Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


10926/12.01.02/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 03.11.2021 § 109

 

 

§ 109

Lukuvuoden 2022-2023 perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset (osittain palautettu 3.11.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Gould Merivuokko

Alaviiri Kaisa
Kotiniemi Kari
Lakovaara Leena
Solala Sariminna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että

1
A-kielten ryhmät aloittavat 7. luokalla syksyllä 2022* seuraavasti:

Espooonlahden oppilasalue 
-Espoonlahden koulu: englanti, ruotsi, saksa, espanja 
-Kaitaan koulu: englanti, saksa  
-Mainingin koulu: englanti, ruotsi, ranska
-Martinkallion koulu: englanti, ranska, espanja 
-Nöykkiön koulu: englanti, ranska, saksa  
-Saunalahden koulu: englanti, espanja 

Itäisen Leppävaaran oppilasalue 
-Leppävaaran koulu: englanti, saksa  
-Lintumetsän koulu: englanti, ranska, saksa  
-Ruusutorpan koulu: englanti, saksa 

Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue 
-Juvanpuiston koulu: englanti, ranska
-Järvenperän koulu: englanti, ruotsi, kiina, saksa
-Kalajärven koulu: englanti, ruotsi
-Karhusuon koulu: englanti, saksa  
-Kauklahden koulu: englanti, ruotsi, saksa  
-Kirkkojärven koulu: englanti, ruotsi, saksa 
-Saarnilaakson koulu: englanti, saksa, ranska 
-Vanttilan koulu: englanti, ranska  

Läntisen Leppävaaran oppilasalue  
-Karakallion koulu: englanti, saksa, espanja 
-Kilonpuiston koulu: englanti, ruotsi, saksa 
-Viherlaakson koulu: englanti, ruotsi, ranska 

Matinkylä-Olarin oppilasalue 
-Espoo International School: englanti, espanja, ranska
-Kuitinmäen koulu: englanti, ruotsi, saksa, ranska  
-Olarin koulu: englanti, ranska
-Tiistilän koulu: englanti, espanja, saksa 

Tapiolan oppilasalue 
-Haukilahden koulu: englanti, ruotsi, saksa, ranska
-Mankkaan koulu: englanti, saksa  
-Pohjois-Tapiolan koulu: englanti, ruotsi, saksa 
-Tapiolan koulu: englanti, ranska, saksa  

*) Jos em. koulujen A-kielten ryhmän koko on alle 10 oppilasta, voidaan opetus toteuttaa yhteistyössä toisen koulun kanssa.

2
Nuuksion kouluun ei oteta ensimmäisen vuosiluokan oppilaita lukuvuodeksi 2022-2023.

3
Painotettuun opetukseen 1. luokalle valittavien enimmäisoppilasmäärät ovat seuraavat:

-Englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan valita Espoo International Schooliin enintään 75 valintakriteerit täyttävää hakijaa. 50 hakijaa voidaan valita Opinmäen toimipisteeseen ja 25 hakijaa Kivimiehen toimipisteeseen.

-Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan ottaa Jalavapuiston kouluun enintään 25, Kilonpuiston kouluun enintään 25, Niittykummun kouluun enintään 25 ja Kuitinmäen kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen 1. luokalle voidaan valita Päivänkehrän kouluun enintään 25, Soukan kouluun enintään 25 ja Westendinpuiston kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Montessoriopetukseen 1. luokalle voidaan Niittykummun kouluun valita enintään 8 valintakriteerit täyttävää hakijaa ja Ruusutorpan kouluun enintään 8 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Montessoriluokat ovat yhdysluokkia, joissa opiskelee eri luokka-asteiden oppilaita.

4
Painotettuun opetukseen 3. luokalle valittavien enimmäisoppilasmäärät ovat seuraavat:

-Musiikkipainotteiseen opetukseen 3. luokalle voidaan Lintuvaaran kouluun valita enintään 25, Jousenkaaren kouluun enintään 24, Päivänkehrän kouluun enintään 25, Mainingin kouluun enintään 28 ja Rastaalan kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen 3. luokalle Meritorin kouluun voidaan valita enintään 28 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

5
Painotettuun opetukseen 7. luokalle valittavien enimmäisoppilasmäärät ovat seuraavat:

-Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle Haukilahden kouluun voidaan valita enintään 24 ja Nöykkiön kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäiskoulujen kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat oppilaat voivat jatkaa kaksikielisessä opetuksessa 7. luokalla. Jos opetusryhmissä vapautuu oppilaspaikkoja, voidaan ryhmiä täydentää niin, että kussakin ryhmässä on enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Espoo International Schoolin 6. luokalla englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat voivat jatkaa koulussa 7. luokalla. Nämä oppilaat mukaan luettuna 7. luokalle voidaan valita yhteensä enintään 100 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen 7. luokalle voidaan valita Espoonlahden kouluun enintään 24 ja Haukilahden kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Musiikkipainotukseen 7. luokalle voidaan Tapiolan kouluun valita enintään 44, Kuitinmäen kouluun enintään 24 ja Karakallion kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Mainingin koulun musiikkipainotteisen opetuksen ryhmää voidaan täydentää niin, että ryhmässä on 7. luokalla enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Tanssipainotukseen 7. luokalle Mainingin kouluun voidaan valita enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen voidaan Espoonlahden kouluun valita enintään 24, Järvenperän kouluun enintään 24, Mankkaan kouluun enintään 20, Nöykkiön kouluun enintään 24 ja Olarin kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Informaatioteknologiseen painotukseen voidaan Saarnilaakson kouluun valita enintään 20 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Ilmaisutaitopainotukseen 7. luokalle voidaan valita Pohjois-Tapiolan kouluun enintään 24 ja Kilonpiston kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Kuvataidepainotukseen 7. luokalle voidaan Kaitaan kouluun valita enintään 24 ja Viherlaakson kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Liikuntapainotukseen 7. luokalle voidaan Kauklahden kouluun valita enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Leppävaaran kouluun voidaan valita 7. luokan urheiluluokalle enintään 48 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

6
Edellä mainitut painotetun opetuksen ryhmät muodostetaan, jos jokaisessa aloittavassa ryhmässä on vähintään 18 espoolaista valintakriteerit täyttävää oppilasta. Mainingin koulun musiikki- ja tanssipainotuksessa ryhmät perustetaan, jos niihin on yhteensä vähintään 18 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Poikkeuksen muodostavat ryhmät, joihin tällä päätöksellä on määritelty alhaisempi oppilasmäärä.

7
Oppilaat, jotka opiskelevat Lintuvaaran koulun musiikkipainotuksessa ja joille lähikouluksi osoitetaan Lintumetsän koulu, sijoitetaan samaan perusluokkaan, mikäli he valitsevat valinnaisen musiikin. He voivat opiskella musiikkia yläkoulun aikana saman viikkotuntimäärän kuin virallisen musiikkipainotuksen oppilaat.

8
Karakallion koulun joustavan perusopetuksen (JOPO) 8-9. luokalle voidaan valita valintakriteerit täyttäviä hakijoita vapautuville oppilaspaikoille siten, että ryhmässä opiskelee enintään 10 valintakriteerit täyttävää oppilasta.

 

Käsittely 

 Hopsu puheenjohtaja Räfin, Wallsin, Klingin ja Kosken kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Poistetaan kohta: 2 Nuuksion kouluun ei oteta ensimmäisen vuosiluokan

oppilaita lukuvuodeksi 2022-2023. ja lisätään: Lautakuntaan tuodaan

selvitys, onko Nuuksion kouluun mahdollista perustaa esiopetuksen ja ykkösluokan yhteinen ryhmä."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Hopsun ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että

1
A-kielten ryhmät aloittavat 7. luokalla syksyllä 2022* seuraavasti:

Espooonlahden oppilasalue
-Espoonlahden koulu: englanti, ruotsi, saksa, espanja
-Kaitaan koulu: englanti, saksa 
-Mainingin koulu: englanti, ruotsi, ranska
-Martinkallion koulu: englanti, ranska, espanja
-Nöykkiön koulu: englanti, ranska, saksa 
-Saunalahden koulu: englanti, espanja

Itäisen Leppävaaran oppilasalue
-Leppävaaran koulu: englanti, saksa 
-Lintumetsän koulu: englanti, ranska, saksa 
-Ruusutorpan koulu: englanti, saksa

Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue
-Juvanpuiston koulu: englanti, ranska
-Järvenperän koulu: englanti, ruotsi, kiina, saksa
-Kalajärven koulu: englanti, ruotsi
-Karhusuon koulu: englanti, saksa 
-Kauklahden koulu: englanti, ruotsi, saksa 
-Kirkkojärven koulu: englanti, ruotsi, saksa
-Saarnilaakson koulu: englanti, saksa, ranska
-Vanttilan koulu: englanti, ranska 

Läntisen Leppävaaran oppilasalue 
-Karakallion koulu: englanti, saksa, espanja
-Kilonpuiston koulu: englanti, ruotsi, saksa
-Viherlaakson koulu: englanti, ruotsi, ranska

Matinkylä-Olarin oppilasalue
-Espoo International School: englanti, espanja, ranska
-Kuitinmäen koulu: englanti, ruotsi, saksa, ranska 
-Olarin koulu: englanti, ranska
-Tiistilän koulu: englanti, espanja, saksa

Tapiolan oppilasalue
-Haukilahden koulu: englanti, ruotsi, saksa, ranska
-Mankkaan koulu: englanti, saksa 
-Pohjois-Tapiolan koulu: englanti, ruotsi, saksa
-Tapiolan koulu: englanti, ranska, saksa 

*) Jos em. koulujen A-kielten ryhmän koko on alle 10 oppilasta, voidaan opetus toteuttaa yhteistyössä toisen koulun kanssa.

2
Lautakuntaan tuodaan selvitys, onko Nuuksion kouluun mahdollista perustaa esiopetuksen ja ykkösluokan yhteinen ryhmä.

3
Painotettuun opetukseen 1. luokalle valittavien enimmäisoppilasmäärät ovat seuraavat:

-Englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan valita Espoo International Schooliin enintään 75 valintakriteerit täyttävää hakijaa. 50 hakijaa voidaan valita Opinmäen toimipisteeseen ja 25 hakijaa Kivimiehen toimipisteeseen.

-Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan ottaa Jalavapuiston kouluun enintään 25, Kilonpuiston kouluun enintään 25, Niittykummun kouluun enintään 25 ja Kuitinmäen kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen 1. luokalle voidaan valita Päivänkehrän kouluun enintään 25, Soukan kouluun enintään 25 ja Westendinpuiston kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Montessoriopetukseen 1. luokalle voidaan Niittykummun kouluun valita enintään 8 valintakriteerit täyttävää hakijaa ja Ruusutorpan kouluun enintään 8 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Montessoriluokat ovat yhdysluokkia, joissa opiskelee eri luokka-asteiden oppilaita.

4
Painotettuun opetukseen 3. luokalle valittavien enimmäisoppilasmäärät ovat seuraavat:

-Musiikkipainotteiseen opetukseen 3. luokalle voidaan Lintuvaaran kouluun valita enintään 25, Jousenkaaren kouluun enintään 24, Päivänkehrän kouluun enintään 25, Mainingin kouluun enintään 28 ja Rastaalan kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen 3. luokalle Meritorin kouluun voidaan valita enintään 28 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

5
Painotettuun opetukseen 7. luokalle valittavien enimmäisoppilasmäärät ovat seuraavat:

-Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle Haukilahden kouluun voidaan valita enintään 24 ja Nöykkiön kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäiskoulujen kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat oppilaat voivat jatkaa kaksikielisessä opetuksessa 7. luokalla. Jos opetusryhmissä vapautuu oppilaspaikkoja, voidaan ryhmiä täydentää niin, että kussakin ryhmässä on enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Espoo International Schoolin 6. luokalla englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat voivat jatkaa koulussa 7. luokalla. Nämä oppilaat mukaan luettuna 7. luokalle voidaan valita yhteensä enintään 100 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen 7. luokalle voidaan valita Espoonlahden kouluun enintään 24 ja Haukilahden kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Musiikkipainotukseen 7. luokalle voidaan Tapiolan kouluun valita enintään 44, Kuitinmäen kouluun enintään 24 ja Karakallion kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Mainingin koulun musiikkipainotteisen opetuksen ryhmää voidaan täydentää niin, että ryhmässä on 7. luokalla enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Tanssipainotukseen 7. luokalle Mainingin kouluun voidaan valita enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen voidaan Espoonlahden kouluun valita enintään 24, Järvenperän kouluun enintään 24, Mankkaan kouluun enintään 20, Nöykkiön kouluun enintään 24 ja Olarin kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Informaatioteknologiseen painotukseen voidaan Saarnilaakson kouluun valita enintään 20 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Ilmaisutaitopainotukseen 7. luokalle voidaan valita Pohjois-Tapiolan kouluun enintään 24 ja Kilonpiston kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Kuvataidepainotukseen 7. luokalle voidaan Kaitaan kouluun valita enintään 24 ja Viherlaakson kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

-Liikuntapainotukseen 7. luokalle voidaan Kauklahden kouluun valita enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Leppävaaran kouluun voidaan valita 7. luokan urheiluluokalle enintään 48 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

6
Edellä mainitut painotetun opetuksen ryhmät muodostetaan, jos jokaisessa aloittavassa ryhmässä on vähintään 18 espoolaista valintakriteerit täyttävää oppilasta. Mainingin koulun musiikki- ja tanssipainotuksessa ryhmät perustetaan, jos niihin on yhteensä vähintään 18 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Poikkeuksen muodostavat ryhmät, joihin tällä päätöksellä on määritelty alhaisempi oppilasmäärä.

7
Oppilaat, jotka opiskelevat Lintuvaaran koulun musiikkipainotuksessa ja joille lähikouluksi osoitetaan Lintumetsän koulu, sijoitetaan samaan perusluokkaan, mikäli he valitsevat valinnaisen musiikin. He voivat opiskella musiikkia yläkoulun aikana saman viikkotuntimäärän kuin virallisen musiikkipainotuksen oppilaat.

8
Karakallion koulun joustavan perusopetuksen (JOPO) 8-9. luokalle voidaan valita valintakriteerit täyttäviä hakijoita vapautuville oppilaspaikoille siten, että ryhmässä opiskelee enintään 10 valintakriteerit täyttävää oppilasta.

 

Selostus 

Suomenkielinen opetuslautakunta on 25.9.2007 § 9 päättänyt, että lautakunnalle tuodaan vuosittain syys-lokakuussa päätettäväksi joitakin seuraavan vuoden perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia päätöksiä, jotta nämä päätökset olisivat huoltajilla ja oppilailla käytössä ennen kouluun haun alkamista.

 

Vuosittaiset ratkaisut liittyen koulunkäyntiin toisella oppilasalueella tai toisessa kunnassa

 

Yläkouluun siirtyvät suomenkielisen opetuksen espoolaisoppilaat voivat edelleen hakeutua Kauniaisiin Kasavuoren kouluun toissijaisina hakijoina samaan tapaan kuin lukuvuoden 2021-2022 oppilaaksiotossa.

 

Vuosittain 7. luokalla kussakin koulussa aloitettavien A-kielten ryhmät

 

Suomenkielinen opetuslautakunta on 18.3.2015 § 30 päättänyt perusopetuksen kieliohjelmasta. Kieliohjelmaan on 24.10.2018 § 198 ja 7.10.2020 § 164 tehty joitain muutoksia. Kaikkia yläkoulujen A-kielten ryhmiä ei ole mielekästä joka lukuvuosi muodostaa, koska syöttävissä alakouluissa ei ole aina muodostunut kyseisen A-kielen ryhmiä ja ryhmäkoot voivat jäädä epätarkoituksenmukaisen pieniksi. Toisaalta on tärkeää, että oppilaat voivat jatkaa aloitettujen A-kielten opiskelua omassa lähikoulussaan. Oppilaiden ja huoltajien on kouluvalintojensa tueksi tärkeää tietää etukäteen, mitkä A-kielet kussakin yläkoulussa kunakin lukuvuonna aloittavilla 7. luokkien oppilailla toteutuvat. Tiedot toteutuvista A-kielten ryhmistä kerrotaan kaupungin verkkosivuilla.

 

Muutokset edelliseen lukuvuoteen:

 

Martinkallion koulussa aloittaa A-ranskan ryhmä, sillä koulussa on kuudennen luokan A-ranskan ryhmä. A-ruotsin ryhmää Martinkalliossa ei aloita, sillä kuudesluokkalaisia A-ruotsin opiskelijoita on vain Soukan, Laurinlahden ja Mainingin kouluissa, ja heidät tullaan ohjaamaan Espoonlahden ja Mainingin kouluihin. Kuitinmäen koulussa aloittaa A-ranskan ryhmä, sillä alueella on tänä vuonna niin paljon ranskanlukijoita, että kaikki eivät luontevasti mahdu Olarin kouluun. Olarin koulussa ei aloita A-saksan ryhmää, sillä kuudesluokkalaisia A-saksan opiskelijoita on vain Kuitinmäen ja Matinlahden koulussa ja heidät ohjataan Tiistilän ja Kuitinmäen kouluihin.

 

Mikäli koulussa toteutuvan A-kielen ryhmän koko on alle 10 oppilasta, voidaan opetus järjestää yhteistyössä toisen koulun kanssa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että oppilaat kulkevat oppitunneille toiseen kouluun. Mahdollisuuksien mukaan lukuvuonna 2022-2023 toteutetaan pilottihanke, jossa pienen A-kielen ryhmän opetus toteutetaan etäopetuksena.

 

Ensimmäisen luokka-asteen aloittavien ryhmien minimikoko

 

Hyvin pienten ryhmien muodostaminen ei ole taloudellisesta näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Useamman luokka-asteen yhdysluokkienkin muodostaminen on opetuksen järjestämisen näkökulmasta hankalaa, jos oppilaita on hyvin vähän. Tämänhetkisen tiedon perusteella Nuuksion koulussa ryhmäkoko olisi jäämässä alle 10 oppilaaseen. Alueen oppilaat ohjataan Karhusuon kouluun, jonne on suora bussiyhteys.

 

Vuosittain eri painotuksiin valittavien oppilaiden vähimmäis- ja enimmäismäärät

 

Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen, englanninkieliseen opetukseen, montessoriopetukseen ja painotettuun opetukseen valittavien oppilaiden enimmäismäärät tulee päättää ja tiedottaa huoltajille etukäteen. Opetuslautakunnan päätöksen 29.3.2007 § 3 mukaisesti ryhmät muodostetaan, jos jokaiseen aloittavaan ryhmään on vähintään 18 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Mikäli oppilasmäärä on jäämässä tätä pienemmäksi, ryhmää ei perusteta, eikä asiaa tuoda enää erikseen lautakunnan päätettäväksi.

 

Joidenkin ryhmien enimmäisoppilasmääriin voi vuosittain tulla pieniä muutoksia liittyen koulujen tila-, henkilöstö- ja muihin resursseihin. Näistä muutoksista sovitaan tapauskohtaisesti rehtoreiden kanssa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Nuuksion koulun johtokunnan lausunto kasvun ja oppimisen lautakunnalle

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa