Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

11298/12.01.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021 § 122

 

 

§ 122

Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset tutkintoon valmistavien koulutusten järjestämiseen Espoossa

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Turpeinen Jaakko

Lostedt Marika
Plosila Riina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 

1
toteaa, että perusopetuksen lisäopetuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestäminen päättyy 31.7.2022,

2
päättää, että suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö tai suomenkielisen toisen asteen ja nuorisopalveluiden tulosyksikkö ei järjestä 1.8.2022 alkavaa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta,

3
merkitsee tiedoksi selostusosan mukaiset tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämistavat.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Uusi Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) astui voimaan 1.8.2021. Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutuksia, eli erilaisia toisen asteen koulutukseen valmentavia koulutuksia. 1.8.2022 alkaen otetaan käyttöön uusi nivelvaiheen koulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) määrää tämän uuden koulutusmuodon järjestämisestä.

 

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää ja korvaa aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Näin ollen 1.8.2022 lukien perusopetuksen lisäopetusta ja lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta ei ole enää mahdollista järjestää.

 

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille, että muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta opiskelija voi siirtyä jo aiemmin opiskelemaan lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija voi siirtyä lukioon tai ammatillisiin opintoihin, kun hän on saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tietää, mitä haluaa opiskella. TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Jokaiselle opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella.

 

TUVA-koulutus muodostuu eri osa-alueista. TUVA-koulutus sisältää kaikille yhteisen koulutuksen osan nimeltä Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot, jonka lisäksi opiskelija valitsee vähintään kaksi valinnaista koulutuksen osaa seuraavista: perustaitojen vahvistaminen, lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, ammatilliseen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen, arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä muut valinnaiset opinnot.

 

TUVA-koulutuksen järjestäjällä tulee olla edellytykset järjestää kaikki koulutukseen sisältyvät osa-alueet itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

TUVA-koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa. Järjestämisluvan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. TUVA-koulutusta voi järjestää nykyisten VALMA- ja perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupien perusteella. Perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupien perusteella TUVA-koulutusta saa järjestää 31.7.2025 asti. Muiden opetuksen tai koulutuksen järjestäjien, jotka haluavat järjestää TUVA-koulutusta, tulee erikseen hakea järjestämislupaa. Lisäksi kunta voi vapaaehtoisesti järjestää TUVA-koulutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa TUVA-koulutuksen toteumaa ja tarkastelee lupia tarpeen vaatiessa.

 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Yrkesinstitutet Prakticum järjestävät TUVA-koulutusta espoolaisille nuorille syksystä 2022 alkaen. Kummallakin toimijalla on nykyinen lupa järjestää VALMA-koulutusta, joka mahdollistaa TUVA-koulutuksen järjestämisen. TUVA-koulutuksen järjestämistä espoolaisille nuorille on käsitelty Espoon oppivelvollisuuden laajentamisen ohjausryhmässä erillisen TUVA-koulutuksen työryhmän työn pohjalta. Ruotsinkielisen TUVA-koulutuksen järjestämistä on suunniteltu yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden opetuksen järjestäjien kanssa.

 

Opiskelijan yksilöllinen oppimispolku rakennetaan opiskelijoiden osaamistarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti ja tästä syystä koulutus koostuu eri osista, joiden järjestämiselle on paremmat edellytykset Omnian ja Practicumin tarjoamalla keskitetyllä mallilla. Keskitetty malli antaa mahdollisuudet laajempaan tarjontaan ja monimuotoisempiin yksilöllisiin valintoihin koskien niin ammatillista koulutusta kuin lukiokoulutusta sekä niihin valmistavaa koulutusta.

 

Oppivelvollisilla on vapaa hakeutumisoikeus eli he voivat hakeutua minkä tahansa koulutuksen järjestäjän TUVA-koulutukseen. Asuinkunta voi oppivelvollisuuslain mukaan osoittaa espoolaisille ilman paikkaa oleville oppivelvollisille koulutuspaikan TUVA-koulutuksesta riippumatta koulutuksen järjestäjästä.

 

Asiaa käsitellään svenska rum -lautakunnassa 25.11.2021.

 

Asiaan liittyvät muutokset tulosyksiköiden toimintaohjeisiin ja lautakuntien hyväksymiin viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskeviin delegointipäätöksiin valmistellaan kevään 2022 aikana. Delegointipäätökset tuodaan erikseen lautakunnille päätettäväksi.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa