Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5237/02.05.02/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 47

 

 

§ 47

Suomen Lelumuseo Hevosenkengän ja Suomen Kello- ja korumuseon vuoden 2021 vuokra-avustusten käyttötarkoituksen muutos

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja
Nybacka Sari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuodelle 2021 myönnettyjen vuokra-avustusten käyttötarkoituksen muutokset: Suomen Lelumuseo Hevosenkengän 50 173 euron osuus ja Suomen Kello- ja korumuseon 37 706 euron osuus siirtyvät käytettäviksi Kulttuurimajakassa avautuvien uusien museotilojen käyttöönottokuluihin.

 

Käsittely Puheenjohtaja oli esteellinen ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 §:n 1 mom 5 kohta). Hänen tilalleen tuli varajäsen Anna-Leena Solhagen. Puhetta johti asian käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Hanna Paatero.

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2020 66 § vuosiavustuksista ammattimaisille taide- ja kulttuuriyhteisöille vuodelle 2021. Vuosiavustuksina vuodelle 2021 Suomen Lelumuseo Hevosenkengälle ja Suomen Kello- ja korumuseolle kulttuurilautakunta myönsi toiminta- ja vuokra-avustusta. Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry:n Suomen Lelumuseo Hevosenkengän ja Kellomuseosäätiön hallinnoiman Suomen Kellomuseon vuokra-avustuksissa huomioitiin 1.8.2021 tapahtuva siirtyminen uusiin tiloihin Kulttuurimajakkaan Tapiolassa. Uusien museotilojen vuokrakustannuksiin Suomen Lelumuseo Hevosenkengälle myönnettiin 1.8.2021 alkaen 98 151 euroa ja Suomen Kellomuseolle vastaavasti 72 449 euroa.

 

Kulttuurimajakan rakennuttaja ilmoitti heinäkuussa 2021, että tilojen valmistuminen viivästyy ja näin museoiden vuokranmaksuvelvoite alkaa vasta marraskuusta 2021. Kulttuurilautakunnan päättämistä vuokra-avustuksista jää käyttämättä Suomen Lelumuseo Hevosenkengältä 50 173 euron osuus ja Suomen Kello- ja korumuseolta 37 706 euron osuus.

 

Käyttämättä jäävien vuokraosuuksien osalta on tarkoituksenmukaista päättää käyttötarkoituksen muutoksesta siten, että Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä ja Suomen Kello- ja korumuseo voivat käyttää edellä mainitut osuudet vuokra-avustuksista uusien museotilojen käyttöönottoon liittyviin kuluihin.

 

Korona-aika on vaikeuttanut museoiden mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi kalustehankintoihin, näyttelysuunnitteluun ja -rakenteisiin sekä valaistukseen. Lisärahoitus on kohdistunut pandemia-ajasta toipumiseen ja yksityisten sponsoreiden löytäminen on ollut liki mahdotonta. Vuokra-avustuksen käyttötarkoituksen muutoksella kulttuurilautakunta voi osoittaa museoille niiden tarvitseman lisätuen uusista museotiloista aiheutuviin kustannuksiin ilman määrärahan lisäystarvetta.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa