Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 36


2 LPA-tontin 49-12-266-1 myynti

980/02.07.00/2023

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 27.03.2023 § 36

 

 

§ 36

Pysäköintitontin myyminen Tapiolasta Asunto-osakeyhtiö Miilupolulle ja Asunto Oy Espoon Kaskenkaatajantie 5:lle (49-12-266-1)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jokitalo Marianne

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää myydä Tapiolassa sijaitsevan kaavamääräyksellä LPA-alueeksi osoitetun pysäköintitontin kiinteistötunnuksella 49-12-266-1 Asunto-osakeyhtiö Miilupolulle ja Asunto Oy Espoon Kaskenkaatajantie 5:lle. Tontin pinta-ala on 774 m2.

Luovutuksen pääehdot:

1
Tontin kokonaiskauppahinta on 77 400 euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä.

Tontti myydään osapuolille tontin määräosin.

2
Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien myynnissä noudatettavia yleisiä ehtoja.


Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja:

Kauppakirjat on allekirjoitettava viimeistään 18.8.2023. Tämän jälkeen päätös raukeaa.

Kaupunki ei vastaa ostajille aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda kauppakirjojen allekirjoittamiseen.

Tonttipäällikkö ja maankäyttöasiantuntija, kumpikin yksin, valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävät kauppakirjat sekä tarvittaessa tekemään teknisiä tai vähäisiä muutoksia.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus

 

Taustaa

 

Espoon kaupunki ja Asuntosäätiö ovat allekirjoittaneet 9.9.1994 sopimuksen maa-alueiden luovuttamisesta. Sopimus koskee Länsikorkeen ja Kaskenkaatajan -asemakaava-alueiden yleisiä alueita sekä pysäköintiä ja asumista palvelevia alueita. Sopimuksessa on sovittu, että mikäli kaupunki luovuttaa sopimuksen mukaisia alueita, tulee alueista saatava kauppahinta maksaa Asuntosäätiölle Espoon kaupungin sijaan. Tontin kauppahinta on sovittu Asuntosäätiön kanssa.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on tehnyt jo aikaisemmin vastaavanlaisen myyntipäätöksen tontista, 5.9.2022 § 229, mutta kauppoja ei ehditty toteuttamaa päätöksen voimassaoloaikana. Em. syystä tontista esitetään tehtäväksi uusi myyntipäätös. Aiemmassa päätöksessä ollut luovutusehto 2 on tarkoituksella poistettu nyt esitetystä päätöksestä sen tarpeettomuuden takia.

 

Tiedot tontista

 

Korttelin 12266 tontin 1 pinta-ala on 774 m2 eikä tontilla ole rakennusoikeutta. Myytävä tontti on Länsikorkee -nimisessä asemakaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA-tontti). Kiinteistö luovutetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Asunto-osakeyhtiö Miilupolku ja Asunto Oy Espoon Kaskenkaatajantie 5 ovat hakeneet kyseessä olevaa kiinteistöä ostettavaksi Espoon kaupungilta.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 5.9.2022 § 229

 

Päätösehdotus                 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää myydä Tapiolassa sijaitsevan kaavamääräyksellä LPA-alueeksi osoitetun pysäköintitontin kiinteistötunnuksella 49-12-266-1 Asunto-osakeyhtiö Miilupolulle ja Asunto Oy Espoon Kaskenkaatajantie 5:lle. Tontin pinta-ala on 774 m2.

 

Luovutuksen pääehdot:

1

 

Tontin kokonaiskauppahinta on 77 400 euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä. Tontti myydään osapuolille erillisillä kauppakirjoilla tontin määräosin.

 

2

Mikäli ostajan tai kiinteistön muun tulevan omistajan aloitteesta tai toiminnasta tontin käyttötarkoitus muuttuu tai rakennusoikeus nousee asemakaavan muutoksella tai poikkeusluvalla 10 vuoden kuluessa kaupanteosta, ostaja tai kiinteistön muu tuleva omistaja maksaa uuden tilanteen mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lisärakennusoikeuden tuottava päätös on tullut lainvoimaiseksi. Ostaja tai kiinteistön muu tuleva omistaja on velvollinen ilmoittamaan em. muutoksista kaupungille (tonttiyksikkö) viipymättä.

 

Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien myynnissä noudatettavia yleisiä ehtoja.

 

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja:

 

Kauppakirjat on allekirjoitettava viimeistään 15.12.2022. Tämän jälkeen päätös raukeaa.

 

Kaupunki ei vastaa ostajalle aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda kauppakirjojen allekirjoittamiseen.

 

Tonttipäällikkö valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävät kauppakirjat sekä tarvittaessa tekemään teknisiä tai vähäisiä muutoksia.

 

Käsittely                           Partanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös                              Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Esittelijän ehdotus 

                                          hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

1

LPA-tontin 49-12-266-1 myynti

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi