Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8724/12.02.01/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 52

 

 

§ 52

Lausunto valtuustoaloitteeseen kulttuurin tukemisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta antaa valtuutettujen Saara Hyrkkö ja Mika Kauste sekä 24 muun valtuutetun (7.6.2021) jättämään valtuustoaloitteeseen kulttuurin tukemisesta selostusosan mukaisen lausunnon.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Saara Hyrkkö ja Mika Kauste sekä 24 muuta valtuutettua ovat jättäneet 7.6.2021 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Espoo ryhtyy toimenpiteisiin tukeakseen eri tavoin kulttuuri- ja tapahtuma-alojen yrittäjiä, työntekijöitä ja freelancereita sekä selvittää mahdollisuuden jakaa kulttuuriseteleitä kaupungin työntekijöille. Kulttuuri- ja taidealan kysyntää voidaan aloitteen mukaan tukea tehokkaasti esimerkiksi kulttuuriseteleiden ja julkisten hankintojen avulla.

 

Asia on valmisteltu kulttuurin tulosyksikössä ja kulttuurilautakunta käsittelee sitä kokouksessaan 21.9.2021.

 

Kulttuurilautakunta jakaa valtuustoaloitteessa esitetyn huolen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2021 §128 Espoon kaupungin toimenpiteistä yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kaupunginhallitus päätti kulttuuritoimijoiden osalta muun muassa, että koronatilanteen aikaansaaman kokonaiskuvan selkiydyttyä tehdään tarvittaessa kulttuurilautakunnalle ehdotus taloudellisen tuen tarpeesta ja muista toimenpiteistä taiteen ja kulttuurin alalla toimiville yhteisöille ja ammattilaisille.

 

Koronasta johtuvat rajoitukset ja sulkemistoimenpiteet ovat osuneet erityisen kovalla tavalla kulttuuri- ja tapahtuma-alalle pääkaupunkiseudulla. Kulttuurialan ja tapahtumien toipumisen tukemiseen tarvitaan sekä kaupungin että valtion tukitoimenpiteitä. Koronasta johtuva epävarmuus jatkuu pitkäkestoisena, tapahtumatoiminnan palautuminen koronaa edeltävälle tasolle tulee viemään aikaa. Yksittäisten taiteilijoiden tuen ohella koko kulttuuri- ja taideala tarvitsee lisää julkisia hankintoja. Kulttuurilautakunta on tehnyt vuoden 2021 aikana päätöksiä käytettävissään olevien resurssien puitteissa erilaisista pienistä tukimuodoista, joiden tavoitteena on ollut tukea espoolaisia taiteen ja kulttuurin toimijoita sekä ammattitaiteilijoita. Kulttuurilautakunnan käytettävissä olevat määrärahat ovat hyvin rajalliset.

 

Mikäli valtuustolla on esittää vuodelle 2021 kulttuurin tukemiseen erillismääräraha pandemia-ajan vaikutuksista toipumiseen espoolaiselle kulttuuri- ja tapahtuma-alalle, niin kulttuurilautakunnan näkemyksen mukaan Taidelahja -konsepti olisi kustannustehokkain tapa järjestää kulttuuripalveluja aloitteen hengen mukaisesti vuoden 2021 ja 2022 aikana. Helsinki on kehittänyt hakusovelluksen vapaata koodia käyttävän Taidelahja -konseptin tapahtumien järjestämiseen. Avoimen lähdekoodin sovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa konseptin monistaminen ilman suurta kehitystyötä ja tuoda taide-elämykset ihmisten lähelle. Espoossa kohdennetut taidelahjat voisivat olla erityisesti varhaiskasvatukselle, hoivalaitoksille ja kaupungin työyhteisöille tilattavissa.

 

Espoon kaupungin työntekijöillä on käytössään kulttuuri-, liikunta- ja hierontaetu 100 euron arvosta vuodessa Eazybreak -sovelluksen kautta. Kulttuuriedun kasvattaminen saattaisi lisätä kulttuuripalvelujen käyttöä, todennäköisemmin Taidelahja -konseptilla useampi kaupungin työntekijä saisi varmasti kokea yllättävän taide-elämyksen. Taidelahjoissa kaupungilla olisi mahdollisuus asettaa espoolaisia kulttuuri- ja tapahtuma-alojen yrittäjiä, työntekijöitä ja freelancereita etusijalle toimijoina. Taidelahja-konseptin avulla voitaisiin työllistää aloitteessa toivotulla tavalla espoolaisia kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ammattilaisia. Taidelahja -konseptin tai vastaavan avulla Espoo voisi ottaa vahvempaa roolia aloitteessa toivotulla tavalla kulttuuri- ja tapahtuma-alan uudelleenkäynnistyksessä ja espoolaisten toimijoiden tukemisessa.

 

Valtuustoaloitteessa esitetyn tavoitteen kulttuurin tukemisesta voi toteuttaa ainoastaan valtuuston osoittamalla erillismäärärahalla kulttuurin tulosyksikölle Taidelahja -konseptin tai vastaavan tavan toteuttamiseksi Espoossa.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa