Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 65


3 Espoon asumisen ja maankäytön periaatteet 05062023

Asianumero 11336/10.00.00/2021

 

 

 

Valtuusto 12.06.2023 § 65

 

 

§ 65

Espoon asumisen ja maankäytön periaatteiden hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Savolainen Anne

Julkunen Hilkka

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginhallitus

 

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon asumisen ja maankäytön periaatteet.
 

 

Käsittely 

Partanen Guzeninan kannattamana teki seuraavan toivomuksen:

 

Valtuusto toivoo, että maankäyttömaksuihin tehtävän muutoksen vaikutuksia kaupungin talouteen, investointien toteuttamisen edellytyksiin sekä erilaisten asemakaavojen hyväksymisnopeuteen seurataan ja raportoidaan seurannan tulokset luottamushenkilöille vuosittain.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Partasen toivomusehdotus hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomus:
Valtuusto toivoo, että maankäyttömaksuihin tehtävän muutoksen vaikutuksia kaupungin talouteen, investointien toteuttamisen edellytyksiin sekä erilaisten asemakaavojen hyväksymisnopeuteen seurataan ja raportoidaan seurannan tulokset luottamushenkilöille vuosittain.

 

 

Selostus 

Kaupunginhallitus kehotti 20.12.2021 kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään Espoon asumisen ja maankäytön periaatteiden 2022-2025 valmistelun. Espoon asumisen ja maankäytön periaatteita on valmisteltu virkamiestyönä. Periaatteiden valmistelun lähtökohtana on ollut Espoon visio verkostomaisesta viiden kaupunkikeskuksen Espoosta, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Periaatteissa on otettu huomioon valtuuston hyväksymä Espoo -tarina ja Espoon arvot asukas- ja asiakaslähtöisyydestä, vastuullisesta edelläkävijyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.

 

Luonnos asumisen ja maankäytön periaatteista sisältää linjauksia ja tavoitteita asuntoalueiden tasapainoiselle rakentumiselle, erilaisten asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavalle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle, maanhankinnalle ja -luovutukselle sekä maankäyttösopimuksille.

 

Periaatteet on valmisteltu virkatyönä, ja niistä on käyty kaupunginhallituksen käsittelyn yhteydessä valtuustoryhmien väliset neuvottelut. Neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos, jonka esittelijä on tuonut kaupunginhallitukselle pohjaehdotuksena.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 173

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon asumisen ja maankäytön periaatteet.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 08.05.2023 § 129

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon asumisen ja maankäytön periaatteet.

 

Käsittely Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle neuvotteluja varten.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle neuvotteluja varten.

 

Päätöshistoria

 

Liitteet

1

Espoon asumisen ja maankäytön periaatteet 05062023

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi