loma-ajoiksi

 

Jo usean vuoden ajan pääkaupunkiseudun suomenkielisissä kouluissa ja lukioissa on ollut vakiintunut käytäntö, että syysloma on viikolla 42 ja hiihtoloma viikolla 8. Tätä periaatetta soveltamalla työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2022-2023 olisivat seuraavat:

 

 

Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022

Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 42)

Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023

 

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023

Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (viikko 8)

 

 

Tässä ehdotuksessa syyslukukaudessa on 90 ja kevätlukukaudessa 97 työpäivää, yhteensä 187 työpäivää. Tämä on toiminnallisesti paras vaihtoehto ja myös aikaisempien vuosien kyselyistä havaittujen periaatteiden perusteella suosituin. Päätösehdotus on samansisältöinen Svenska Rum -lautakuntaan vietävän lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-aikoja koskevan päätösehdotuksen kanssa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Espoon nuorisovaltuuston lausunto lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

 

Tiedoksi

Peruskoulut

 

Lukiot

 

Esiopetusyksiköt

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa