Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

10151/10.03.02/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 53

 

 

§ 53

Tilaneliöiden hallintaoikeuden siirtäminen Kulttuurin tulosyksiön tapahtuma- ja kulttuuripalveluista Tilapalvelut liikelaitokselle osana Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman toimeenpanoa

 

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieminen Janne

 

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Osana Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman neuvottelutulosta kulttuurilautakunta luopuu toimitilasta Karatalossa 1.10.2021 alkaen. Säästöt toteutuvat Kulttuurin tulosyksikön tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden palvelualueen budjetissa vuosien 2022 ja 2023 aikana.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Espoon kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman (TAKE) neuvottelutuloksesta.  Tuottavuus- ja sopeutusohjelman tuloksena Kulttuurilautakunnalle kohdennettu kokonaissäästö vuosille 2021 - 2025 on 3,15 miljoonaa euroa.  Päätöksen mukaisesti Kulttuurilautakunta luopuu toimitiloista Karakalliossa sijaitsevasta Karatalosta.

 

Vuonna 1987 käyttöön otettu Karatalo on tarjonnut lähikulttuuripalveluita sekä toimitiloja muun muassa taiteenperusopetuksen oppilaitoksille Karakalliossa. Kulttuurin tulosyksiköllä on käytössään Tilapalveluilta kaupungin sisäisin järjestelyin toimitiloja 791 m2, johon sisältyvät 130-paikkaisen Musica-salin lisäksi opetus-, varasto-, pukuhuone- ja sosiaalitiloja sekä toimistot.

 

Musica-salissa on järjestetty pienimuotoista esitys- ja konserttitoimintaa, elokuvaesityksiä ja kulttuuritarjontaa lapsille. Kulttuurin tilat sisältävät pieniä opetus- ja ryhmätiloja, joissa harjoitetaan muun muassa Arbiksen, Omnian, Espoon Kuvataidekoulun ja Juvenalian musiikkiopiston järjestämää opetustoimintaa. Talon yhteydessä on pieni ulkolava, joka valmistui vuonna 2018. Lava on ollut mm. alueen toimijoiden ja nuorisopalveluiden käytössä ja siellä on järjestetty toimintaa erityisesti kesäaikana. Palvelutarjontaa on toteutettu matalan kynnyksen periaatteella lähialueiden asukkaille. Opetustoiminnan lisäksi kulttuuripalvelua on tuotettu kulttuurin avustusten ja kumppanuuksilla.

 

Vuonna 2019 Karatalon palveluita käytti 34 238 kävijää. Lähikulttuuri-tilaisuuksia ja -tapahtumia järjestettiin 132. Karatalon tilat ovat olleet remontissa kesäkuusta 2020 alkaen. Tilapalveluiden teettämä remontti valmistuu syyskuussa 2021.

 

Vuonna 2022 kaupungin sisäinen vuokra, siivous ja sisäiset palvelut ovat yhteensä 191 066,64 €.

 

Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman neuvottelutuloksen toteuttaminen

 

Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman (TAKE) neuvottelutuloksena 19.10.2020 valtuusto päätti säästää Karatalon sisäisistä vuokrista ja palveluista.  


Karatalon tiloista luopumisen TAKE-vaikutus kohdentuu vuosille 2022 - 2023. Koska tilojen irtisanomisaika on 12 kk, säästöt kohdentuvat käytännössä vuosille 2022 ja 2023. TAKE - säästö vuodelle 2022 on noin 50.000 € ja vuoden 2023 noin 150.000 €.

  

Lähikulttuuripalveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi taiteenperusopetuksen toiminnot jatkuvat remontoiduissa tiloissa 1.10.2022 jälkeen mahdollistaen muun muassa lasten ja nuorten osallistumisen harrastustoimintaan.  Karataloa pyritään avaamaan erityisesti asukkaiden sekä paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten käyttöön. Kulttuuripalveluita tuotetaan alueelle yhdessä asukkaiden, kumppanuuksien sekä avustusten myötävaikutuksella Espoo tarinan arvojen mukaisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa