Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6748/02.02.00/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 51

 

 

§ 51

Kulttuurilautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2022-2031 (valmistelutilanne 19.8.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tommila Susanna

Peltonen Kaisa Karoliina

etunimi.sukunimi@espoo.fi

etunimi.k.sukunimi@espoo.fi (Peltonen)

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Elinvoimajohtaja Heinaro Mervi

 

Kulttuurilautakunta antaa osaltaan seuraavan lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2022-2031 (valmistelutilanne 19.8.2021):

1
Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelussa tulee huomioida kulttuurin tulosyksikön määrittelemät eri käyttäjäryhmien tarpeet, niin uudisosan kuin peruskorjattavan rakennuksen osalta. Pääkäyttäjänä toimiva kulttuurin tulosyksikkö kokoaa eri käyttäjäryhmien tarpeet ja tähän tulee varata riittävästi valmisteluaikaa.

2
Koulutilojen suunnittelussa tulee huomioida taiteen perusopetuksen tarpeet tähän käyttöön soveltuvien opetus- ja esitystilojen osalta.

3
Selvityskohteissa mainittu Lippulaivan palvelutori ei ole kulttuurin vuokratila.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohtana on valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2021-2030. Investointiohjelma pohjautuu Taloudellisesti kestävä Espoo tuottavuus- ja sopeutumisohjelman linjauksiin ja tavoitteisiin. Ohjelmaan sisältyy investointitason lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla siten, että investointien enimmäismäärä on keskimäärin enintään 250 milj. euroa vuodessa investointikauden aikana. Valmisteltava investointiohjelma laaditaan vuosille 2022-2031.

 

Uudet toimitilaesitykset tehdään ohjelmakauden loppuun pääosin vuodelle 2031. Ne esitetyt hankkeet, jotka eivät mahdu investointikehyksen mukaiseen toteutusohjelmaan, listataan erikseen selvityskohteiden listaan. Uusista ja sellaisista hankkeista, joiden tilanne on oleellisesti muuttunut, tulee olla käyttäjälautakunnan hyväksymä tarveselvitys siten, että selvitys on Tilapalvelujen käytettävissä sen laatiessa esitystä toimitiloista.

 

 

Investointiohjelman käsittely

 

Tilapalvelut-liikelaitos on vastannut investointisuunnitelman valmistelusta vuosille 2022-2031. Valmistelua on tehty Tilapalvelujen johdolla yhteistyössä konsernihallinnon kanssa. Kaupungin tulosyksiköiden kanssa on järjestetty palaverit kevään 2021 aikana, jolloin tulosyksiköiden edustajat pääsivät kommentoimaan investointisuunnitelman työversiota.

 

30.8.2021 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsi tiedoksi 19.8.2021 valmistelutilanteen investointien osalta talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2031.

 

8.9.2021 Toimialoilta pyydettiin lausunnot investointiohjelmasta vuosille 2022-2031 tila- ja asuntojaostossa 30 8.2021 käsiteltyyn aineistoon perustuen.

 

27.9.2021 Investointiohjelma vuosille 2022-2031 viedään kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi, jonka jälkeen investointiesitykset jätetään kaupunginhallitukselle. 

 

8.11. ja 29.11.2021 Kaupunginhallitus käsittelee 2021 talousarvioita ja taloussuunnitelmaa. 

 

8.12.2021 Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 

 

Koska käyttäjälautakuntien lausunnot pyydetään 1.10.2021 mennessä, lausunto annetaan Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiohjelman valmistelutilanteesta 19.8.2021. Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2031 investointien osalta (valmistelutilanne 19.8.2021) on oheismateriaalina.

 

 

Lausunnon perustelut

 

Espoon kulttuurikeskus - hanke

 

Espoon kulttuurikeskus (peruskorjattava osa) on huonokuntoinen ja tarvitsee toiminnallista uudelleen jäsentelyä. Laajennusosan käyttötarkoituksen määrittelyn lähtökohtana ovat tilojen toimivuus, sekä erityisvarusteltujen tilojen että yleisöpalvelutilojen osalta, eri käyttäjäryhmät huomioiden.  Pääkäyttäjänä toimivan kulttuurin tulosyksikön näkemyksen tulee olla keskeisessä osassa hankkeen suunnittelussa.

 

 

Taiteen perusopetus Espoon kouluissa

 

Taiteen perusopetusta järjestetään eri puolilla Espoota useissa kouluissa, yhdeksässä eri taiteen lajissa. Erityisesti taiteen perusopetuksen käytössä ovat mm. musiikin ja kuvataiteen tilat. Lisäksi sirkusopetukselle ja tanssille tarvitaan sopivia tiloja. Erilaisia esityksiä (esim. teatteri) varten tarvitaan esitystiloja. Taiteen perusopetuksen käytössä olevien tilojen tulee soveltua erilaisiin käyttötarkoituksiin ja niiden tulee olla myös koulukäyttöön soveltuvia.

 

 

Lippulaivan kulttuurin tilat

 

Lippulaivaan valmistuu Espoonlahden aluekirjasto. Sisustuksen ja toiminnan suunnittelu etenee aikataulussaan ja kirjasto tullaan avaamaan 1.4.2022. Selvityskohteissa mainittu Lippulaivan palvelutori ei ole kulttuurin tila.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa