Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5236/02.05.01/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 46

 

 

§ 46

Espoon kaupungin lisämääräraha espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja ammattitaiteilijoille

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta päättää myöntää espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja espoolaisille ammattitaiteilijoille harkinnanvaraisen lisätuen, yhteensä enintään 200 000 euroa.

Päätösvalmistelussa arvioidaan hakijan ammatillista ansioitumista, työsuunnitelmaa sekä tarvetta avustukseen hakijan antaman selvityksen pohjalta. Tukipäätökset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuurilautakunta delegoi kulttuurijohtajalle päätösvallan hakuun liittyvistä käytännön toimenpiteistä, tarkennuksista ja vähäisistä muutoksista, jotka edistävät tämän kulttuuriammattilaisten erillishaun sujuvaa toteutumista.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2021 §128 Espoon kaupungin toimenpiteistä yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kaupunginhallitus päätti muun muassa, että kokonaiskuvan selkiydyttyä tehdään kulttuurilautakunnalle ehdotus taloudellisen tuen tarpeesta ja muista toimenpiteistä taiteen ja kulttuurin alalla toimiville yhteisöille ja ammattilaisille.

 

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta päättää syyskuun kokouksessaan myöntää espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja ammattitaiteilijoille harkinnanvaraisen lisätuen, yhteensä enintään 200 000 euroa. 

 

Lautakunta on huolestunut koronapandemian taide- ja kulttuurialan ammattilaisille aiheuttaman kriisin vakavuudesta ja kohdentaa määrärahan syksyllä 2021 mainittua alaa edustaville espoolaisille yksityishenkilöille, joiden työtilaisuudet ovat vähentyneet tai loppuneet pandemian vuoksi. Hakijana voi olla myös työryhmä tai yhtye, mutta jokaisen ryhmän jäsenen tulee hakea työskentelytukea henkilökohtaisesti.

 

Yksittäinen, henkilökohtainen avustussumma on enintään 4 000 euroa, joka vastaa Taiteen edistämiskeskuksen kahden kuukauden taiteilija-apurahaa. Apurahan saaja voi itse valita työskentelykuukaudet vuoden 2022 aikana.

 

Hakemus ja hakuaika

Yksityishenkilöt hakevat tukea hakuaikana 27.9.2021 klo 8 - 8.10.2021 klo 15.45 toimittamalla hakulomakkeen liitteineen Espoon kaupungin kirjaamoon. Hakemuksen liitteitä ovat ansioluettelo ja hakijan työsuunnitelma kahden kuukauden työskentelyjaksolle.

 

Lomake on ladattavissa Espoon kaupungin kulttuuriavustusten verkkosivulta www.espoo.fi/kulttuuriavustukset ma 27.9. klo 8. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään pe 8.10. klo 15.45, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  

 

Myöntämisen ehdot

Hakijan kotipaikan täytyy olla Espoo ja hänen tulee työskennellä päätoimisesti taide- ja kulttuurialalla tai ammattitaiteilijana. Hakuun kuuluvat kaikki taiteenalat. Taide- ja kulttuurialojen ammattitoiminnan piiriin luetaan tässä haussa esimerkiksi seuraavat alatoimialat:

 

  • elokuva- ja tv-tuotanto
  • kulttuurialan tapahtumatuotanto ja opastuspalvelut
  • kuvataide ja taidegalleriat
  • käsityö
  • muotoilupalvelut
  • musiikki- ja ohjelmapalvelut
  • radio- ja äänituotanto
  • taidekasvatus ja osallistava yhteisötoiminta (ei taiteen perusopetus)
  • tanssi ja teatteri

 

Arviointi ja päätöksenteko

Hakemuksista arvioidaan seuraavia tekijöitä:

 

1)      Hakijan ammatillinen ansioituminen
Hakijan ansioluettelo, 1 sivu (hakemuksen liite)

 

2)      Työsuunnitelma kahden kuukauden jaksolle
Hakijan laatima lyhyt kuvaus työskentelystä tai ammattitaidon ylläpitämisestä, 1 sivu (hakemuksen liite)
 

3)      Koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista aiheutunut oman alan työtilanteen heikentyminen tai työtilaisuuksien loppuminen
Hakijan selvitys hakulomakkeella

 

Hakemukseen ei liitetä muita dokumentteja kuin ansioluettelo ja työsuunnitelma. Näiden dokumenttien osana voi kuitenkin olla verkkosivulinkkejä, jotka antavat tietoa hakijan työskentelystä ja ammatillisuudesta.

Arvioinnissa voidaan huomioida mainittujen tekijöiden lisäksi hakijalle vuosina 2020-2021 myönnetyt Espoon kaupungin avustukset. Erillistukea ei myönnetä hakijalle, jolla on päätoiminen, kuukausipalkkainen työ. Muu palkattu osa-aikainen tai keikkaluonteinen ansiotyö tukikauden aikana on sallittu.

 

Tuen myöntämisestä päättää Espoon kaupungin kulttuurilautakunta marras- tai joulukuun kokouksessaan. Hakijat saavat tiedon päätöksestä joulukuun 2021 loppuun mennessä.

 

Hakijaviestinnässä käytettäneen otsikointia Kulttuuriammattilaisten erillishaku. Hakijat voivat kysyä lisätietoja erillishausta sähköpostitse: kulttuuriavustukset@espoo.fi. Neuvontaa tarjotaan myös puhelimitse.
 

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa