Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 193Asianumero 3621/12.01.00/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.11.2023 § 193

 

 

§ 193

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Alikoski Annu

 

Plosila Riina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
hyväksyy suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muutoksen siten, että Kivimiehen koulun englanninkielisessä opetuksessa A2-kieliä ovat espanja ja ranska,

2
hyväksyy suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaan seuraavan lisäyksen: Kielivalinnat tehdään kieliohjelman mukaan. Aloitetut A-kielen opinnot huomioidaan lähikoulupaikkojen osoittamisessa. Oppilaan tullessa valituksi painotetun opetuksen haun tai toissijaisen haun kautta sellaiseen kouluun, jossa ei ole oppilaan valitsemaa A2-kieltä, päättyy A2-kielen opiskelu,

3
oikeuttaa suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaan.

Kieliohjelma muutokset otetaan käyttöön heti.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus

 

Espoon nykyinen kieliohjelma on ollut voimassa 1.9.2019 alkaen. Kieliohjelma hyväksyttiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 24.10.2018 § 198 ja sitä on osin muutettu lautakunnan päätöksillä 24.4.2019 § 76, 7.10.2020 § 164, 17.1.2021 ja 15.6.2022 § 107. 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2023 § 85, että englanninkielistä opetusta järjestetään 1.8.2023 alkaen kahdessa hallinnollisesti toisistaan erillisesti koulussa, Espoo International Schoolissa ja Kivimiehen koulussa. Englanninkielinen opetusta järjestetään vuosiluokilla 1-6 Kivimiehen koulussa ja luokilla 1-9 Espoo International Schoolissa (EIS). Lautakunta pyysi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköä valmistelemaan koulupolun jatkumisen kannalta tarpeelliset muutokset Kivimiehen koulun kieliohjelmaan.

 

  Valmistelu

 

Kivimiehen koulun kieliohjelman muutosta on valmisteltu yhdessä Kivimiehen koulun ja Espoo International Schoolin rehtoreiden sekä suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön asiantuntijoiden kanssa. Laajalahden ja Kivimiehen koulujen yhteiseltä johtokunnalta on pyydetty lausuntoa asiasta ja johtokunta puoltaa ehdotettua muutosta.

 

  Kivimiehen koulun kieliohjelman muutos

 

Kivimiehen koulun kieliohjelmaan lisätään englanninkielisessä opetuksessa opiskeleville A2-kielivaihtoehdoiksi espanja ja ranska, jolloin Kivimiehen koulun englanninkielisessä opetuksessa opiskelevien A2-kielien tarjonta vastaa Espoo International Schoolin A2-kielitarjontaa ja mahdollistaa A2-kielten opiskelun jatkumisen yläkoulussa. Opetusryhmien perustaminen edellyttää, että ryhmän minimioppilasmäärä täyttyy.

 

  Muut muutokset

 

Kieliohjelmasta on poistettu teknisenä korjauksena maininta Hösmärinpuiston koulusta, koska koulun toiminta on päättynyt 31.7.2023.

 

Kieliohjelmaan esitetään lisättäväksi maininnat, milloin A2-kieli päättyy. Mikäli oppilaan lähikoulu muuttuu esimerkiksi muuton tai yläkouluun

siirtymisen yhteydessä, kielivalinnat huomioidaan lähikoulupaikan osoittamisessa. A2-kielen opiskelu päättyy, jos oppilas on hakenut ja valittu painotettuun opetukseen eikä A2-kielen opetusta ko. koulussa ole tai jos tuntijako ei mahdollista A2-kielen opiskelua. Jos oppilas tulee valituksi toissijaisen haun kautta sellaiseen kouluun, jossa ei ole oppilaan valitsemaa A2-kieltä, päättyy A2-kielen opiskelu. 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelma

 

Oheismateriaali

-

Laajalahden ja Kivimiehen koulujen yhteisen johtokunnan lausunto

 

 

Tiedoksi