Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 115


8947/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 115

 

 

§ 115

Poikkihallinnollisen kehitysohjelman Elinvoimainen Espoo ohjausryhmän varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee poikkihallinnollisen kehitysohjelman Elinvoimainen Espoo ohjausryhmän jäsenen Pia Puntilan (SFP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Bosse Lönnqvistin (SFP) tilalle Nina af Hällströmin (SFP).

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Bosse Lönnqvist (SFP) on 7.3 2023 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa luottamustehtävästään poikkihallinnollisen kehitysohjelman Elinvoimainen Espoo varajäsenenä perusteenaan henkilökohtaiset syyt.

 

Espoo-tarinan toteuttamisen yhtenä keinona ovat poikkihallinnolliset kehitysohjelmat. Kehitysohjelmilla vauhditetaan uusien ratkaisujen aikaansaamista valtuustokauden keskeisiin poikkihallinnollisiin kehittämiskokonaisuuksiin ja haasteisiin. Kehitysohjelmat ovat valtuustokauden mittaisia ja ne toteutetaan projekteina ja toimenpiteinä yhteistyössä asukkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

 

Valtuusto päätti kokouksessaan 7.6.2021 tulevan valtuustokauden poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aihealueiksi Elinvoimainen Espoo, Hyvinvoiva Espoo, Kestävä Espoo sekä Tapahtumien yhteisöllinen Espoo.

 

Kehitysohjelmien ohjausryhmät

 

Valtuusto päätti kokouksessaan 7.6.2021 kehitysohjelmien kokoonpanosta seuraavasti: Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmässä on yhdeksän luottamushenkilöjäsentä ja yhdeksän viranhaltijajäsentä ilman henkilökohtaisia varajäseniä ja muiden kehitysohjelmien ohjausryhmässä viisi luottamushenkilöjäsentä ja viisi viranhaltijajäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

 

Valtuuston päätöksen 7.6.2021 selostusosassa kokoonpanoa on avattu lisäksi seuraavasti: Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmään nimetään 18 jäsentä, joista yhdeksän on luottamushenkilöitä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä). Muiden ohjelmien ohjausryhmään nimetään 10 jäsentä, joista viisi on luottamushenkilöitä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä). Ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja ja jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 

Ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenillä, pois lukien Kestävä Espoo -ohjelma, on henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulee olla joko valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi