Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5236/02.05.01/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 45

 

 

§ 45

Erillistuen myöntäminen espoolaisille ammattimaisille festivaaleille vuonna 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää seuraaville festivaalitoimijoille erillistuen vuodelle 2021: April Jazz 50 000 euroa, Espoo Ciné 48 000 euroa ja PianoEspoo 35 000 euroa. Lisäksi lautakunta päättää myöntää Fidelio-oopperan kustannuksiin 52 000 euron erillistuen vuodelle 2021. Tukea voi käyttää enintään sen määrän kuin tuotannon tosiasialliset kustannukset ovat vuonna 2021. Yhteensä erillistuki pandemia-ajan rajoituksista ja erillisjärjestelyistä aiheutuneisiin tulonmenetyksiin festivaaleille sekä edellä mainitulle oopperaproduktiolle on 185 000 euroa.

 

Käsittely Kimmo Metsä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 §:n 1 mom 5 kohta).

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2021 §128 Espoon kaupungin toimenpiteistä yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kaupunginhallitus päätti kulttuuritoimijoiden osalta muun muassa, että koronatilanteen aikaansaaman kokonaiskuvan selkiydyttyä tehdään tarvittaessa kulttuurilautakunnalle ehdotus taloudellisen tuen tarpeesta ja muista toimenpiteistä taiteen ja kulttuurin alalla toimiville yhteisöille ja ammattilaisille.

 

Koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset ovat olleet erityisesti pääkaupunkiseudulla merkittäviä ja pitkäkestoisia. Rajoitukset ovat monin tavoin vaikeuttaneet vuoden 2021 festivaalitoimintaa. Festivaalit Espoo Ciné, April Jazz ja PianoEspoo ovat toteutuneet vuonna 2021 vastuullisesti noudattaen vallitsevia rajoituskäytäntöjä. Urkuyö ja Aaria -festivaali käynnisti kolme vuotta sitten Espoon Kaupunginteatterin ja Tapiola Sinfoniettan kanssa yhteistyöproduktion, Fidelio-oopperan, jonka esitykset tapahtuivat elokuussa 2021.

 

Pandemia-aika on ollut erityisen vaikea taide- ja kulttuurialalle. Valtio ja kunnat ovat tukeneet toimijoita lisäavustuksilla ja -määrärahoilla, jotta ammattimaisella tapahtumatoiminnalla olisi jatkuvuutta. Myös Espoon kaupungin kulttuurilautakunta on tehnyt päätöksiä, joiden tavoitteena on ollut tukea espoolaisia ammattimaisia taide- ja kulttuuritoimijoita korona-aikana.

 

Espoolaiset festivaalit ovat toteuttaneet vuoden 2021 tapahtumat pienille yleisöille. Normaalisti pääsylipputulot muodostavat merkittävän osan festivaalien budjeteista ja nyt kun lipputuloja on ollut niukasti, toiminnasta on koitunut tappiota. Toimijat ovat hakeneet valtion tapahtumatakuuta, jonka tavoitteena on pienentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Korvausta maksetaan toteutuneista kuluista. Tapahtumatakuun ehdot eivät täyty kaikkien espoolaisten festivaalitoimijoiden osalta tai tapahtumatakuu toimii vain osittain.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön 12 § 13 mukaan kulttuurilautakunta päättää avustusten myöntämisestä. Myöntämällä April Jazz -festivaalille, Espoo Ciné -festivaalille ja PianoEspoo -festivaalille sekä Fidelio-oopperan kustannuksiin erillistuen vuoden 2021 tappioiden osalta lautakunta turvaa espoolaista kulttuuritoimintaa tuleville vuosille. Erillistukea voi käyttää enintään sen määrän kuin tuotannon tosiasialliset kustannukset ovat vuonna 2021. Yhteensä määrärahan tarve on 185 000 euroa.

 

April Jazz -festivaali järjestetään poikkeuksellisesti lokakuussa hybridifestivaalina. April Jazz -festivaali on yksi Suomen suurimmista jazzfestivaaleista ja se on järjestetty Espoossa aina huhtikuussa vuodesta 1987 alkaen. Tapahtuman järjestämiseen liittyy yhä epävarmuuksia. Kokemukset striimatuista konserteista ovat olleet positiivisia, mutta niiden ansaintalogiikassa on vielä haasteita. April Jazz -festivaalin lisämäärätarve on 50 000 euroa.

 

Espoo Ciné -festivaalin elokuvanäytöksissä kapasiteetit olivat 20 % normaalista, mutta esityskulut kasvoivat AVI:n vaatimien järjestelyjen myötä. Yhteensä Espoo Cinén budjettiin jäi 48 000 euron vaje.

PianoEspoo -festivaali ollaan järjestämässä 4.-14.11.2021 tapahtuman 30. juhlavuonna. Tapahtuman yhteydessä järjestetään lasten ja nuorten kansainvälinen Tapiola-pianokilpailu. Tämänhetkisen tiedon mukaan festivaali voidaan järjestää ilman koronarajoituksia, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Yleisö ei uskalla vielä ostaa normaalisti lippuja tapahtumaan ja festivaalin talouden toteutumiseen liittyy siten paljon epävarmuuksia. PianoEspoon arvio mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta on 35 000 euroa.

 

Fidelio-oopperan esitykset toteutettiin voimassa olleita turvallisuusohjeita noudattaen hyvin rajoitetulla katsojamäärällä. Kolmen toimijan yhteistyöllä voitiin tasata produktion kuluja, mutta toteutumattomista lipputuloista syntyi yhteensä 52 000 euron kustannusvaje. Urkuyö ja Aaria -festivaali vastasi Fidelio-oopperan kokonaistoteutuksesta, myönnettävä erityistuki maksetaan Urkuyö ja Aaria -festivaalille kattamaan 52 000 euron vaje.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa