Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 1775771/12.01.00/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.11.2022 § 177

 

 

§ 177

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2023-2024

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuulosniemi Susan

 

 Turpeinen Jaakko

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
hyväksyy lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:

-Espoon yhteislyseo, 240 aloituspaikkaa
-Espoonlahden lukio, 210 aloituspaikkaa
-Etelä-Tapiolan lukio, 185 aloituspaikkaa, joista IB-linjalle 50
-Haukilahden lukio, 195 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 60
-Kaitaan lukio (1.8.2023 lähtien Matinkylän lukio), 160 aloituspaikkaa joista kuvataidelinjalle 20
-Kuninkaantien lukio, 205 aloituspaikkaa
-Leppävaaran lukio, 224 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 60
-Otaniemen lukio, 349 aloituspaikkaa, joista matematiikka- ja luonnontiedelukioon 72 ja 25 teatterin- ja median linjalle
-Tapiolan lukio, 160 aloituspaikkaa, joista musiikkilukioon 30
-Viherlaakson lukio, 180 aloituspaikkaa, joista kuvataidelinjalle 25

Yhteensä 2108 aloituspaikkaa.

2
hyväksyy, että edellä mainitun IB-koulutuksen 50 aloituspaikoista enintään kahdeksan (8) voidaan täyttää harkintaan perustuvassa valinnassa.

3
vahvistaa lukioon pääsyn edellytykseksi Espoossa lukuaineiden tai painotetun keskiarvon vähintään 7,00.

4
antaa lukion rehtoreille oikeuden päättää Espooseen muuttavien tai lukiota vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylipaikoille.

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf teki Vanhasen, Kurrin ja Wallsin kannattamana seuraavan muutosesityksen:

 

"Espoon yhteislyseon lukion aloituspaikkamääräksi lukuvuodelle 2023-2024 esitetään 250."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan tekemä muutosesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
päätti lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:

-Espoon yhteislyseo, 250 aloituspaikkaa
-Espoonlahden lukio, 210 aloituspaikkaa
-Etelä-Tapiolan lukio, 185 aloituspaikkaa, joista IB-linjalle 50
-Haukilahden lukio, 195 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 60
-Kaitaan lukio (1.8.2023 lähtien Matinkylän lukio), 160 aloituspaikkaa joista kuvataidelinjalle 20
-Kuninkaantien lukio, 205 aloituspaikkaa
-Leppävaaran lukio, 224 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 60
-Otaniemen lukio, 349 aloituspaikkaa, joista matematiikka- ja luonnontiedelukioon 72 ja 25 teatterin- ja median linjalle
-Tapiolan lukio, 160 aloituspaikkaa, joista musiikkilukioon 30
-Viherlaakson lukio, 180 aloituspaikkaa, joista kuvataidelinjalle 25

Yhteensä 2118 aloituspaikkaa.

2
päätti, että edellä mainitun IB-koulutuksen 50 aloituspaikoista enintään kahdeksan (8) voidaan täyttää harkintaan perustuvassa valinnassa.

3
päätti vahvistaa lukioon pääsyn edellytykseksi Espoossa lukuaineiden tai painotetun keskiarvon vähintään 7,00.

4
päätti antaa lukion rehtoreille oikeuden päättää Espooseen muuttavien tai lukiota vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylipaikoille.

 

Selostus 

Aloituspaikat, ensisijaisten hakijoiden määrä ja alimmat sisäänpääsykeskiarvot vuonna 2022

 

Aloituspaikkoja varattiin lukuvuodelle 2022-2023 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen (15.12.2021, § 144) mukaisesti 66 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta edellisvuoden tapaan. Lukuvuodelle 2021-2022 aloituspaikkoja oli niinikään 66 prosentille ikäluokasta.

 

Espoon ruotsinkielisessä Mattlidens gymnasiumissa on lukuvuodelle 2022-2023 varattu 200 aloituspaikkaa yleislukioon ja 50 paikkaa IB-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Kauniaisten ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen (Gymnasiet Grankulla) on varattu aloituspaikkoja 97.

 

Kevään 2022 yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden absoluuttinen määrä nousi edellisvuodesta. Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin oli yhteensä 2353 ensisijaista hakijaa (2021: 2260, 2020: 2170). Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,13, kun se edeltävänä vuonna oli 1,14. 

 

Keväällä 2022 alin lukioon vaadittava sisäänpääsykeskiarvo oli 7,58 (2021: 7,67). Alimmat sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain riippuen muun muassa ensisijaisten hakijoiden määristä, aloituspaikkojen kokonaismääristä, ulkopaikkakuntalaisten hakijoiden määristä sekä perusopetuksen keskiarvojen keskiarvoista. Hakijamäärään saattoi vaikuttaa myös oppivelvollisuuden laajentaminen. 

 

Espoon kaupungin suomenkielisen peruskoulun päättävistä vuosittain noin 75 % valitsee ensisijaiseksi hakutoiveekseen lukiokoulutuksen. Valtakunnallisesti lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakevia on keskimäärin 55 %.

 

Ehdotettu aloituspaikkojen kokonaismäärä

 

Keväällä 2023 Espoon kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja Kauniaisissa päättää peruskoulun yhdeksännen luokan arviolta 3297 oppilasta (Espoo 3186 ja Kauniainen 111). Peruskoulun päättävä ikäluokka nousee 73 oppilaalla vuodesta 2022. Tutkintokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta (Tuva) valmistuvia huomioidaan ikäluokan kokonaismäärässä 100. 

 

Ikäluokan koko olisi näin ollen 3397. Lukuvuodelle 2023-2024 aloituspaikkoja Espoossa ja Kauniaisissa varattaisiin 2242, joista Espoon osuus olisi 2108 ja Kauniaisten osuus 134. (Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta on päättänyt aloituspaikoista 27.10.2022). Aloituspaikkojen absoluuttinen määrä lisääntyisi edellisvuoteen verrattuna 29 paikalla. 

 

Peruskoulun päättävien nuorten määrän ennustetaan nousevan tasaisesti 2020-luvulla. Kun vuonna 2023 peruskoulun päättää arviolta 3186 espoolaista, on vuonna 2025 peruskoulun päättäviä arviolta 3287 ja vuonna 2026 3548. Ennusteissa ei ole otettu huomioon maahanmuuttoa.

 

Päätösehdotuksessa esitetään, että vuonna 2023 lukiopaikkoja tarjotaan edellisvuoden tapaan 66 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Ikäluokan kokonaismäärään laskettaisiin mukaan 100 Tuva-koulutuksen päättävää opiskelijaa. Määrä vastaa kokoluokaltaan jo lakkautettujen perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka) ja lukioon valmistavan koulutuksen (Luva) päättävien määriä edellisvuodelta.

 

Päätöksenteon avoimuuden sekä hakijoiden oikeusturvan kannalta on perusteltua määritellä etukäteen, kuinka monta hakijaa IB-koulutukseen voidaan enintään ottaa harkintaan perustuvassa valinnassa.

 

Edellä mainittujen aloituspaikkojen lisäksi Espoon Steinerkoulun lukiossa on 34 aloituspaikkaa. Lisäksi suomenkieliset nuoret voivat hakeutua Espoossa myös Mattlidens gymnasiumin, jossa IB-linja tarjoaa 50 aloituspaikkaa. Osa espoolaisista hakeutuu vuosittain myös esimerkiksi Helsingin ja Kirkkonummen lukioihin. 

 

Espoon suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä syksyllä 2022 on 6198 (2021: 5825, 2020: 5596). Ehdotetun aloituspaikkamäärän perusteella opiskelijamäärän arvioidaan syksyllä 2023 olevan 6566.

 

Lukiokohtaiset aloituspaikat ja päätöksen valmistelu

 

Esityksen mukaisesti lukioiden aloituspaikkoja Espoossa olisi vuonna 2023 yhteensä 29 enemmän kuin vuonna 2022. Lisäyksen kohdentaminen ja aloituspaikkojen jakautuminen lukioiden välillä on valmisteltu lukiolinjan johtoryhmässä yhdessä lukiorehtoreiden kanssa. Valmistelussa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan rehtoreiden toiveet ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus. Samassa kiinteistössä toimivan yläkoulun mahtuminen on huomioitu samoin kuin peruskorjaukset ja niiden väistötilajärjestelyt. 

 

Aloituspaikkojen kokonaismäärää koskevasta päätösehdotuksesta on tiedotettu myös Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa.

 

Alin vaadittava keskiarvo  

 

Opiskelijat valitaan lukioon lukuaineiden tai painotetun keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, ja lukioon pääsyn edellytykseksi esitetään vähintään lukuaineiden keskiarvoa tai painotettua keskiarvoa 7,00. Painotettu keskiarvo liittyy niihin lukioihin, joissa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Valintaperusteista ja niiden painottamisesta opiskelijavalinnassa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 838/2021. Asetuksen mukaan voidaan lukuaineiden keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näin ollen alin keskiarvoraja ei perustu yksinomaan lukuaineisiin vaan myös mahdollisiin painotettuihin aineisiin. 

 

Erityislukioiden sekä lukioiden linjojen valintakriteereistä kasvun ja oppimisen lautakunta päättää erikseen.  

 

Oppivelvollisuuden laajentaminen  

 

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä lainsäädäntö astui voimaan vuonna 2021. Peruskoulun päättävillä oppivelvollisilla on velvollisuus hakeutua koulutukseen ja perusopetuksen järjestäjän ja/tai asuinkunnan tulee huolehtia siitä, että kaikki perusopetuksen päättävät aloittavat perusopetuksen jälkeiset opinnot. Mikäli nuori ei saa paikkaa toisen asteen koulutuksesta, tulee hänelle viime kädessä osoittaa paikka tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (Tuva). Espoossa koulutuskuntayhtymä Omnia aloitti Tuva-koulutuksen järjestämisen elokuussa 2022. 

 

Elo-lokakuussa 2022 asuinkunnan vastuulle siirtyi 63 (vuonna 2021 noin 60) ilman opiskelupaikkaa olevaa oppivelvollista. Keväällä 2022 ohjattavia oppivelvollisia nuoria oli yhteensä 48, joista osa on edelleen ohjauksen piirissä. Näiden lisäksi asuinkunta on ohjannut 11 maahan muuttanutta perusopetusiän ylittänyttä nuorta mm. Ukrainasta. Kaikki ilman paikkaa olevat oppivelvolliset ohjataan koulutukseen tai muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin oppivelvollisuuslain edellyttämällä tavalla.

 

Lukiokoulutuksen kustannukset ja aloituspaikkojen kustannusvaikutus

 

Lukiokoulutuksen rahoitus perustuu kunnille maksettavaan yksikköhintaperusteiseen valtionosuusrahoitukseen sekä laissa määriteltyyn kuntien omarahoitusosuuteen. Espoon kaupungin saama valtionosuusrahoituksen yksikköhinta on 6 768 €/opiskelija vuonna 2022. Espoon suomenkielisten lukioiden kustannukset ovat noin 6 545 €/opiskelija vuoden 2022 talousarviossa ilman tilakustannuksia (9?336 €/opiskelija tilakustannukset mukaan luettuna). 

 

Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuu lisääntyviä kustannuksia opiskelijakohtaiseen kustannukseen tulevina vuosina.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden ehdotettu aloituspaikkamäärä 2023

 

Tiedoksi

Lukiot