Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


§ 8

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja:

 

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat lausunnot, päätökset ja kirjelmät:

 

 

Espoon ympäristökeskuksen antamat lausunnot:

 

Ympäristökeskuksen lausunto lupa-asiassa: Uudisrakennus, pienet hankkeet alle 1200 m2 (9.2018) Raide-Jokeri: Otarannan sähkönsyöttöasema

Sijainti: Otaniementie 1 (49-10-9903-23)

Hakijat: Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

 

Ympäristökeskuksen lausunto lupa-asiassa:

Uudisrakennus, pienet hankkeet alle 1200 m2 (9.2018)

Sijainti: Punavarpusentie, Lintuvaara Lintukorpi

 

Ympäristökeskuksen lausunto lupa-asiassa:

Uudisrakennuslupa 049-2020-2012

Sijainti: Kelohongantie 6 (49-12-234-1)

Hakijat: Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

 

Espoon ympäristökeskuksen lausunto hakemuksesta MRL:n mukaista poikkeamispäätöstä ja/tai suunnittelutarvetta varten kiinteistöllä 049-42-9908-24 Ruukinmestarintie 10, lupatunnus 049-2020-2074

 

Ympäristökeskuksen ehdollinen kannanotto rakennusvalvonnalle puunkaatoon omakotitalotonttien pihoilta Piispankalliossa.

 

Ympäristökeskuksen kielteinen kannanotto rakennusvalvonnalle lupaan puunkaatoon pihalla (9.2018) Matinkylässä

 

Ympäristökeskuksen ehdollinen kannanotto rakennusvalvonnalle lupaan puunkaatoon pihalla (9.2018) Kaitaalla

 

6389/2020

Espoon ympäristökeskuksen lausunto 27.11.2020 Espoon huleveden viemäröintialueluonnoksesta 2020 kaupunkitekniikan keskukselle

 

Valmistunut raportti: Espoon virtavesikartoitus 2020 Monikonpuro, Finnobäcken, Lambrobäcken ja Soukanoja

 

6430/11.01.00/2020
Ympäristöjohtajan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Lankasuon maa-aines- ja ympäristöluvan valituksista

 

 

Espoon ympäristökeskukselle tulleet kirjeet ja päätökset:

 

6971/2020

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty

 

Uudenmaan ELY -keskuksen päätös 21.12.2020 (UUDELY/12859/2020) pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevasta ilmoituksesta Nupurinkartanontiellä

 

6513/11.01.00/2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös HSY:n Konalan Sortti-aseman ympäristöluvan muutoshakemuksesta

 

6612/11.01.00/2020
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa Lassila & Tikanoja Oyj:lle

 

6664/11.01.00/2020
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa HSY:lle

 

6705/11.01.00/2020

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös uuden Mikkelän sillan rakentamisesta yli Espoonjoen sekä valmisteluluvasta

 

 

Valvontapäällikön päätökset (ympäristöasiat):

 

Jatke Uusimaa Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus louhinnasta ja paalutuksesta osoitteessa Kirstinharju 4, § 87 / 30.11.2020

 

Delete Demolition Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus purkutyöstä ja betonin murskauksesta Kiannonkadulla, § 88 / 10.12.2020

 

Delete Demolition Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus betonin murskauksesta ja purkutyöstä Kalkkipellontiellä, § 89 / 15.12.2020

 

NHP-Yhtymä Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus louhinnasta ja murskauksesta osoitteessa Karakalliontie 1, § 90 / 15.12.2020

 

Lujatalo Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus paalutuksesta osoitteessa Tekniikantie 21, § 91 / 18.12.2020

 

Skanska Infra Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus murskauksesta Gobbackantiellä, § 92 / 19.12.2020

 

TerraWise Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, paalutuksesta ja pontituksesta Konemiehentiellä ja Sähkömiehentiel, § 93 / 28.12.2020

 

Fira Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus paalutuksesta osoitteessa Majurinkatu 19, §1 / 11.1.2021

 

 

Ympäristöjohtajan päätökset (ympäristöasiat):

 

Tutkimatta jättäminen: Vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin liittämisestä, § 163-164 / 04.12.2020, § 3 / 7.1.2021

 

Vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin liittämisestä, § 167 / 18.12.2020, § 1-2, 4-12 / 07.01.2021

 

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään, § 165-166 / 18.12.2020

 

 

Ympäristölautakunnan toimialaan liittyvät valtuuston hyväksymät vastaukset valtuustoaloitteisiin

 

Valtuustokysymys Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen turvaamisesta Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöissä

Valtuusto 7.12.2020 § 177

 

-          Valtuusto toivoo, että selvitettäisiin mahdollisuudet päivittää Espoonjoen suojelusuunnitelmaa.

 

 

Valtuustoaloite Suomenojan linnustoseurannan toteuttamisesta vuosittain

Valtuusto 7.12.2020 § 180

 

-          Valtuusto toivoo, että kaupunki varmistaisi Suomenojan lintukosteikon linnuston pitkäaikaisen vuosittaisen seurannan, jotta ympäristössä tapahtuvan rakentamisen mahdolliset negatiiviset linnustovaikutukset huomattaisiin ajoissa ja niihin voitaisiin reagoida

 

 

Päätös Ympäristölautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa