Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


171/02.05.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 21.01.2021 § 6

 

 

§ 6

Prissättning av Esbo Arbetarinstituts säljkurser för Esbo stads resultatenheter

 

Beredning och upplysningar:

Stenbacka Ann-Christine

Westerlund Mia

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum beslutar att införa en D-prisklass för Esbo Arbetarinstituts kurser och fastställer prissättningen från och med 1.2.2021 enligt bilagan som ersätter pristabellen som trädde ikraft 1.8.2020.

 

 

Behandling 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Omnia har ett in-houseavtal för säljkurser till Esbo stad. Esbo arbetarinstitut har utrett möjligheten att också kunna erbjuda dylika kurser med intern fakturering till stadens olika resultatenheter. En efterfrågan finns bland annat av kurser i svenska riktade till personalen inom social- och hälsovårdssektorn.

Eftersom det är frågan om en säljprodukt som Omnia också erbjuder bör Esbo Arbetarinstitut inte konkurrera med prissättning. Nämnden Svenska rum har 13.2.2020 17 § fastställt tre prisklasser A, B och C för Esbo arbetarinstitut:

?        A-pris: grundpris. Grundpriset ger kunderna möjlighet att delta i kurserna till ett gängse pris i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete.

?        B-pris: förhöjt pris (1,5 x A-pris). Det förhöjda priset kan användas för kurser som har extra utgifter gentemot de grundprissatta. t.ex. tilläggspersonal (modeller, ackompanjerare) eller tilläggsutrustning eller motsvarande.

?        C-pris: högsta priset (2 x A-pris). Det högsta priset används för kurser som har dyra lärare, metoder eller licenser

Nu föreslås att man inför en D-prisklass som gäller för säljkurser till Esbo stads resultatenheter. För att kurspriset per studerande ska motsvara Omnias används koefficienten 2,5 på A-priset, dvs. priset är 2,5 gånger priset för en kurs med grundpris.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa