Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8947/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 13.09.2021 § 122

 

 

§ 122

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan vaali (pöydälle 30.8.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
______ (Kok.)  ______ (Kok.)
______ (Vihr.)  ______ (Vihr.)
______ (SDP)  ______ (SDP)
______ (PerusS)  ______ (PerusS)
______ (SFP)  ______ (SFP)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen) ______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Lohjan toimialue)  ______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)  ______ (Lohjan toimialue)
______ (Raaseporin toimialue) ______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue) ______ (Raaseporin toimialue)

sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi ______________ (Lohjan toimialue).

 

Käsittely 

 

Valtuuston puheenjohtaja Partanen Laukkasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Selostus Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5. luvun 1 §:n mukaan pelastuslaitoksen johtokunnassa on kymmenen (10) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvoston päätöksen (174/2002) mukaisen Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien 3.12.2002 tekemän sopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä kuusi nimetään Espoon toimialueelta, johon kuuluvat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta, kaksi Lohjan toimialueelta, johon kuuluvat Karkkilan ja Lohjan kaupungit

 

sekä Siuntion ja Vihdin kunnat ja kaksi Raaseporin toimialueelta, johon

kuuluvat Hangon ja Raaseporin kaupungit sekä Inkoon kunta. Espoo

nimeää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joka valitaan

Lohjan toimialueelta.

 

Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan ei sovelleta kunnanhallitusta tai

lautakuntaa koskevia vaalikelpoisuusrajoituksia.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka

mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla

vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

 

Pelastuslaitoksen johtokunnassa tulee siten olla naisia ja miehiä neljä (4).

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen

henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 259

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
______ (Kok.)  ______ (Kok.)
______ (Vihr.)  ______ (Vihr.)
______ (SDP)  ______ (SDP)
______ (PerusS)  ______ (PerusS)
______ (SFP)  ______ (SFP)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen) ______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Lohjan toimialue)  ______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)  ______ (Lohjan toimialue)
______ (Raaseporin toimialue) ______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue) ______ (Raaseporin toimialue)

sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi ______________ (Lohjan toimialue).

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 234

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
()   ()
()   ()
()   ()
()   ()
()   ()
()   ()
(Lohjan toimialue)  (Lohjan toimialue)
(Lohjan toimialue  (Lohjan toimialue)
(Raaseporin toimialue)  (Raaseporin toimialue)
(Raaseporin toimialue)  (Raaseporin toimialue)

sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ () ja varapuheenjohtajaksi ______________ ().

 

Käsittely Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Päätöshistoria

 

Valtuusto 30.08.2021 § 103

 

Päätösehdotus Valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
______ (Kok.)  ______ (Kok.)
______ (Vihr.)  ______ (Vihr.)
______ (SDP)  ______ (SDP)
______ (PerusS)  ______ (PerusS)
______ (SFP)  ______ (SFP)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen) ______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Lohjan toimialue)  ______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)  ______ (Lohjan toimialue)
______ (Raaseporin toimialue) ______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue) ______ (Raaseporin toimialue)

sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi ______________ (Lohjan toimialue). 

 

Käsittely Valtuuston puheenjohtaja Partanen valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja af Hällströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Päätöshistoria

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa