Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8947/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 13.09.2021 § 123

 

 

§ 123

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan vaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 30.8.2021 - 31.5.2025 jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

Jäsen:   Henkilökohtainen varajäsen:
Ira Hietanen-Tanskanen (Kok.) Julia Lindholm (Kok.)
Teemu Hokkanen (Vihr.)  Elli Keisteri-Sipilä (Vihr.)
Raimo Helen (SDP)  Anna Pajari (SDP)
Arja Hietala (PerusS)  Niko Ohvo (PerusS)

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista. Asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Poliisin neuvottelukunta toimii poliisilaitoksen yhteydessä.

 

Kunnanvaltuustot valitsevat neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenmääräksi on vahvistettu 15, joista Espoon valtuusto valitsee neljä (4) jäsentä ja varajäsentä.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 269

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 30.8.2021 - 31.5.2025 jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

Jäsen:   Henkilökohtainen varajäsen:
Ira Hietanen-Tanskanen (Kok.) Julia Lindholm (Kok.)
Teemu Hokkanen (Vihr.)  Elli Keisteri-Sipilä (Vihr.)
Raimo Helen (SDP)  Anna Pajari (SDP)
Arja Hietala (PerusS)  Niko Ohvo (PerusS)

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa