Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.06.2023/Pykälä 57Asianumero 6105/10.03.01/2022

 

 

 

Tekninen lautakunta 14.06.2023 § 57

 

 

§ 57

Kajuuttakujan, Märssypolun, Märssykorinaukion, Märssypuiston, Espoonlahdenkadun (osa) ja Ulappakadun (osa) katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainikka Merja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta


1) hyväksyy seuraavat katu- ja puistosuunnitelmat sekä revisiot:

Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi   Piirustus nro


Kipparinmäki, Espoonlahden keskus,
Espoonlahden keskus muutos II, IV/
Ulappakatu    6395/008B

Espoonlahden keskus, Espoonlahden keskus
muutos, Espoonlahden keskus II, Kipparinmäki/
Espoonlahdenkatu plv 0-234  6793/012B

Espoonlahden keskus, Espoonlahden keskus II
(Mårtensbro)
Kajuuttakuja    7098/005

Espoonlahden keskus II (Mårtensbro)
Märssypolku    7098/006

Espoonlahden keskus II (Mårtensbro)
Märssykorinaukio   7098/007

Espoonlahden keskus II (Mårtensbro)
Märssypuisto    7098/200


2) antaa vastauksen suunnitelmiin tehtyyn muistutukseen liitteen mukaisesti.

 


Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 §, 85 §, ja 90 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 § ja 46 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 24 §

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (8.-23.5.2023) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Espoonlahden keskus II, Mårtensbro, Espoolahden keskus II, IV, muutos, Espoonlahden keskus, muutos, Espoonlahdenkeskus II, III, Espoonlahden keskus ja Kipparinmäki, 34 Espoonlahti kaava-alueiden suunnitelmat koskevat Kajuuttakujan (Kajutgränden), Märssypolun (Märsstigen), Märssykorinaukion (Märskorgsplatsen), Märssypuiston (Märsparken), Espoonlahdenkadun (Esboviksgatan) ja Ulappakadun (Fjärdgatan) rakentamista.

 

 Katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksista jätettiin yksi muistutus.

 

 

 1. Suunnitelman sisältö

 

 

 

Olemassa olevien katujen, Espoonlahdenrannan, Höyrylaivantien, Ulappakadun ja Espoonlahdenkadun rajaama Mårtensbron asemakaava-alue on tällä hetkellä rakentamaton alue. Alueelle tullaan toteuttamaan 7-22 kerroksisia asuinkerrostaloja pysäköintilaitoksineen kolmelle eri korttelialueelle.

 

Lisäksi asemakaava mahdollistaa päiväkodin rakentamisen. Katusuunnitelmissa esitettävin toimenpitein rakennetaan uusia toimivia ja liikenneturvallisia katujärjestelyitä jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksineen sekä Märssypuisto leikkipaikkoineen.

 

Mårtensbron asemakaava-alueen kaduista Kajuuttakuja ja Märssykorinaukio ovat uusia tonttikatuja. Märssypolku on kaava-alueen poikki johtava jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteys. Märssypuisto on kaava-alueen keskelle rakennettava, Märssypolkuun ja korttelialueisiin rajautuva puistoalue. Mårtensbron asemakaava-alueen kadut ja raitti valaistaan sekä reunatuet ovat luonnonkiveä. Katujen ja raitin alle tulee vesihuoltoputkia. Keski- ja välikaistoille istutetaan katupuita, piennaralueet nurmetetaan. Mårtensbron kaava-alueen kaduilta on yhteys korttelialueiden asukaspysäköintilaitoksiin.

 

Mårtensbron asemakaavan mukaisen maankäytön toteuttamisen myötä on tarpeen muokata myös nykyisiä, asemakaava-alueeseen rajautuvia katuja. Espoonlahdenrantaa välillä Espoonlahdenkatu-Höyrylaivantie, Espoonlahdenkatua väliltä Espoonlahdenranta-Ulappakatu sekä Ulappakatua.

 

Ulappakadulle toteutetaan Märssykorinaukion liittymä neljänneksi haaraksi Ulappakadun ja Tähystäjänkadun nykyiseen T-liittymään. Samassa yhteydessä liittymä muutetaan ns. turbokiertoliittymäksi. Espoonlahdenkadulle lisätään Kajuuttakujan suuntaisliittymä ja laajennetaan katualuetta.

 

Espoonlahdenrannan osalta toimenpiteet koskevat pääosin tontille jääneen vesihuollon korvaamista katualueelle sijoitettavalla linjalla, joten Espoonlahdenrannasta ei ole laadittu katusuunnitelman muutosta.

 

Katujen ja puiston alustavat rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat (nimike katu sisältää myös Espoolle kuuluvan vesihuollon osuuden):

 

 

Vuosittaisten ylläpitokustannusten muutoksen suuruus on katu- ja puistoalueilla noin + 8 400 €.

 

Suunnitelmaselostus on liitteenä.

 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katu- ja puistosuunnitelmat on laadittu vuosien 2022-2023 aikana yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa. Lisäksi on yhteensovitettu mm. korkomaailmaa aloituskortteliin tulevan talonrakentajan kanssa. Suunnitelmaluonnoksien esittelytilaisuus pidettiin asianosaisille 21.12.2022. Esittelytilaisuudessa kävi yksi asukas. Asukkaalta saadut kommentit kohdistuivat pääosin muihin kuin katusuunnitelmissa esitettyihin asioihin, ja ne eivät aiheuttaneet muutostarpeita esillä olleisiin suunnitteluratkaisuihin.

 

 

 

 

 

3. Nähtävillä olo

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 8.-23.5.2023. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla 3.5.2023, osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset ->Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 

4. Muistutukset

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksista jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa mainittiin, että suunnitellut kadut sijoittuvat metron ratatunnelien ja varikolle johtavien liityntätunnelien alueelle. Maapeitepaksuus tällä alueella on melko ohut, joten katujen toteutuksen yhteydessä on odotettavissa pintalouhinnan tarvetta. Katujen rakennussuunnitelmat pyydetään toimittamaan Länsimetrolle lausunnon antamista varten ennen katujen toteutusta. Louhinta suunnittelualueella edellyttää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä myös yhteydenottoa Kaupunkiliikenne Oy:n metron rataisännöintiin.

 

 

5. Rakentaminen

 

Katujen ja puiston vaiheen 1 rakentamisen aloittaminen on ohjelmoitu loppuvuodelle 2023.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus (Kajuuttakuja, Märssykorinaukio, Märssypolku, Espoonlahdenranta välillä Espoonlahdenkatu-Höyrylaivantie, Espoonlahdenkatu välillä Espoonlahdenranta-Ulappakatu, Ulappakatu sekä Märssypuisto)

2

Katu- ja puistosuunnitelmat (Kajuuttakuja, Märssykorinaukio, Märssypolku, Espoonlahdenranta välillä Espoonlahdenkatu - Höyrylaivantie, Espoonlahdenkatu välillä Espoonlahdenranta - Ulappakatu, Ulappakatu sekä Märssypuisto)

3

Muistutuksen lyhennelmä ja vastine (Mårtensbron asemakaava-alueen kadut)

4

Beslutsprotokollet i översättning (Godkännande av gatuplaner och parkplaner för Kajutgränden och Märsstigen osv.)

 

Oheismateriaali

-

(Ei julkaista) Länsimetron muistutus 17.5.2023, Mårtensbro

-

Kustannusarviot (Mårtensbron asemakaava-alueen ja sen ympäröivät kadut ym.)

 

Tiedoksi