Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 190Asianumero 3546/10.03.02/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.11.2023 § 190

 

 

§ 190

Sunan koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2024 alkaen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Webb Jenny

Solala Sariminna
Lippo Asko
Alaviiri Kaisa

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
päättää, että Sunan koulun opetus järjestetään 1.8.2024 alkaen Kivimiehen koulussa ja Laajalahden koulussa niin, että 3-4 vuosiluokkaa siirtyisi Kivimiehen kouluun ja 2-3 vuosiluokkaa siirtyisi Laajalahden kouluun. Sunan koulun opetus järjestettäisiin muissa kohteissa syksystä 2024 kesään 2026 asti sillä välin kun Sunan koulurakennus peruskorjataan ja laajennetaan. Sunan koulun rehtori päättää tarkemmin siirtyvät vuosiluokat ja ryhmät osallistaen Sunan koulun henkilökuntaa.

2
edellyttää, että Sunan koulun oppilaiden siirtyminen Kivimiehen koululle ja Laajalahden koululle järjestyy tilausbussikuljetuksella.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf ehdotti Wallsin, Hellströmin ja Kosken kannattamana asian pöydällepanoa seuraavin perusteluin:

 

"Lautakunta jättää asian pöydälle. Pöydällepanon aikana valmistellaan toimenpiteet, miten koulun toiminta mm. kuorotoiminnan osalta saadaan järjestettyä mahdollisimman yhtenäisesti."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Selostus 

Sunan koulu sijaitsee Keski-Espoossa keskuspuiston laidalla. Koulussa opiskelee n. 250 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Sunan koulussa toimii luokkamuotoista erityisopetusta.  

Sunan koulu peruskorjataan ja laajennetaan. Sunan koulu on tarkoitus laajentaa rakennusoikeuden puitteissa kolmisarjaiseksi alakouluksi, jossa hankkeen jälkeen toimii 18 perusopetusryhmän lisäksi 3 erityisluokkaa.

 

Hankesuunnitelmassa esitetään Sunan koulun väistöajaksi kahta vuotta, mikä alkaa syksystä 2024 kesään 2026. Koulun toiminnan kannalta muuttojen sijoittaminen kesään on toimiva ratkaisu, jolla minimoidaan muutosta ja uuden rakennuksen käyttöönotosta aiheutuva häiriö.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt 29.03.2023 Sunan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. 

 

Sunan koulun tilat eivät ole käytettävissä koulun peruskorjauksen ja laajennuksen aikana, joten opetus tulee järjestää tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa (ns. väistötilat). Vaihtoehtoja on kaksi: 

vaihtoehto 1:

Sunan koulun vuosiluokkien 1-6 opetus järjestetään peruskorjauksen ja laajennustöiden aikana Tapiolan oppilasalueella sijaitsevassa Kivimiehen koulussa. Siirtyminen koululle olisi tilausbussikuljetuksella tai julkisen liikenteen lipulla, lautakunnan päätöksen mukaan. Tämä vaihtoehto mahdollistaisi Sunan koulun häiriöttömän toimimisen kokonaisuudessaan yhdessä toimipisteessä, mutta Kivimiehen koulun tilakapasiteetti ei riitä tähän vaihtoehtoon. 

vaihtoehto 2: 

Sunan koulun kolmen - neljän vuosiluokan opetus järjestetään peruskorjauksen ja laajennustöiden aikana Tapiolan oppilasalueella sijaitsevassa Kivimiehen koulussa, ja kahden - kolmen vuosiluokan opetus Laajalahden koulussa. Tämä mahdollistaisi joustavat opetusjärjestelyt tilojen osalta. Laajalahden koulussa on liikuntasali, koulupiha ja koulun juhlasali - toisin kuin Kivimiehen koulussa. Tässä vaihtoehdossa huomioidaan koulujen kasvava tilatarve oppilasmäärän ennakoidun kasvun mukaisesti. Sunan koulun rehtori päättää siirtyvät vuosiluokat osallistaen henkilökuntaa.

Esitetyt näkemykset

Sunan koululla on järjestetty asukastilaisuus ja muistio on laadittu tilaisuudesta. Sunan koulun, Kivimiehen koulun ja Laajalahden koulun johtokunnilta, henkilöstöiltä, oppilaskunnilta on pyydetty lausunnot. Ne ovat kaikki oheismateriaaleina.

Pääsääntöisesti ehdotettuun ratkaisuun suhtaudutaan positiivisesti Kivimiehen koulussa ja Laajalahden koulussa, kunhan koulujen omat tilatarpeet huomioidaan. Myös Sunan koulussa toivotaan vaihtoehtoa, jossa molempien koulujen tilantarpeet huomioidaan.

Sunan koulun henkilökunnassa, oppilaskunnassa ja johtokunnassa ylivoimaisesti positiivisimmin suhtaudutaan sellaiseen opetuksen järjestämisen vaihtoehtoon, jossa koko koulu saisi olla samassa tilassa - tässä tapauksessa ensimmäisessä vaihtoehdossa, Kivimiehen koulussa.

Lausunnoissa esitettyjen osalta voidaan todeta seuraavaa:

Sunan koulun henkilöstö ja johtokunta toivoo joko olemassa olevaa tai rakennettavaa väistökohdetta lähempää Sunan koulua, sellaista, joka palvelisi myös tulevia väistötarpeita (esim. Saarinaakson koulua). Koulun johtokunta toivoo Latokasken koulun tilanteen sekä vanhan Niittykummun koulun käytön mahdollisuuden selvitystä.

Latokasken koulun selvitys: vapaana oleva tila vastaa lähtökohtaisesti Laajalahden koulun tilamäärää ja kustannusarvio olisi 20 000 euroa kuukaudessa nousevina tilavuokrina, 240 000 euroa vuosi ja 480 000 euroa koko väistön osalta. Johtopäätös on, että Latokasken koulun tilakapasiteetti vastaa päätösehdotuksessa olevan Laajalahden koulun vastaavaa tilakapasiteettia.

Sunan koulun henkilöstö, oppilaskunta ja johtokunta esittävät huolensa koulun yhteishengen säilymisestä useammassa toimipisteessä.

Sunan koulun johtokunta edellyttää, että Kivimiehen kouluun suunniteltujen uusien opetusryhmien sijoitukselle etsitään toista vaihtoehtoa, jotta koko Sunan koulun mahtuisi Kivimiehen koulun tiloihin.

Sunan koulun johtokunta vaatii, että asiassa ei vielä tehdä päätöstä, vaan palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Sunan koulun johtokunnan lausunto

-

Sunan koulun johtokunnan lausunnon liite

-

Sunan koulun henkilökunnan lausunto väistöstä 9.11.2023

-

Sunan henkilöstötilaisuuden muistio 311023

-

Sunan koulun asukasinfo muistio 021123

-

Sunan koulun oppilasparlamentin väistölausunto

-

Laajalahden koulun oppilaskunnan lausunto Sunan väistöön liittyen

-

Kivimiehen koulun henkilökunnan lausunto Sunan väistöön liittyen marraskuu 2023

-

Kivimiehen koulun oppilaskunnan lausunto Sunan väistöön liittyen

-

Laajalahden koulun henkilökunnan lausunto Sunan koulun väistöstä

-

Laajalahti Kivimies Johtokunta lausunto Sunan koulun väistöstä

-

Sunan koulun väistö 2024-2026 lapsivaikutusten arviointi (ennakkoarviointi)

 

Tiedoksi