Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6748/02.02.00/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 50

 

 

§ 50

Vuoden 2022 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma, kulttuurilautakunta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nybacka Sari

Tommila Susanna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Elinvoimajohtaja Heinaro Mervi

 

Kulttuurilautakunta tekee vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti. Tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.
Kulttuurilautakunta antaa vastaukset raha-asia-aloitteisiin liitteen mukaisesti sekä vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2022 talousarviota koskeviin esityksiin.

 

 

Käsittely Paatero Kilpiäisen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 

"Kulttuurilautakunta tekee vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti, seuraavin muutoksin: - vuoden 2022 talousarvioon lisätään 50 000 euroa Karatalon toiminnan jatkamiseen - vuoden 2022 talousarvioon lisätään 154 000 euroa kaupunginkirjastolle, jotta lähikirjastot voidaan säilyttää ilman, että vastaava säästö on otettava muualta. Kulttuurilautakunta toivoo kaupunginvaltuuston käsittelevän kirjastoverkkoselvityksen ja päättävän lähikirjastoverkon kehittämisen yleisistä periaatteista ja kriteereistä."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava Paateron tekemä ja Kilpiäisen kannattama muutosesitys, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Kulttuurilautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi kulttuurilautakunnan 7 äänellä 6 vastaan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen ja siten hylänneen muutosesityksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että on tehty 4 lisäysesitystä seuraavasti:

 

Konttaksen lisäysesitys 10.1 Wannen kannattamana:

 

"Lautakunta pitää tärkeänä kehyksessä pysymistä, mutta haluaa korostaa, että WeeGee-talon suuren vuokrankorotuksen kattaminen kokonaan kehyksen sisältä tuntuu kohtuuttomalta ottaen huomioon pandemiasta aiheutuneen kulttuurivajeen. Kohtuullinen määrärahatarve vuokrankorotuksesta johtuen on 300 000 euroa."

 

Konttaksen lisäysesitys 10.3 Wannen kannattamana:

 

"Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä kirjastopalveluiden kehittämistä (esim. liikkuvat palvelut, suppean palvelun toimipisteet) saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta alueilla, joilla pieniä lähikirjastoja lakkautetaan."

 

Gustafssonin lisäysesitys 10.4 Hietasen kannattamana:


"Mikäli Karatalon siirtäminen Tilapalveluille etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakkoarviointi siirron vaikutuksia asukkaisiin, palveluihin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen."

 

Gustafssonin lisäysesitys 10.5 Hietasen kannattamana:

 

"Mikäli Soukan ja Laajalahden kirjastojen lakkauttaminen etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakkoarvioinnit Soukan ja Laajalahden lähikirjastopalveluista, joissa arvioidaan vaikutukset asukkaisiin, henkilöstöön, palveluihin, ympäristöön ja talouteen."

 

Kaikki lisäysesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esittelijä Heinaro ilmoitti eriävän mielipiteensä lisäysesitysten hyväksymisestä.

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta tekee vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti. Tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.
Kulttuurilautakunta antaa vastaukset raha-asia-aloitteisiin liitteen mukaisesti sekä vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2022 talousarviota koskeviin esityksiin.

Lautakunta pitää tärkeänä kehyksessä pysymistä, mutta haluaa korostaa, että WeeGee-talon suuren vuokrankorotuksen kattaminen kokonaan kehyksen sisältä tuntuu kohtuuttomalta ottaen huomioon pandemiasta aiheutuneen kulttuurivajeen. Kohtuullinen määrärahatarve vuokrankorotuksesta johtuen on 300 000 euroa.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä kirjastopalveluiden kehittämistä (esim. liikkuvat palvelut, suppean palvelun toimipisteet) saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta alueilla, joilla pieniä lähikirjastoja lakkautetaan.

Mikäli Karatalon siirtäminen Tilapalveluille etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakkoarviointi siirron vaikutuksia asukkaisiin, palveluihin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen.

Mikäli Soukan ja Laajalahden kirjastojen lakkauttaminen etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakkoarvioinnit Soukan ja Laajalahden lähikirjastopalveluista, joissa arvioidaan vaikutukset asukkaisiin, henkilöstöön, palveluihin, ympäristöön ja talouteen.

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteensä lautakunnan päättämistä menolisäyksistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman kehysohje on laadittu epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Koronaviruksen osalta ollaan edelleen leviämisvaiheessa. Palvelu-, tapahtuma ja kulttuurialalla on vielä mittavia rajoitustoimia ja työttömyys on edelleen huomattavasti koronaa edeltävää aikaa korkeammalla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti. Yritysten ja kuluttajien luottamus on kuitenkin korkealla ja talous on lähdössä hyvään kasvuun vuoden 2021 ja 2022 aikana. Riskinä on kuitenkin Delta- tai muiden varianttien voimakas tartuttavuus ja saadaanko rokotekattavuus nopeasti parantumaan yli 12-vuotiaiden ikäluokissa.  

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa suositeltiin, että talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden Tatu 2 -ohjelman tavoitteiden toteutuminen on välttämätöntä taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi sekä kaupungin ja konsernin talouden tasapainottamiseksi. Kaikkien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee sitoutua talouden tasapainottamistavoitteiden toteuttamiseen.

 

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020-2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

 

Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelma valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä toimialojen ja tulosyksiköiden kanssa syksyllä 2020. Valtuusto päätti Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelmasta 18.10.2020.

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa todettiin, että Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden tasapainon saavuttamiseksi. Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöstön tulee määrätietoisesti jatkaa tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista.  Vuosien 2022-2024 kehys perustuu Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma tavoitetasoihin ja toimenpiteisiin.

 

Kehysohjeessa ja laskelmissa ei ole huomioitu Sote- ja pelastustoimen uudistusta, se huomioidaan kaupunginhallitukselle 11.10.2021 vietävässä kehyksessä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa