Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 09.12.2020/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6387/02.05.02/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.12.2020 § 231

 

 

§ 231

Taiteen perusopetuksen avustukset vuodelle 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Heino Elli-Noora

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Toivonen Kaisu M  SUKO

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myöntää taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset ja muut tuet vuodelle 2021 liitteen mukaisesti

1. Lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 4 065 827 euroa
2. Muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 360 483 euroa

 

 

Käsittely 

Vilske poistui esteellisenä hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella

 

Puheenjohtaja Vanhasen, Wallsin, Kosken ja Kajavan kannattamana teki seuraavan lisäysesityksen:

 

"Lautakunta edellyttää, että pikaisesti käynnistetään neuvottelut tilaliikelaitoksen kanssa kaikkien taiteen perusopetuksen sisäisten tilavuokrien korotusten hillitsemiseksi."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysesitys yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen.

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti myöntää taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset ja muut tuet vuodelle 2021 liitteen mukaisesti

1. Lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 4 065 827 euroa
2. Muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 360 483 euroa

Lisäksi lautakunta edellytti, että pikaisesti käynnistetään neuvottelut tilaliikelaitoksen kanssa kaikkien taiteen perusopetuksen sisäisten tilavuokrien koro-tusten hillitsemiseksi.

 

 

Selostus 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppijoille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus on osa yleissivistävää koulutusjärjestelmää. Sitä säätelevät mm. laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa kaupunginvaltuuston päätöksen (10.12.2012) mukaisesti taiteen perusopetuslaissa ja -asetuksessa koulutuksen järjestäjän tai kunnan velvollisuudeksi säädetyistä tehtävistä sekä vahvistaa/hyväksyy laissa tarkoitetut opetussuunnitelmat.

 

Espoossa taiteen perusopetusta antavat yksityiset oppilaitokset, joita on 19 (17 suomenkielistä, yksi ruotsinkielinen, yksi pääosin englannin kielellä opetusta antava). Oppilaitoksista kaksi on valittu taiteen perusopetuksen oppilaitoksiksi syksyllä 2020 lautakunnan päätöksellä (10/2020). 

 

Avustuskriteerit ja avustusten myöntäminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden (22.10.2014, §189) mukaan avustuksia taiteen perusopetukseen voidaan myöntää lakisääteisen valtionosuuden piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille sekä muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.

Avustusten jaossa Espoon kaupunki pyrkii turvaamaan yhteisöjen valtionosuudet pitämällä niiden saajien osalta lautakunnan avustuksen taso vakaana vuosittaisen talousarvion puitteissa. Tällä mahdollistetaan taiteen perusopetuksen toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen.

 

Espoossa toimii yhteensä seitsemän lakisääteisen valtionavun piirissä olevaa espoolaista taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Musikinstitutet Kungsvägenin toiminta-avustuksesta päättää Svenska rum -lautakunta. Edellä mainittujen lisäksi kolmelle muulle taiteen perusopetusta yleisessä oppimäärässä antavalle oppilaitokselle on aiempina vuosina myönnetty toiminta-avustusta.

 

Lautakunnan lokakuun 2020 kokouksessaan vahvistamat kaksi uutta taiteen perusopetuksen oppilaitosta eivät ole osallistuneet kevään 2020 avustushakuun.

 

Avustuskriteereiden mukaan avustustoiminta on harkinnanvaraisesti kohdennettua. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan tarve, hakijan toiminnan laatu, toiminnan laajapohjaisuus, oma varainhankinta sekä lautakunnan kulloinkin käytettävissä olevat määrärahat. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta avustusta hakeneiden taiteen perusopetuksen oppilaitoksen kanssa on pidetty yhteistyölinjausneuvottelut 14-19.10.2020 välisenä aikana.

 

Valtuusto vahvistaa vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 3.12.2020. Esitys taiteen perusopetuksen määrärahasta on 4 426 310 euroa.

 

 

Perustelut avustusjaolle

 

Avustusehdotus on valmisteltu huomioiden lautakunnan vahvistamat avustusperiaatteet, sekä kaupungin talousarvioesityksen perustelut.

 

Covid-19 pandemia vaikutti vuonna 2020 myös taiteen perusopetuksen oppilaitosten oppilasmääriin taitavasti toteutetusta etäopetuksesta huolimatta. Oppilasmäärät vähenivät noin 5%-25% taidelajista riippuen. Vuoden 2021 avustusjaossa huomioitiin vuokratilojen vuokrien sekä siivouskulujen nousu. Toiminta-avustukset säilytettiin pääsääntöisesti vuoden 2020 tasolla taiteen perusopetuksen jatkuvuuden ja hyvän tason turvaamiseksi.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan myöntämien avustusten ja tukien tulee kohdentua espoolaisiin oppilaisiin ja Espoon kaupungin alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustuksen saajien tulee myös mainita kaupungilta saamastaan tuesta omassa markkinoinnissaan.

 

 

Tiedoksi  Hakijat

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa