Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


3823/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 12.04.2021 § 51

 

 

§ 51

Alueen varauksen jatko Henttaalta Espoon Asunnot Oy:lle, kortteli 21177

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lindberg Jouni

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää jatkaa 1.6.2020 § 61 päätettyä varausta Espoon Asunnot Oy:lle liitteenä olevan kartan mukaisen alueen korttelissa 21177 valtion tukeman 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavien vuokra-asuntohankkeiden suunnittelua varten. Varausta jatketaan 31.12.2021 saakka entisin ehdoin.

 

Käsittely Åkerlund poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. (Esteellisyysperuste: Åkerlund on Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäsen; Hallintolaki 28 § 1 mom. 5- kohta).

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Tiedot varattavasta tontista

 

                                           Tulevan korttelin 21177 rakennusoikeus on 5 950 k-m2. Tulevan korttelin pinta-ala on n. 5 300 m2. Varattava kortteli on voimassa olevassa Suurpelto III -nimisessä asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

 

Perustelu varauspäätöksen jatkolle

 

Valtuuston vuonna 2015 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan ns. ARA-tuotantoon osoitettavat tontit varataan hankkeiden suunnittelua varten.

 

Suurpelto III -kaava-alueelta ei ole osoitettu tontteja valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Suurpellon asuntokannasta valtion tukemia 40 vuoden korkotuella tuettuja vuokra-asuntoja on n. 18 %. Monipuolisen asuntojakauman ja alueiden tasapuolisen kehittymisen takaamiseksi Suurpelto III -kaava-alueelle on perusteltua osoittaa myös valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Tontin varaaminen valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon edesauttaa MAL-sopimuksen tavoitetta, jonka mukaan Espoon asuntotuotannosta vähintään 20 % on valtion tukemia tavallisia 40 vuoden korkotukilainalla toteutettuja asuntoja tai erityisryhmien asuntoja.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa