Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 09.12.2020/Pykälä 229

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5969/12.01.01/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.12.2020 § 229

 

 

§ 229

Kuitinmäen koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 lukien

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nurmi Juha

Solala Sariminna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1. Päättää, että Kuitinmäen koulun vuosiluokkien 1-6 perusopetus järjestetään 1.8.2021 lukien tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa selostusosaan kirjatun mukaisesti.

2. Oppilaat saavat julkisen liikenteen matkakortin, jos koulumatka kotoa väistötilaan on yli 3 kilometriä. Oppilaat voivat saada koulukuljetuksen (taksikuljetus), jos koulumatkaetuuden myöntämistä koskevat perusteet täyttyvät.

 

 

Käsittely 

Walls poistui esteellisenä hallintolain 28 §:n 3 kohdan perusteella.

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kuitinmäen koulun Tähtiniityn toimipiste (rakennus 1) puretaan ja sen

paikalle rakennetaan uudisrakennus. Hanke toteutetaan ns. PPP-mallilla (Public-Private-Partnership). Hanke alkaa purkutöillä kesällä 2021 ja rakentaminen käynnistyy tämän jälkeen. Uudisrakennus otetaan suunnitelman mukaan käyttöön syyslukukauden 2023 alusta alkaen. Hankkeen aikana Kuitinmäen koulun vuosiluokkien 1-6 opetus on järjestettävä muualla.

 

Ehdotus

 

Kuitinmäen koulun vuosiluokkien 1-6 opetus ehdotetaan järjestettäväksi hankkeen aikana hyödyntäen seuraavia opetuksen järjestämiseen soveltuvia tiloja:

-          Kuitinmäen koulun yläkoulurakennuksen vapaa kapasiteetti

-          Kuitinmäen koulun kentän siirtokoulutilat, jotka vapautuvat nykyisestä väistökäytöstä kesällä 2021

-          Espoonlahdessa sijaitsevan Rehtorintien koulurakennuksen tilat (osoite: Rehtorintie 11), joiden korjaus valmistuu kesällä 2021.

 

Vuosiluokkien 1-6 oppilaat jakautuisivat em. tiloihin seuraavasti:

-          Vuosiluokkien 1-3 yleisopetus ja kaksikielinen opetus järjestettäisiin Kuitinmäen koululla ja Kuitinmäen kentän siirtokoulutiloissa.

-          Rehtorintiellä toimisivat kaikki erityisluokat, maahanmuuttajien pienryhmät sekä vuosiluokkien 4-6 yleisopetus ja kaksikielinen opetus.

 

Oppilaiden perusopetus järjestettäisiin koko väistön ajan samoissa paikoissa. Perusopetuksen iltapäivätoiminta järjestettäisiin Kuitinmäessä. Vammaisopetukseen liittyvä aamu- ja iltapäivähoito järjestettäisiin Rehtorintiellä.

 

Oppilaat saisivat koulumatkoilleen julkisen liikenteen matkakortin koulumatkan ollessa väistöpaikkaan yli 3 kilometriä tai koulukuljetuksen (taksi) huoltajan erillisen hakemuksen perusteella, mikäli koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteiden mukaiset edellytykset täyttyvät oppilaan kohdalla. Lievästi kehitysvammaisten oppilaiden koulumatkatarpeet arvioidaan yksilöllisesti, kuten tähänkin asti.

 

Kuitinmäen koulun johtokunta, henkilöstö ja oppilaskunta ovat antaneet edellä selostetusta ehdotuksesta lausuntonsa. Espoon nuorisovaltuusto ei ole antanut lausuntoa. Lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Kuitinmäen koulun oppilaiden huoltajille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus 19.11.2020. Muistio on oheismateriaalina.

 

Valtuusto on 10.6.2019 § 87 hyväksynyt Rehtorintien korjauksen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa mainitusta poiketen korjaukset valmistuvat kesällä 2021 ja ne ovat edenneet aikataulussa. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina.

 

Vaihtoehdot

 

Espoon opetustoimessa on kartoitettu opetustoimen käytössä oleva vapaa kapasiteetti. Vapaata kapasiteettia on rajallisesti, koska samaan ajankohtaan osuu paljon muitakin koulukorjauksia. Tämänhetkisen arvion mukaan Espoossa on kaikkiaan 11 koulukorjauksista johtuvaa väistötilannetta samanaikaisesti nyt käynnistyvän hankkeen kanssa. Siksi vaihtoehtoja ehdotetulle väistöratkaisulle ei juuri ole vapaana olevan tilakapasiteetin näkökulmasta.

 

Siirtokoulutilojen hankkiminen ei ole puolestaan taloudellisesti järkevää, sillä siirtokelpoisten tilojen kertaluonteiset kustannukset ovat mittavat. Kustannuksia syntyy suunnittelusta, perustuksista, sähkö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä sekä siirtokustannuksista käytön päätyttyä. Espoon linjan mukaan siirtokoulutiloja korjattavan koulun pihalle hankitaan siksi vain tilanteissa, joissa niille on käyttöä vähintään viideksi vuodeksi kyseisessä paikassa. Edellä mainituista syistä ratkaisuksi ei ehdoteta siirtokoulutilaa.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa