Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


365/02.05.02/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 48

 

 

§ 48

Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2021, erä 4

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää projektiavustuksia liitteen mukaisesti yhteensä 92 100 euroa.

Projektiavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Mikäli avustettava hanke ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, esimerkiksi koronapandemiaan liittyvän poikkeustilan jatkuessa, hankkeen siirtämisestä voi neuvotella ottamalla yhteyttä kulttuurin tulosyksikköön.

Myönnetty avustus suoritetaan avustuksen saajan tilille pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa päätöksestä.

Avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun avustettu hanke on päättynyt. Selvitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lisätiedot ja lomake ovat saatavilla verkkosivulla: www.espoo.fi/kulttuuriavustukset (Avustuksen saajalle).

 

 

Käsittely Kimmo Metsä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 §:n 1 mom 5 kohta).

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kulttuurilautakunnan hyväksymien avustusten yleisten ehtojen ja periaatteiden mukaisesti lautakunta myöntää projektiavustuksia 1) lähikulttuuritoimintaan, 2) avustuksina kulttuurihyvinvointia edistäviin hankkeisiin sekä 3) kehittämisavustuksina espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille.

 

Projektiavustukset ovat haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun saakka. Lautakunta päättää yli 3000 euron projektiavustuksista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.

 

Päätökset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat kulttuurilautakunnan 17.11.2020 määrittämiin arviointitekijöihin sekä lautakunnan käytettävissä oleviin määrärahoihin. 

 

Tässä kokouksessa on päätettävänä 17 hakemusta, jotka ovat saapuneet 4.6. - 31.8.2021 välisenä aikana. Hakemusten yhteissumma on 167 478 euroa. Hakemuksista 17 esitetään myönnettäväksi yhteensä 92 100 euroa. Hakemusasiakirjat ovat saatavilla kokouksessa.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa