Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 189Asianumero 3160/12.01.01/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.11.2023 § 189

 

 

§ 189

Montessoriopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirviö Jemina

Latvala Tero

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy uudet montessoriopetuksen oppilasvalintaperusteet liitteen mukaisesti. Oppilasvalintaperusteet tulevat voimaan 1.1.2024.

 

Käsittely 

Walls poistui esteellisenä hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Montessoriopetusta tarjotaan vuosiluokilla 1-6 Tapiolan oppilasalueella sijaitsevassa Niittykummun koulussa ja Itäisen Leppävaaran oppilasalueella sijaitsevassa Ruusutorpan koulussa. Opetusta järjestetään kaupunkitasoisena palveluna eli opetukseen voi hakea eri puolilta Espoota. Oppilasvalinnassa noudatetaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 28.9.2016 § 146 hyväksymiä montessoriopetuksen oppilasvalintaperusteita.

 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö on tarkastellut nykyisten oppilasvalintaperusteiden toimivuutta montessoriopetusta tarjoavilta kouluilta ja huoltajilta saadun palauteen perusteella sekä selvittänyt syksyn 2023 aikana mahdollisia muutostarpeita. Em. perusteella oppilasvalintaperusteita on ehdotettu muutettavaksi siten, että vuosiluokille 2-6 haettaessa hakijoilta edellytettäisiin opiskelua montessoriopetuksessa välittömästi ennen hakua. Valituksi ei voisi tulla näin ollen enää hakija, joka ei ole opiskellut 1. luokalla montessoriopetuksessa, tai hakija, jolla ei ole lainkaan taustaa montessoriopetuksessa. Tilanteessa, jossa hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisisi jatkossa arpa.

 

Edellä mainitut muutokset ja uusiin ehdotettaviin oppilasvalintaperusteisiin kirjattavat pienimuotoiset muutokset (esim. terminologia) ovat oppilasvalinnan selkiyttämisen, opetuksen järjestämisen ja montessoripedagogiikan toteuttamisen näkökulmasta perusteltuja.

 

Niittykummun ja Ruusutorpan koulujen johtokuntia, henkilöstöä ja oppilaskuntia on pyydetty antamaan oma lausuntonsa em. oppilasvalintaperusteiden muuttamista koskevasta esityksestä. Niittykummun koulun johtokunta ja henkilöstö kannattavat ehdotettuja muutoksia, oppilaskunta ei ole antanut lausuntoa. Ruusutorpan koulun johtokunta, oppilaskunta ja henkilöstö eivät ole antaneet lausuntoa, mutta ilmoittaneet hyväksyvänsä ehdotetut muutokset sellaisenaan.

 

Nykyisten ja uusien ehdotettavien oppilasvalintaperusteiden vertailu sekä asiassa annetut lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Lapsivaikutusten arviointi

 

Ehdotettavien muutosten vaikutuksista on laadittu lapsivaikutusten arviointi (ns. ennakkoarviointi). Arviointi on oheismateriaalina.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Montessoriopetuksen oppilasvalintaperusteet 1.1.2024 lukien

 

Oheismateriaali

-

Nykyisten ja uusien valintaperusteiden vertailu

-

Lapsivaikutusten arviointi

-

Niittykummun koulun henkilöstön lausunto

-

Niittykummun koulun johtokunnan lausunto

-

Niittykummun koulun oppilaskunnan lausumatta jättäminen

-

Ruusutorpan koulun johtokunnan, oppilaskunnan ja henkilöstön lausumatta jättäminen

 

Tiedoksi