Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 365623/11.01.02/2022

 

 

 

Valtuusto 20.03.2023 § 36

 

 

§ 36

Valtuustoaloite lintujen törmäyskuolemien vähentämiseksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Siivola Meiri

Karhula Anja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henna Kajavan ym. 24.10.2022 jättämään valtuustoaloitteeseen lintujen törmäyskuolemien vähentämiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely 

Kajava Nevanlinnan ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 8.1.

 

Valtuusto toivoo, että Espoossa seurataan uusinta kansainvälistä tutkimustietoa lintujen törmäyskuolemien vähentämiseksi asemakaavoituksessa ja rakentamisessa.

 

Nevanlinna Tiina Elon ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 8.2.

 

Valtuusto toivoo, että lintujen törmäyskuolemia ehkäiseviä kaavamääräyksiä hyödynnettäisiin myös muualla kuin tärkeiden lintualueiden läheisyydessä, jotta turhia lintukuolemia voitaisiin ehkäistä tehokkaammin.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Sitten otettiin käsiteltäväksi toivomukset

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Kajavan toivomusehdotus hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Nevanlinnan toivomusehdotus hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomukset:

Valtuusto toivoo, että Espoossa seurataan uusinta kansainvälistä tutkimustietoa lintujen törmäyskuolemien vähentämiseksi asemakaavoituksessa ja rakentamisessa.

Valtuusto toivoo, että lintujen törmäyskuolemia ehkäiseviä kaavamääräyksiä hyödynnettäisiin myös muualla kuin tärkeiden lintualueiden läheisyydessä, jotta turhia lintukuolemia voitaisiin ehkäistä tehokkaammin.

 

Selostus 

Valtuustoaloite

 

Henna Kajava ja 20 muuta valtuutettua ovat 24.10.2022 tehneet valtuustoaloitteen lintujen törmäyskuolemien estämiseksi Espoossa.

 

Aloitteessa todetaan, että jo puolet Suomen pesimälinnuista on uhanalaisia ja uhanalaistumisen kehitys on ollut erittäin nopeaa. Aloitteessa esitetään, että lintujen törmäyksiä rakennusten lasipintoihin aloitettaisiin ehkäisemään määrätietoisesti.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Kaupunkisuunnittelussa voidaan hyvin huomioida lintujen törmäysriskin vähentäminen. Yksittäisen alueen, korttelin tai tontin rakentamista ja käyttöä ohjaa asemakaava. Asemakaavaa laadittaessa arvioidaan alueen ominaispiirteitä ja pyritään aina löytämään paras mahdollinen kokonaisratkaisu. Lintujen törmäyskuolemia voidaan vähentää huomioimalla linnusto jo kaavahankkeiden alkuvaiheessa. Kaavoituksen yhteydessä teetetään tarpeelliset selvitykset luontoarvoista. Tärkeää selvityksistä saatavaa tietoa voivat olla esimerkiksi linnustolle tärkeimpien lentoreittien tunnistaminen sekä linnustollisesti arvokkaiden alueiden rajaaminen tai tarvittavat lieventämistoimet linnustollisen suojelun turvaamiseksi. Linnustoselvityksiä teetetään ja niiden tuloksia huomioidaan asemakaavoituksessa kattavasti ja ne vaikuttavat osaltaan mm. rakentamisen sijoittumiseen ja korkeuteen.

 

Mikäli lähialueilla on esimerkiksi todettu erityisiä linnustollisia arvoja, tärkeitä linnuston lentoreittejä tai rakentaminen on korkeaa (korkeus yli 40 metriä) asemakaavoituksen yhteydessä huomioidaan linnustoarvojen suojelua ja mm. linnuston törmäysriskiä rakennuksiin keskimääräistä tarkemmin, jotta rakentamisesta aiheutuva haitta linnuille olisi mahdollisimman vähäinen.

 

Asemakaavoissa on jo nyt Espoossa annettu määräyksiä lintujen törmäysten vähentämiseksi, erityisesti rakennusten julkisivuihin ja lasipintoihin liittyen. Asemakaavoissa määrätään tarpeen mukaan esimerkiksi, että "lintujen törmäysriskin välttämiseksi rakennuksissa yli 20 metrin korkeudella ei saa käyttää julkisivuissa yli kerroksen korkuisia kirkkaita lasipintoja" tai että "korkeita lasipintoja voidaan käyttää, jos lasit on kuvioitu tai lasien edessä on rakenne-elementtejä, jotka vähentävät lintujen törmäysriskiä." Joissain tapauksissa on myös määrätty, että "korkeimpien rakennusten yläosien valaistuksella ei saa aiheuttaa haittaa linnuille. Yläosia saa valaista siten, että törmäysriskiä ei aiheudu."

 

Lintujen törmäyskuolemia vähentämään pyrkiviä asemakaavamääräyksiä on kehitetty ja uudistettu vuosien varrella ja uuden tutkimustiedon myötä niitä kehitetään yhä eteenpäin.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 68

 

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henna Kajavan ym. 24.10.2022 jättämään valtuustoaloitteeseen lintujen törmäyskuolemien vähentämiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite 14.3 Kajava lintujen törmäyskuolemien vähentämiseksi Espoossa

 

Tiedoksi