Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  12  Kartta Oy Teboil Ab
Oheismateriaali
  Hakemus 1.3.2021 / Oy Teboil Ab

5977/10.00.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 12.04.2021 § 50

 

 

§ 50

Huoltoasematontin varauksen jatkaminen Mankkaalta Oy Teboil Ab:lle korttelin 26184 tontti 1

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hakala Katja  TYT

 

 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää jatkaa 1.6.2015 § 62 päätettyä ja viimeksi 30.11.2020 § 150 jatkettua tontin 26184/1 varausta Oy Teboil Ab:lle 31.8.2021 saakka entisin ehdoin.

 

 

Käsittely Puheenjohtaja Åkerlundin kannattamana ehdotti, että käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että tämän ja seuraavan asian käsittelyjärjestys muutetaan keskenään siten että seuraava asia käsitellään ennen tätä asiaa.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Aikaisemmat päätökset

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi 1.6.2015 § 62 alueen Kokinkyläntien ja Mankkaanlaaksontien risteysalueelta huoltoasematoimintojen suunnittelua varten. Varauspäätöstä on jatkettu viimeksi 30.11.2020 § 150 tehdyllä päätöksellä ja se oli voimassa 28.2.2021 saakka.

 

Hakemus

 

Oy Teboil Ab hakee 26.2.2021 päivätyllä hakemuksella varauksen jatkoa huoltoasematontille 26184/1. Teboilin on tarkoitus siirtää toimintoja Niittykummun keskustasta varauksen kohteena olevalle tontille. Tontille suunniteltujen rakenteiden toisen luvan käsittely on loppusuoralla. Teboilin ja kaupungin välinen kiinteistöjen vaihtoa koskevan esisopimuksen valmistelu on käynnissä.

 

Hankkeen tilanne

 

Teboil on yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa laatinut suunnitelmat varausalueen asemakaavan muuttamiseksi. Aluetta koskeva asemakaavamuutos on tullut voimaan keväällä 2017. Tontin asemakaavamerkintä on huoltoaseman korttelialue (LH) ja sen pinta-ala on noin 5 645 m2 ja rakennusoikeus 1 000 k-m2.

 

Tontilla on tehty arkeologiset tutkimukset. Tontilla sijainnut muinaismuistolailla rauhoitettu alue on vapautunut Espoon kaupunginmuseon 24.10.2018 antamalla lausunnolla muinaismuistolain asettamasta rauhoituksesta.

 

Tontilla tehtyihin liito-oravahavaintoihin perustuen tontin alueelta on kartoitettu yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa liito-oravan suojelua edellyttävä alue, joka tulee huomioida tontin suunnittelussa. Liito-oravan suojelusta johtuen tontille suunniteltua hanketta on jouduttu pienentämään.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 1.6.2015 § 62

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varaa Oy Teboil Ab:lle oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti merkitty alue huoltoasematoimintojen suunnittelua varten.

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1

Suunnitteluvaraus on voimassa 31.5.2016 saakka.

 

2

Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa selvittää edellytykset alueen asemakaavoitukselle ja kehittää hankkeen suunnitelmia.

 

3

Varauksensaaja laatii kaikki varausalueen asemakaavoituksen edellyttämät suunnitelmat ja selvitykset sekä toteuttaa niihin liittyvät muut työt. Varauksensaaja vastaa kaikista edellä mainituista suunnittelu- ja muista kustannuksista.

 

4

Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen.

 

5

Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

 

6

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

 

7

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli varaus alueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

 

8

Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varausalueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 29.8.2016 § 84

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää, että Espoon kaupunki jatkaa 1.6.2015 § 62 päätettyä oheiseen liitekarttaan merkityn alueen varausta Oy Teboil Ab:lle 31.12.2017 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 15.1.2018 § 12

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 1.6.2015 § 62 päätettyä ja 29.8.2016 § 84 jatkettua tontin 26184/1 varausta Oy Teboil Ab:lle 31.10.2018 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 1.4.2019 § 37

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 1.6.2015 § 62 päätettyä ja 29.8.2016 § 84 sekä 15.1.2018 § 12 jatkettua tontin 26184/1 varausta Oy Teboil Ab:lle 30.11.2019 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

 Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 13.1.2020 § 8

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 1.6.2015 § 62 päätettyä ja 29.8.2016 § 84, 15.1.2018 § 12 sekä 1.4.2019 § 37 jatkettua tontin 26184/1 varausta Oy Teboil Ab:lle 30.9.2020 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

 Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa