Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 35


1 LPA-tontin myynti 49-12-245-6

981/02.07.00/2023

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 27.03.2023 § 35

 

 

§ 35

Pysäköintitontin myynti Tapiolasta Asunto-osakeyhtiö Riistakalliolle ja Asunto-osakeyhtiö Riistapolulle (49-12-245-6)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jokitalo Marianne

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää myydä Tapiolassa sijaitsevan kaavamääräyksellä LPA-alueeksi osoitetun tontin kiinteistötunnuksella 49-12-245-6 Asunto-osakeyhtiö Riistakalliolle ja Asunto-osakeyhtiö Riistapolulle. Tontin pinta-ala on 1 064 m2.

Luovutuksen pääehdot:

1
Tontin kokonaiskauppahinta on 97 275 euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä.

Tontti myydään osapuolille tontin määräosin.

2
Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien myynnissä noudatettavia yleisiä ehtoja.


Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja:

Kauppakirjat on allekirjoitettava viimeistään 18.8.2023. Tämän jälkeen päätös raukeaa.

Kaupunki ei vastaa ostajille aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda kauppakirjojen allekirjoittamiseen.

Tonttipäällikkö ja maankäyttöasiantuntija, kumpikin yksin, valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävät kauppakirjat sekä tarvittaessa tekemään teknisiä tai vähäisiä muutoksia.

 

Käsittely 

Kajava poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5. kohta)

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Taustaa

 

Espoon kaupunki ja Asuntosäätiö ovat allekirjoittaneet 9.9.1994 sopimuksen maa-alueiden luovuttamisesta. Sopimus koskee Länsikorkeen ja Kaskenkaatajan -asemakaava-alueiden yleisiä alueita sekä pysäköintiä ja asumista palvelevia alueita. Sopimuksessa on sovittu, että mikäli kaupunki luovuttaa sopimuksen mukaisia alueita, tulee alueista saatava kauppahinta maksaa Asuntosäätiölle Espoon kaupungin sijaan. Tontin kauppahinta on sovittu Asuntosäätiön kanssa. Em. sopimuksen mukaisesti tontista saatava kauppahinta tulee menemään Asuntosäätiölle.

 

Tontin pysäköintiin soveltuvan alueen hinta on 100e /m2. Pysäköintiin soveltuvan alueen koko on 699 m2. Hinta puistomaisella alueella eli istutettavana säilytettävällä alueella on 75 e/m2. Istutettavana säilytettävä alueen osa on osoitettu päätöksen liitteenä olevalla kartalla pistein ja alueen koko on 365 m2. Em. hinnoista on sovittu Asuntosäätiön kanssa. Tämä myytävä tontti on ainoa pysäköintitontti, jolle on kaavoitettu istutettavana säilytettävää aluetta.

 

Tiedot tontista

 

Korttelin 12245 tontin 6 pinta-ala on 1 064 m2, eikä tontilla ole rakennusoikeutta. Myytävä tontti on Länsikorkee -nimisessä asemakaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA-1-tontti). Kiinteistö luovutetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Asunto-osakeyhtiö Riistakallio ja Asunto-osakeyhtiö Riistapolku ovat hakeneet kyseessä olevaa kiinteistöä ostettavaksi Espoon kaupungilta.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

LPA-tontin myynti 49-12-245-6

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi